Bijna 60.000 euro minder schade tijdens jaarwisseling dan vorig jaar

Geplaatst op dinsdag 28 februari 2023

De aanloop naar de afgelopen jaarwisseling en de jaarwisseling zelf zijn rustiger verlopen dan de aanloop en jaarwisseling van 2021 – 2022. De totale geïnventariseerde schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling van 2022-2023 is 75.450 euro. De schade was tijdens de jaarwisseling 2021 - 2022 bijna het dubbele, namelijk: 132.174 euro. Burgemeester van Maaren: ‘De geïnventariseerde schade is lager maar is zeker wel aanwezig, waarbij opgemerkt moet worden dat elke euro schade er één te veel is.’

Schadeposten

Onder de schadekosten vallen onder andere het vervangen van prullenbakken, verkeersborden, speeltoestellen en het herstellen van asfalt. Afgelopen jaarwisseling waren er een paar negatieve uitschieters, namelijk: 23.050 euro schade aan speeltuinen, 20.500 euro aan asfalt- en elementverhardingen en 7000 euro aan een verkeerspaal.

Schadekosten zijn schatting

De schadekosten zijn een schatting. De gemeente boekt namelijk alle brand- en vuurwerkschade in de hele maand december onder de post jaarwisseling. Het kan dus zijn dat bepaalde vernielingen niet samenhingen met de jaarwisseling.

Daarnaast zijn deze schades geïnventariseerd op basis van normbedragen. Dit wil zeggen dat de daadwerkelijke kosten iets kunnen afwijken en mogelijk lager zijn. De gemeente probeert in het kader van kostenbesparing de schadekosten zo veel mogelijk mee te nemen in regulier onderhoud.

Verklaring rustiger verloop

Burgemeester Pieter van Maaren: ‘Ik wil de hulpdiensten, jongerenwerk, gemeentecollega’s en andere betrokkenen bedanken voor de goede voorbereiding en samenwerking. Daarnaast vind ik het geweldig dat zoveel inwoners zich hebben ingezet om evenementen en activiteiten mogelijk te maken. Waarvoor hartelijk dank! Ik spreek de wens en uit en wil me samen met u inzetten om deze lijn de komende jaren voort te zetten!’”

?>