Nieuws vanuit de adviesraad Sociaal Domein 14 september

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021

Kort nieuws uit de vergadering van de adviesraad op dinsdag 14 september 2021.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Op 4 oktober organiseerde de cliƫntenraad Bommelerwaard, Participatieraad Maasdriel en de Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel een bijeenkomst omtrent de Wet verplichte ggz. In de afgelopen vergadering heeft de adviesraad, ter voorbereiding van de bijeenkomst, het gehad over wat zij belangrijk vinden wanneer het gaat over dwang en drang in de ggz. Onderwerpen als vroegsignalering, preventie en de samenwerking van ketenpartners zijn aanbod gekomen.

VoorZorg

VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma gericht op vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. VoorZorg kent samenwerkingen met verschillende gemeenten. De adviesraad zal een advies schrijven aan de gemeente Zaltbommel om dit programma ook in de Bommelerwaard te implementeren.

Effecten van corona op het sociale domein

Ook de adviesraad staat stil bij de effecten die COVID-19 heeft op het sociale domein en de effecten die in de toekomst nog zullen komen. De adviesraad heeft in de afgelopen vergadering het gehad over de psychische gezondheid van jongeren en de kloof tussen kansarm en kansrijk.

?>