Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 8 februari 2022

Geplaatst op woensdag 23 februari 2022

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

Wijzigingen Wmo-vervoer per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn er wijzigingen in het Wmo-vervoer ingegaan. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Wmo-vervoer is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Binnen het Wmo-vervoer zijn verschillende veranderingen doorgevoerd zoals beperking van reistijden en een verhoogd opstaptarief. In de afgelopen vergadering heeft de Adviesraad samen met de gemeente gekeken naar waarom men besloten heeft om deze veranderingen door te voeren. Hierbij heeft de Adviesraad aan de gemeente het belang meegegeven van een goede communicatie over dit beleid naar de burgers toe.

Bijeenkomst Brede Beweging Bommelerwaard 18 januari 2021

Ook de adviesraad was aanwezig bij de brede bijeenkomst Bommelerwaard die werd gehouden op 18 januari. De Brede Beweging Bommelerwaard is een netwerk bestaande uit verschillende organisaties, die betrokken zijn bij het voorkomen en aanpakken van leven in armoede. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis en ervaringen uitgewisseld.

?>