Gemeentebegroting voor 2022 is vastgesteld

Geplaatst op woensdag 17 november 2021

De gemeenteraad stelde tijdens de vergadering op donderdag 4 november de begroting voor het jaar 2022 van de gemeente Zaltbommel vast.

Gemeentebegroting 2022

De gemeentebegroting is het huishoudboekje van de gemeente. Hierin staan alle verwachte inkomsten en uitgaven voor de gemeente voor het aankomende jaar. Per beleidsprogramma geven wij aan wat wij op dit punt willen bereiken, hoe we dat willen doen, hoeveel geld we hier aan willen uitgeven en waar dit geld vandaan komt. De begroting is dus eigenlijk de vertaling van het beleid in geld.

Het gaat goed met ons huishoudboekje!

Goed nieuws voor de inwoners uit onze gemeente. Financieel gezien is de gemeente Zaltbommel gezond. Niet alleen in 2022 laat de begroting een positief resultaat zien, maar ook in de jaren daarna. Hieronder de inkomsten en uitgaven op een rij.

Gemeentebegroting gemeente Zaltbommel over 2022

Inkomsten 92,1 miljoen
Inkomsten Bedrag
Van het Rijk 48,6 miljoen
Lokale heffingen 17,6 miljoen
Overig 25,9 miljoen

Uitgaven 92,1 miljoen
Beleidsprogramma Bedrag
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing 10,7 miljoen
Volksgezondheid & milieu 9,6 miljoen
Overhead 7,2 miljoen
Verkeer, vervoer & waterstaat 7 miljoen
Sport, cultuur & recreatie 6,6 miljoen
Economie 5,9 miljoen
Algemene dekkingsmiddelen 4,1 miljoen
Onderwijs 4 miljoen
Veiligheid 3,8 miljoen
Bestuur & Burgerzaken 3,2 miljoen
Sociaal Domein 30 miljoen

Hoeveel betaalt u in 2022 aan:
Soort belasting Bedrag
Rioolheffing € 277,-
OZB (bij een WOZ-waarde van 250.000,-) € 308,-
Hondenbelasting:                                                                                      eerste hond € 51,53
tweede hond € 68,41
meer dan twee honden € 85,50

Hoe komt de begroting tot stand?

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het bestuursakkoord, dat aan het begin van de bestuursperiode is opgesteld, staat wanneer het college zich de gedurende vier jaar voor in gaat zetten. Ieder jaar maakt het college een nieuwe begroting. Hierin staan de financiële plannen en doelen voor het komende jaar.

Begrotingsraad

In een speciale raadsvergadering buigt de raad, als vertegenwoordiging van de inwoners, zich over het begrotingsvoorstel. Op donderdag 4 november 2021 is de begroting 2022 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Verantwoording

Het college blijft na goedkeuring verantwoordelijkheid afleggen aan de gemeenteraad over het gevoerde financiële beleid.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de gemeentebegroting 2022? Kijk dan op onze pagina Begroting. Hier vindt u de volledige begroting. Op www.raadzaltbommel.nl vindt u de algemene beschouwingen van de raadsfracties en bekijkt u de raadsvergaderingen.

?>