Wordt lid van Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard

Geplaatst op woensdag 12 mei 2021

De Cliëntenraad van het sociaal domein denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan het college over zaken die voor inwoners van Zaltbommel en Maasdriel van belang zijn. U kunt nu lid worden van de cliëntenraad.
Hebt u zelf of in uw netwerk ervaring op het terrein van het sociaal domein in de Bommelerwaard? Draagt u het sociaal domein een warm hart toe, bent u sociaal betrokken en kunt u een positieve bijdrage leveren hoe het sociaal gezien beter kan? Meldt u dan aan en stuur een mail naar infoclientenraadsociaaldomein@gmail.com

Meedenken

Het sociaal domein gaat om de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De leden kunnen meedenken en goede en minder goede ervaringen op het terrein van sociaal domein met de gemeentes Zaltbommel of Maasdriel of met Werkzaak delen en zo invloed hebben op het beleid van de gemeenten.

Vergaderingen en vrijwilligersvergoeding

De cliëntenraad vergadert ongeveer eens per twee maanden. Per vergadering ontvangen de leden een vrijwilligersvergoeding. Deze is onbelast en mag je in principe eventueel ook naast je uitkering ontvangen. Daarnaast hebben we (op toerbeurt) overleg met adviesgroepen, ambtenaren, maatschapelijke organisaties en inwoners uit de Bommelerwaard.