Stimuleringsregeling voor het organiseren van evenement jaarwisseling

Geplaatst op maandag 12 september 2022

Wilt u graag een evenement in uw dorp of kern organiseren met de jaarwisseling? Dat juichen wij toe. Daarom bieden wij hiervoor een zogenaamde stimuleringsregeling. Dit is een financiële bijdrage voor uw evenement. Let op: doe deze aanvraag vóór 1 oktober. 

Doel stimuleringsregeling

Doel van de stimuleringsregeling is om tijdens de jaarwisseling activiteiten aan te bieden aan inwoners van de gemeente Zaltbommel en mogelijke overlast te voorkomen.

Wie kan er een aanvraag doen?

Inwoners of verenigingen/ stichtingen kunnen een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage doen. De activiteiten mogen niet georganiseerd worden met het doel winst te maken. Hieronder leest u nog een aantal andere voorwaarden waaraan uw evenement moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Mocht dit niet duidelijk zijn, dan zal de stimuleringsbijdrage niet verstrekt worden.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling?

Aan deze stimuleringsregeling worden enkele voorwaarden gesteld. Wij hebben deze voorwaarden opgesteld om erop toe te kunnen zien dat de stimuleringsgelden daar terecht komen waarvoor deze stimuleringsregeling bedoeld is. De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteiten zijn gericht op de inwoners van de gemeente Zaltbommel
  • de activiteiten vinden plaats tijdens de kerstvakantie of tijdens de jaarwisseling
  • de activiteiten zijn gratis en openbaar toegankelijk
  • voor de activiteiten is een vergunning verstrekt (indien nodig)

Hoe kan ik een aanvraag doen voor een stimuleringsregeling?

Vóór 1 oktober moet u een ondertekende aanvraag voor een stimuleringsregeling indienen. Vermeld in uw aanvraag:

  • wie de organisatoren van de activiteiten zijn
  • wanneer de activiteiten plaatsvinden
  • hoeveel de kosten bedragen via een kostenoverzicht of begroting
  • of beveiliging tijdens de activiteiten gewenst is
  • aan wie en welk rekeningnummer de stimuleringsbijdrage moet worden overgemaakt

De aanvraag kan per brief of mail gestuurd worden aan:
Het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de gebiedsregisseur
Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel

Let op: als de aanvraag niet op tijd is ingeleverd of stukken/ gegevens ontbreken, kan de aanvraag worden afgewezen.

Reactietermijn

Uiterlijk 1 november ontvangt de aanvrager een brief (beschikking). In deze brief staat vermeld of de stimuleringsbijdrage toegekend wordt en zo ja, hoeveel deze bedraagt. Het bedrag wordt binnen twee weken op uw rekening gestort.

Verantwoording

In het kader van lastenvermindering wordt geen verantwoording gevraagd over de georganiseerde activiteiten. U hoeft geen facturen of een inhoudelijk verslag in te dienen. Wanneer blijkt dat de stimuleringsbijlage onjuist of voor andere doeleinden is ingezet, dan gaan we over tot terugvordering.

Hardheidsclausule

Het college kan besluiten af te wijken van de regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling onverhoopt ergens niet in voorziet, dan bepaalt het college hoe met de aanvraag wordt omgegaan. Mogelijk leidt dit tot bijstelling van de regeling.

Aanvragen vergunning evenement of melding maken evenement

Voor kleinschalige evenementen (zoals een buurtfeest) hoeft u meestal geen vergunning aan te vragen. Wel moet u dit schriftelijk melden. Voor grotere evenementen vraagt u een vergunning aan. Wat voor uw evenement nodig is en hoe u een vergunning aanvraagt, vindt u op de pagina ‘evenement organiseren’. Een evenementenvergunning dient u ook vóór 1 oktober in te dienen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met gebiedsregisseur Nicole Heerius via het telefoonnummer 06 29 02 47 49 of per e-mail: nheerius@zaltbommel.nl.

?>