Bedankt voor uw input! Volgende stap naar omgevingsvisie Bommelerwaard

Geplaatst op donderdag 10 juni 2021

Het afgelopen jaar werkten de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en samen met u als inwoner, ondernemer of professional aan de omgevingsvisie voor de Bommelerwaard. Op weg naar de definitieve omgevingsvisie presenteren de gemeenten nu eerst een werkversie. De gemeenteraden geven tijdens bijeenkomsten in juni hun mening over de versie die er nu ligt. U bent van harte welkom om  dat ook te doen. Stuur uw tips en ideeën ter verbetering van de werkversie naar omgevingsvisie@bommelerwaard.nl.

In april stemden de gemeenteraden in met de belangrijkste opgaven voor de Bommelerwaard. Dat zijn opgaven op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, duurzaamheid, landbouw, toerisme, wonen, voorzieningen, gezondheid en leefbaarheid. In de werkversie ziet u hoe die opgaven zijn uitgewerkt. Wethouders Gijs van Leeuwen (gemeente Zaltbommel) en Peter de Vries (gemeente Maasdriel) over de tussenstap die de gemeenten nu zetten:

“De omgevingsvisie Bommelerwaard is een beeldbepalend document voor de komende jaren. Het gaat over de toekomstige leefomgeving van ons allemaal. We vinden het daarom belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en onze raden, maar ook de gemeenschap mee te nemen in de stappen die we zetten. Samen maakten we keuzes over wat wij belangrijk vinden voor de Bommelerwaard, zodat het hier prettig wonen, werken en verblijven is. Nu horen we graag of we goed op weg zijn met de uitwerking van de gemaakte keuzes en wat er anders of beter kan. Daarom noemen we het ook een werkversie, het document is nog niet af. Waar nodig sturen we nog bij op weg naar de definitieve omgevingsvisie.”

Mening geven

De gemeenteraad  van Zaltbommel bespreekt de werkversie op 1 juli, de gemeenteraad van Maasdriel  doet dat op 16 juni. De werkversie is te vinden op www.toekomstbommelerwaard.nl. Uw mening, tips en ideeën ter verbetering van de werkversie zijn van harte welkom en kunt u via omgevingsvisie@bommelerwaard.nl met de gemeenten delen. Uiterste reactiedatum is 30 juni.

Vervolg

In november leggen de gemeenten de ontwerp omgevingsvisie ter inzage. Dat is een officiële stap op weg naar vaststelling van de definitieve omgevingsvisie. Op dat moment start namelijk de formele inspraakprocedure en kunt u 6 weken lang uw zienswijze indienen. De nieuwe gemeenteraad, die volgt uit de verkiezingen in maart 2022, stelt de definitieve omgevingsvisie Bommelerwaard vast. Dat is de zogenaamde 1.0 versie, die zich de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Dit plan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen in de Bommelerwaard. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van een stad of dorp. Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.