Brief formateur over jeugdzorg

Geplaatst op dinsdag 8 juni 2021

Wij vinden het belangrijk dat er in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor de Jeugdwet. Toch hebben we ook zorgen dat veranderingen in de Jeugdwet onze succesvolle werkwijze in de weg zit. Wij zijn namelijk één van de weinige gemeenten die het lukte om goede jeugdzorg te leveren binnen budget. Hierover stuurde we een brief aan de formateur, als input voor het regeerakkoord.

Zorgen

De mogelijke veranderingen in de Jeugdzorg zijn voor ons een zorg. Wethouder Bragt: “Zijn we straks nog in staat om onze werkwijze, gebaseerd op samenwerking en vertrouwen, nog zo uit te voeren en door te ontwikkelen? Zal er niet gekozen worden voor meer sturingsgerichte modellen die gefocust zijn op controle en minder ruimte biedt voor innovatie en professionaliteit?”

Zaltbommelse werkwijze: Preventie, relaties en vertrouwen

Wij maakten de omslag naar een meer preventieve aanpak die inzet van zwaardere zorg voorkomt. Professionals krijgen de ruimte om hun vak uit te oefenen en om zorg te voorkomen, er wordt over en weer naar elkaar geluisterd en er is vertrouwen opgebouwd. Wethouder Bragt: “In Zaltbommel weten we met een gezamenlijke inspanning tussen de eerstelijns zorg in het wijkteam van Buurtzorg Jong, met onze zorgaanbieders, het welzijnswerk, onderwijsveld en huisartsen samen de juiste keuzes te maken. Wij zijn trots op dit resultaat en de samenwerking.”
Het onderzoek ‘Eigenwijs transformeren’(Verwey-Jonker Instituut, april 2021) zet onze werkwijze uiteen. In dit onderzoek staat een profielschets omschreven van 5 gemeenten die een dergelijke resultaat behaalden. Dit rapport werd in opdracht van het ministerie van VWS gemaakt.

Inspiratie voor hoe het ook kan


Bragt: “De Zaltbommelse werkwijze betreffende de Jeugdwet is wellicht niet één-op-één in iedere gemeente over te nemen, maar bevat in opzet en eenvoud veel elementen die breed toepasbaar zijn. Onze ervaringen kunnen van wezenlijk belang zijn voor de keuzes die door het nieuw te vormen kabinet gemaakt moeten worden.”