Lees pagina voor

Tijdelijke onderbreking van behandelen nieuwe initiatieven en bestemmingsplanherzieningen vanwege Omgevingswet

13 juli 2023

De Gemeente Zaltbommel implementeert een tijdelijke onderbreking op het indienen van nieuwe initiatieven en verzoeken voor bestemmingsplan herzieningen onder de huidige ruimtelijke wet- en regelgeving van de WABO. Dit omvat diverse plannen, waaronder woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Deze onderbreking is van kracht vanaf 15 juli 2023 en duurt tot uiterlijk 1 juli 2024. In deze periode richt de gemeentelijke organisatie zich op de afwikkeling van lopende bestemmingsplanwijzigingen en op het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Wat betekent dit voor aanvragers?

Aanvragers die vóór 15 juli 2023 een initiatief of verzoek tot bestemmingsplan herziening, inclusief alle relevante documenten, hebben ingediend, kunnen nog dit jaar een besluit verwachten. Dit stelt ons in staat om het herziene of nieuwe bestemmingsplan dit jaar nog conform de bestaande wetgeving ter inzage te leggen.

Voor nieuwe initiatieven of verzoeken tot bestemmingsplan herziening is het niet meer mogelijk deze vóór 1 januari 2024 ter inzage te leggen. Daarvoor is de behandeltermijn te kort. Verdere stappen voor deze nieuwe initiatieven of verzoeken worden in de loop van 2024, uiterlijk vanaf 1 juli 2024, onder de Omgevingswet in behandeling genomen.

Om vertragingen van het ontwikkelen van initiatieven zo veel mogelijk te voorkomen bieden wij de initiatiefnemers wel een intakegesprek aan. Op basis hiervan kan de initiatiefnemer een inschatting van de wenselijkheid van het initiatief krijgen. Is de inschatting dat het om een haalbaar initiatief gaat, kan de initiatiefnemer zelf toch alvast starten met de voorbereidingen voor een omgevingsplanwijziging. Deze voorbereiding neemt in het algemeen ook een langere periode in beslag.

Vergunningaanvragen die passen binnen het bestaande bestemmingsplan -en vanaf 1 januari 2024- het omgevingsplan worden op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet van kracht worden. Met deze wet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker wordt om bouwprojecten te starten. Meer informatie over de Omgevingswet is beschikbaar op de website van Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website)