Nieuws uit Adviesraad Sociaal Domein 16 maart

Geplaatst op donderdag 25 maart 2021

Klantprofiel 4 naar Werkzaak Rivierenland

De begeleiding van mensen met een klantprofiel 4 wordt binnen de gemeente Zaltbommel overgedragen aan Werkzaak Rivierenland. Dit zijn mensen waarbij de kans op betaald werk binnen twee jaar minimaal is. Dit komt door meerdere oorzaken, zoals medische klachten of verslavingsproblemen. Zij krijgen vanuit de gemeente begeleiding door middel van arbeidsmatige dagbesteding. De adviesraad wil dat de begeleiding van deze inwoners binnen de Bommelerwaard blijft en heeft ongevraagd advies gegeven. Het proces blijft bij de adviesraad onder de aandacht. De adviesraad blijft hierover meedenken en adviseren.

Budgetbeheer voor inwoners in 2021

Gemeente Zaltbommel en Maasdriel willen de inwoners van hun gemeente budgetbeheer aanbieden. De budgetbeheerders helpen inwoners die tijdelijk niet in staat zijn hun eigen financi├źn te regelen. Zo hoopt de gemeenten de inwoners te helpen met het niet verder oplopen van eventuele schulden/ betalingsachterstanden. De adviesraad ondersteunt het idee dat er behoefte is aan goed budgetbeheer. Het advies over dit onderwerp richt zich op het duidelijker maken van enkele beleidsregels. Deze beleidsregels horen toegankelijk en duidelijk te zijn voor de inwoners van de Bommelerwaard.

Ervaringsdeskundigheid inzetten 

De gemeente Zaltbommel wil gaan werken aan een samenleving voor iedereen. De gemeente wil aandacht en steun realiseren voor alle inwoners van de Bommelerwaard. Hierbij wil de gemeente gebruik gaan maken van ervaringsdeskundigheid. Een ervaringsdeskundige is iemand die door zijn of haar ervaring deskundig is geworden op een bepaald terrein. Hij of zij onderscheidt zichzelf van andere hulpverleners door ervaringskennis van de methoden en het proces. De gemeente gaat dit jaar aan de slag met hoe dit precies zal worden vormgegeven. De adviesraad is erg enthousiast over deze ontwikkeling. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is vaker benoemd in de adviezen over het sociale domein.