Nieuws uit Adviesraad Sociaal Domein 29 juni

Geplaatst op woensdag 21 juli 2021

Omgevingsvisie

Tijdens de laatste vergadering vergaderde de adviesraad over de ‘werkversie’ van de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie gaat over de woon- en leefomgeving van de Bommelerwaard. Hierin wordt de visie verwoord over wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en/of te ontwikkelen. De komende jaren ligt de focus van de gemeente Zaltbommel op de agrarische sector en de focus van de gemeente Maasdriel op het toerisme.

‘Beschermd wonen naar beschermd thuis’

Vanaf janurari 2022 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en dus ook de gemeente Zaltbommel. De doelgroep voor beschermd wonen zijn personen van 18 jaar en ouder waarbij sprake is van complexe problematiek. Deze transformatie wordt vertaald in het Regioplan Beschermd wonen. Lokaal wil de gemeente de volgende basisvoorzieningen realiseren:

  1. Goed wonen
  2. Gezonde Financiën
  3. Waardevolle daginvulling
  4. Passende ondersteuning
  5. Fijne leefomgeving

De adviesraad bracht advies uit over het regioplan. In dit advies pleit de adviesraad voor ‘het niet los laten’ en ‘doen wat gedaan moet worden’ in gevallen waarin onvoldoende antwoord is op complexe individuele problematiek. Daarnaast wordt geadviseerd het belang van betaald werk op te nemen. Ook werk is een waardevolle daginvulling. Verder pleit de adviesraad voor de mogelijkheid dat mensen een eigen keuze maken in welke gemeente men wilt wonen.

?>