Waterstand wordt gemonitord, we blijven alert

Geplaatst op zondag 18 juli 2021

U heeft na het zien van de ingrijpende beelden uit Limburg, België en Duitsland mogelijk vragen of zorgen over de (komende) waterstand in de gemeente Zaltbommel. Ik wil u geruststellen: in onze gemeente is er voor nu geen reden tot zorg. Het is de verwachting dat de hoogte van het water ruim onder de kritische grens blijft. De komende dagen hebben we te maken met waterstanden die ook vaker in de winter voorkomen en geen grote problemen geven. Wel kunnen agrariërs, campings en mensen die vlakbij de rivier wonen enige overlast ervaren.

De afgelopen dagen hebben we de situatie goed in de gaten gehouden en dat blijven we de komende dagen doen. Vannacht hebben we, uit voorzorg, ondersteund bij het toevoegen van zand aan een dijk bij een recreatiepark in Aalst. Deze dijk kon eventueel voor lichte overlast zorgen en dat wilden we graag voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie en de laatste stand van zaken vindt u op het liveblog van het Waterschap Rivierenland  en de waterkaart van Rijkswaterstaat.
Heeft u overige vragen over de waterstand in Zaltbommel? Dan kunt u contact met ons opnemen en vragen naar team veiligheid via 14 0418 bereikbaar tijdens kantooruren.

Als, tegen alle verwachtingen in, de situatie de komende dagen verandert, dan laten we u dit zo snel mogelijk weten via onze website, onze Facebook en Twitter en via de lokale media.

P.C. (Pieter) van Maaren

Burgemeester