Update formatieproces op inhoud en coalitie

Geplaatst op vrijdag 6 mei 2022

Kees Metz, voormalig raadslid, begeleidt op dit moment de formatie. Tijdens dit proces begeleidt hij de gesprekken over de inhoud van het collegeakkoord en de invulling van het college. In het kader van de formatie, hebben op 20 en 21 april, twee bijeenkomsten plaatsgevonden van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaf tijdens deze bijeenkomsten input voor het te schrijven bestuursakkoord aan de drie formerende partijen, ZVV, SGP en VVD. De vier thema's waarop zij input gaven, waren:

 • cultuur
 • energie en duurzaamheid
 • economie en leefbaarheid
 • wonen en woningbouw

De eerste, globale opbrengst van deze bijeenkomsten vindt u in de afbeeldingen onder dit nieuwsbericht. Deze bijeenkomsten vonden plaats op advies van de ZVV-informateurs Kees Zondag en Bart Schreuders. Het doel was vast te stellen in hoeverre overeenstemming bestaat tussen de partijen in de raad over deze onderwerpen. Dat kan gebruikt worden bij de opstelling van een akkoord.

Coalitie van ZVV, SGP en VVD

Ook is de afgelopen weken onderzocht of er een vierde partij aan de coalitie van ZVV, SGP en VVD kon worden toegevoegd. Dat heeft geleid tot een goed inhoudelijk gesprek met de PvdA. Op de doelstellingen op hooflijnen was overeenstemming maar niet op het instrumentarium. Er is daarom besloten de gesprekken met de PvdA niet verder voort te zetten. Besloten is de inhoudelijke gesprekken over een akkoord met ZVV, SGP en VVD voort te zetten. Ook zoeken deze partijen de komende weken een vierde wethouder die ook van buiten de partijen mag komen. Formateur Kees Metz richt zich er nog altijd op de formatie op 16 juni af te ronden.

Formatie - onderwerpen cultuur

Onderwerpen Cultuur (op volgorde van meest naar minst genoemd):

 • Verbinding cultuur & school, Behoud cultureel erfgoed
 • Bieb op school, Toegankelijk voor iedereen, Ondersteuning cultuurlessen, Cultuur verbinden met sport
 • Aantrekken kwaliteitstoerisme, Kunst commissie

Formatie - onderwerpen energie en duurzaamheid

​Onderwerpen Energie en Duurzaamheid (op volgorde van meest naar minst genoemd):

 • Geen zonnepanelen op agrarische grond
 • Groene daken gemeentelijke gebouwen, Eerst op daken dan rest grond, Duurzaamheidsfonds
 • Geen regionaal energie bedrijf
 • Duurzaam en klimaatbestendig wonen
 • Energie armoede investering isolatie, Dubbel gebruik grond, Energietransitie landelijke aanpak, Warmte transitie glastuinbouw, Meer groen openbare ruimte, Voorlichtingscampagnes verantwoord consumeren, Groene parkeerplaatsen

Formatie - onderwerpen economie en leefbaarheid

​Onderwerpen Economie en leefbaarheid (op volgorde van meest naar minst genoemd):

 • Centrale plek in dorp/ wijk
 • Voldoende diversiteit en kwaliteit, Voorzieningen op korte afstand
 • Behoefte doorontwikkeling visie
 • Uitbreidingsmogelijkheden, Regie houden, Ontmoetingsplek, Goede infrastructuur en parkeergelegenheid, Doorontwikkeling langzaam toerisme/ recreatie op spierkracht

Formatie - onderwerpen leefbaarheid

Onderwerpen Wonen en woningbouw (op volgorde van meest naar minst genoemd):

 • Voorrang eigen bewoners bij woningbouw
 • Actief grondbeleid, Beperkte hoogbouw
 • Afstemming woningmarkt op doelgroepen
 • Opstellen nota burgerparticipatie, Creëren mogelijkheden woningsplitsing
 • Zelfbewoning plicht, Goede balans bouwen, wonen en groen, Behoud cultuur/ karakter kernen, Maximale mogelijkheden
?>