Kort nieuws uit de Adviesraad Sociaal Domein

Geplaatst op woensdag 17 november 2021

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 2 november 2021.

Overdracht klantprofiel 4 naar Werkzaak Rivierenland

Afgelopen maanden was de gemeente bezig met de overdracht van de doelgroep klantprofiel 4 naar Werkzaak Rivierenland. De groep klantprofiel 4 zijn burgers die te maken hebben met meerdere problemen, zoals verslavingen. Daarnaast wordt van deze groep burgers niet verwacht dat zij binnen twee jaar betaald werk kunnen verrichten. Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding van klantprofiel 4. Binnenkort gaat Werkzaak Rivierenland deze zorg overnemen. De adviesraad adviseerde in het verleden over de overdracht en ging in de vergadering van 2 november in gesprek met de gemeente over deze overdracht. Deze adviezen zijn grotendeels overgenomen. Over de notitie betreft de overdracht is de adviesraad zeer tevreden. Mede omdat de begeleiding van deze groep binnen de Bommelerwaard zal blijven plaatsvinden.

Het Preventieakkoord

Onlangs is het Preventieakkoord van Zaltbommel vastgesteld. Dit akkoord bestaat uit afspraken en maatregelen rondom de verschillende leefstijlthema’s: alcohol, gezond gewicht en veerkracht. Het doel van dit akkoord is dat de gemeente samen met verschillende partijen zich meer inzetten voor een gezonde Bommelerwaard. Het akkoord wordt ondertekend door publieke en private partijen in de gemeente. Samen met de gemeente zijn zij verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. De lokale uitwerking van het preventieakkoord door de gemeente is een mooie basis.

?>