Standplaatsenbeleid 2021-2025 vastgesteld

Geplaatst op vrijdag 12 maart 2021

Het standplaatsenbeleid van de gemeente Zaltbommel is vernieuwd. In dit beleid staan de regels voor wie vanuit een kraam of verkoopwagen producten zoals vis, kaas, groenten en fruit wil verkopen (uitgezonderd weekmarkten). Het beleid is vernieuwd omdat het vorige beleid uit 2000 kwam en we niet meer voldeden aan de huidige Europese wetgeving.

Bekijk het Standplaatsenbeleid 2021-2025

Inspraakprocedure

Van 19 november tot en met 14 januari had u de mogelijkheid om uw reactie (zienswijze) op het concept standplaatsenbeleid te geven. We bundelden uw reacties in een eindverslag. De reacties voorzagen wij van een antwoord. We hebben aangegeven tot welke aanpassingen dit heeft geleid. Het eindverslag kunt u vinden op de bovengenoemde website.

Standplaatsenbeleid 2021-2025

In het standplaatsenbeleid staan de regels voor wie iets wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen (uitgezonderd weekmarkten). Dit geldt voor verkoopinrichtingen voor producten zoals vis, kaas, groenten en fruit.  U vraagt een vergunning aan om met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht te staan. De regels hiervoor staan in de APV (algemene plaatselijke verordening) en het standplaatsenbeleid. 

De hoofdlijnen van het standplaatsenbeleid zijn:

Vergunning voor maximaal 5 jaar

In het nieuwe standplaatsenbeleid kunnen vergunningen voor maximaal 5 jaar verleend worden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot in 2016 dat iedereen gelijke kansen moet hebben op een vergunning. Gemeenten mogen dus geen standplaatsvergunningen verlenen voor onbepaalde tijd.

Maximaal aantal standplaatsen

Er is daarnaast een maximaal aantal plaatsen voor standplaatsen, verdeeld over de verschillende plaatsen in de gemeente. In het standplaatsenbeleid staan de aangewezen plaatsen en aantallen. Wij loten als er meer gegadigden voor dezelfde standplaats zijn. Dit om iedereen een gelijke kans te geven.

Beleid sluit aan op behoeften

Bij het opstellen van het nieuwe standplaatsenbeleid hielden we rekening met de standplaatsen zoals ze op dit moment worden ingenomen. Ook hielden we rekening met een uitbreiding. De gekozen locaties komen de behoeftes van de ondernemers tegemoet.