Jaarstukken gemeente positief resultaat

Geplaatst op maandag 13 juni 2022

De jaarstukken 2021 van de gemeente zijn vanaf nu openbaar. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Deze laten zien welke resultaten de gemeente in 2021 behaalde. Het resultaat is zowel inhoudelijk als financieel positief.

Resultaat jaarverslag en jaarrekening 2021

Van de 111 acties die in de begroting van 2021 zijn opgenomen lopen er 89 (80 %) volgens planning. Voor de overige 22 acties (20 %) is het onzeker of zijn er knelpunten. Dat een aantal acties vertraging heeft opgelopen komt voornamelijk door Covid-19.
De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 3.605.000. Dit komt voornamelijk door extra ontvangen middelen via het gemeentefonds in het laatste kwartaal van 2021 en extra legesopbrengsten omgevingsvergunningen. Een verdere uitleg van het jaarverslag en de jaarrekening vindt u in de jaarstukken (PDF, 9.1 MB).

Doel jaarstukken

De jaarstukken 2021 van de gemeente Zaltbommel zijn het sluitstuk van de planning- & controlcyclus over het jaar 2021. Het is een belangrijk instrument waarmee de raad zijn controlerende rol kan uitoefenen.

?>