Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 1 november 2022

Geplaatst op dinsdag 8 november 2022

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

Kansrijke start

In 2021 heeft de adviesraad aan de gemeente Zaltbommel geadviseerd om VoorZorg in de gemeente Zaltbommel te implementeren. VoorZorg is een interventie voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opstapeling van problemen. Naar aanleiding van dit advies is er onderzoek gedaan naar de invulling van pre- en postnatale zorg in Zaltbommel. Uit dit onderzoek is gebleken dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van: samenwerking, preventie, netwerk van de ouders en maatwerk. Daarom worden vanuit de gemeente de mogelijkheden bekeken voor het invoeren van de actieprogramma Kansrijke Start in de gemeente Zaltbommel. Dit programma vraagt meer aandacht voor startende ouders. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de rest van het leven en hierop wordt ook ingezet binnen dit programma.

Gezondheidsnota gemeente Zaltbommel 2022-2025

Afgelopen vergadering heeft de adviesraad het gehad over de gezondheidsnota. De gemeente heeft voor de periode 2022-2025 nieuw lokaal gezondheidsbeleid opgesteld en de adviesraad heeft hier een advies over geschreven. De doelen van de gemeente zijn:

  1. gezond en veilig opgroeien
  2. gezonde leefstijl
  3. vitaal ouder worden
  4. bestaanszekerheid als basis voor gezondheid
  5. gezonde leefomgeving

De adviesraad heeft onder andere geadviseerd om aandacht te schenken aan de meest kwetsbare inwoners en om gebiedsgericht aan de slag te gaan.

Afscheid Liesbeth Sluijter-Duits en Ingeborg Mussche

Op 5 oktober hebben wij afscheid moeten nemen van twee leden van de adviesraad. Liesbeth Sluijter-Duits en Ingeborg Mussche waren beide lid voor vier jaar. Onder het genot van een hapje en drankje bij Brasserie de Heeren van Bommel hebben de adviesraad en enkele beleidsmedewerkers van de gemeente afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde leden.

?>