Lees pagina voor

Onderhoud van bomen in onze gemeente

18 september 2023

We hebben dit jaar controle op de veiligheid van bomen laten uitvoeren voor alle 6000 bomen in de openbare ruimte en op begraafplaatsen. Met deze controle wordt in beeld gebracht hoe lang een boom waarschijnlijk nog leeft en welk onderhoud een boom nodig heeft. Uit deze controles bleek dat 3500 bomen gesnoeid en 120 bomen gekapt moeten worden. Het kappen van een boom doen we alleen als wordt verwacht dat een boom niet langer dan 3 jaar meer zal leven. De snoei en kap is in juli gestart en aan het eind van dit jaar afgerond. Het kan dus zijn dat u de komende tijd ziet dat er bomen gesnoeid of gekapt worden in de gemeente.

Elke drie jaar boomveiligheidscontroles

We voeren vanaf 2023 elke drie jaar controles op de veiligheid van bomen uit. Zo krijgen we de bomen in beeld die aandacht nodig hebben. Op die manier kunnen we die bomen zo goed mogelijk onderhouden en zo lang mogelijk behouden. Ook voorkomen we hiermee eventuele gevaarlijke situaties, zoals takken die uit een boom vallen.

We hebben de controles op de veiligheid van bomen eerder niet elke drie jaar laten uitvoeren. Het onderhoud van de bomen vond toen vooral plaats op basis van meldingen van inwoners of onze medewerkers van de buitendienst. Het geld en de mankracht voor het onderhoud van de bomen is toen namelijk vooral ingezet op het bestrijden van de ‘essentaksterfte’. Deze ziekte kwam veel voor in onze gemeente, vanwege de grote hoeveelheid essen.

Waarom is snoeien of kappen van bomen nodig?

Het snoeien van bomen is nodig om de bomen veilig te houden en dood hout te verwijderen. Het kappen van een boom doen we alleen als wordt verwacht dat een boom niet langer dan 3 jaar meer zal leven. Op die manier voorkomen we eventueel gevaarlijke situaties en verspillen we geen geld aan onderhoud dat de boom niet gaat helpen. 
Kortom: snoeien en kappen is nodig om bomen zo lang mogelijk te behouden en eventueel gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Worden de bomen die gekapt worden, ook opnieuw geplant?

Ja de bomen die moeten worden gekapt, worden ook opnieuw geplant. Dit gebeurt in 2024 en, als het kan, op de plek waar de boom gekapt is.

Kan ik overlast ervaren van de snoei of kap van de bomen?

De overlast van het snoeien en kappen van de bomen is heel beperkt. Dit zal ook niet langer dan een dag(deel) duren. Mocht u toch overlast ervaren? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van Gemeente Zaltbommel via info@zaltbommel.nl.

Ik wil niet dat een boom gekapt wordt

We begrijpen dat u mogelijk gehecht bent aan bepaalde bomen. Ons doel is dan ook om zoveel mogelijk bomen te behouden. We kappen alleen de bomen die niet meer te genezen zijn en binnen één tot drie jaar sterven. Deze bomen kunnen eventueel zorgen voor onveilige situaties voor inwoners en dit willen we voorkomen.