Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 13 september 2022

Geplaatst op maandag 19 september 2022

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

Gedachtewisseling; het sociale domein in de gemeente Zaltbommel

Afgelopen vergadering is de adviesraad in gesprek gegaan met leden van de gemeente over de vraag: ‘wat en waar gaat het goed, en waar kan het beter binnen het sociale domein?’ Hier zijn diverse onderwerpen besproken. Zo wordt het bewustzijn van integraal werken binnen de gemeente groter en zet de gemeente altijd een stapje extra voor de burgers binnen het sociaal domein. Ruimte voor verbetering zit binnen de gemeente onder andere in burgerparticipatie en de communicatie van de gemeente naar de burger toe.

Ervaringsdeskundigheid

De inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de gemeente lijkt nog niet helemaal van de grond te komen. We hebben het over ervaringsdeskundigheid wanneer iemand vaardigheden heeft opgedaan om zijn of haar ervaringskennis in te zetten. Zo is de adviesraad weer met de gemeente in gesprek gegaan over de inzet van ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. Vanuit de gemeente wordt aangegeven graag aan de slag te gaan met ervaringsdeskundigen. Wel is het voor de gemeente nog een uitdaging om de inzet van ervaringsdeskundigheid concreet te krijgen.

?>