Tender-methode voor windenergie

Geplaatst op dinsdag 26 oktober 2021

Samen met acht gemeente uit de regio Rivierenland zetten wij ons in voor meer duurzame energie. Om genoeg duurzame stroom op te wekken hebben we in de toekomst meer zonnepanelen en windmolens nodig. Als we besluiten dat we nieuwe windmolens willen laten bouwen in de gemeente moet dit op een goede en zorgvuldige manier gebeuren. Hiervoor werken we in onze gemeente nu aan een tender-methode. Het college van burgemeester en wethouders stemde in met de methode. Het is nu aan de gemeenteraad om de tender-methode goed te keuren.

Wat is een tender?

Een tender voor windenergie is een procedure waarbij wij bekendmaken dat we windmolens willen laten bouwen. Voordat we de tender inzetten verkennen we of er voldoende goede aanbiedingen te verwachten zijn. Als dat het geval is zetten we de tender uit en vragen we partijen een projectplan hiervoor willen indienen bij ons. We stellen strenge eisen aan het projectplan. We beoordelen de plannen met onze criteria die we vooraf bekendmaken. Daar zitten ook zogenaamde “knock-out criteria” bij. Wanneer aanbieders daar niet aan voldoen, nemen we het plan niet verder in behandeling. De beste plannen kunnen daarna verder met de uitwerking van een gedetailleerder plan. De gemeente besluit uiteindelijk welk project uitgevoerd wordt.

We weten nu nog niet wanneer we de tender open zetten, maar we werken wel alvast aan de tender-methode. We werken nu de voorwaarden, criteria en procedure uit voor de tender. Deze moeten aansluiten op het zon- en windbeleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.  Je kunt hierbij denken aan criteria zoals:

  • eisen voor goede landschapsinrichting
  • de inspanning voor de mogelijkheid voor mensen om (financieel) mee te doen

Het uitwerken van de tender-methode doen we zorgvuldig. Ook landelijke ontwikkelingen nemen we hierin mee. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt besloten wanneer we de tender open gaan zetten.

Onderdeel van landelijke doelen

In de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) staat beschreven hoe de acht gemeenten uit regio Rivierenland voldoende duurzame energie kunnen opwekken. Lees meer over de RES

?>