Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Geplaatst op maandag 21 maart 2022

Tijdens de openbare zitting van het hoofd en centraal stembureau op maandag 21 maart is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen officieel bekend gemaakt. Het proces-verbaal van deze zitting is te vinden op www.zaltbommel.nl/verkiezingen.

In Zaltbommel zijn er 23.324 kiesgerechtigden. In totaal zijn er 13.768 stemmen uitgebracht. Hiermee komt het opkomstpercentage op 59,2 procent. Landelijk is dit 50,3 procent. De zetelverdeling is als volgt:

Partij  Aantal zetels
SGP 5
Z.V.V. 5
CDA 1
ChristenUnie 2
VVD 3
SP 1
D66 1
BVNL 1
Partij van de Arbeid 1
GroenLinks 1

Gemeenteraad beoordeelt rechtmatigheid

Op dinsdag 22 maart beoordeelt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt beoordeeld of de nieuw verkozen leden op grond van de gemeentewet in de gemeenteraad mogen komen. Op deze avond wordt afscheid genomen van de raadsleden die niet meer terugkeren in de gemeenteraad. Op 30 maart worden de (nieuwe) raadsleden tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd voor de periode 2022-2026.

?>