Bestuursakkoord ‘Blijven bouwen’ gepresenteerd

Geplaatst op donderdag 16 juni 2022

De coalitiepartijen ZVV, SGP en VVD presenteerden vanavond, donderdag 16 juni, het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Blijven bouwen’ (PDF, 3.6 MB). Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis op de Markt.

Bestuursakkoord ‘Blijven bouwen’

In het bestuursakkoord staan de doelen en beoogde resultaten van het college voor de komende vier jaar. De gemeente plant evaluatiemomenten van het akkoord om het functioneren hiervan te borgen.
De kern van het nieuwe akkoord is het voortzetten en verder ontwikkelen van de huidige koers. De belangrijkste onderwerpen voor deze bestuursperiode zijn:

  • Sociaal domein: het huidige beleid met kracht voortzetten. Hierbij extra aandacht voor: het  werken aan een inclusieve samenleving, vroegtijdig inspelen op behoefte van inwoners, laagdrempelige aanpak dichtbij de bewoner en maatwerk. 
  • Wonen en leven: voldoende woningen voor de huidige inwoners en de mensen die economisch of sociaal aan de gemeente verbonden zijn.
  • Voorzieningen: naast nieuwe geplande voorzieningen ondersteunt en participeert de gemeente, waar nodig, graag bij initiatieven en ideeën vanuit de samenleving.
  • Economie: inzetten op toekomstbestendige, duurzame en innovatieve economie met kansrijke banen voor nu en de volgende generatie
  • Verkeer: verder ontwikkelen van openbaar vervoer en het parkeerbeleid in de binnenstad eenvoudiger maken.
  • Duurzaamheid: energietransitie, hergebruik van grondstoffen en asbestsanering, duurzaam wonen, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn belangrijke thema’s de komende jaren.

Het akkoord op hoofdlijnen is de basis van ambities met ruimte voor inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en alle politieke partijen in de gemeenteraad. 

Bestuursakkoord Blijven Bouwen  (PDF, 3.6 MB)

Overhandiging bestuursakkoord

vlnr Kees Metz en burgemeester van Maaren


Foto: Levin den Boer

?>