Aanvraag flitsvergunning vanaf nu mogelijk

Geplaatst op maandag 7 november 2022

Vanaf nu is het voor inwoners van onze gemeente mogelijk om een flitsvergunning aan te vragen. Dit zijn bijvoorbeeld vergunningen voor een dakkapel, erfafscheiding, reclame-uiting, kozijn- en gevelwijziging of serre. Een flitsvergunning wordt in vijf werkdagen verleend, als deze aan bepaalde eisen voldoet. Normaal duurt de afhandeling van zo’n vergunningaanvraag zes tot acht weken.

Aan welke moet de aanvraag voldoen?

Uw aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

  • de aanvraag moet volledig zijn en dus alle gegevens en bijlagen moeten aanwezig zijn
  • de bouwwerkzaamheden moeten passen binnen het bestemmingsplan
  • welstand moet het plan positief beoordelen
  • het plan is geen monument
  • het plan ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • bij het digitaal aanvragen moet duidelijk aangegeven worden dat het om een flitsvergunning gaat

Hoe vraagt u een flitsvergunning aan?

U vraagt een flitsvergunning op dezelfde manier aan als een gewone bouwvergunning. Dus via www.omgevingsloket.nl. Vermeld wel duidelijk bij de projectomschrijving dat het om een flitsvergunning gaat.

?>