Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Begroting 2024 vastgesteld

13 november 2023

De gemeenteraad stelde tijdens de vergadering op donderdag 9 november de begroting voor het jaar 2024 van de gemeente Zaltbommel vast.

Gemeentebegroting 2024

De gemeentebegroting is het huishoudboekje van de gemeente. Hierin staan alle verwachte inkomsten en uitgaven voor de gemeente voor het aankomende jaar. Per beleidsprogramma geven wij aan wat wij op dit punt willen bereiken, hoe we dat willen doen, hoeveel geld we hier aan willen uitgeven en waar dit geld vandaan komt. De begroting is dus eigenlijk de vertaling van het beleid in geld.

Het gaat goed met ons huishoudboekje!

Goed nieuws voor de inwoners uit onze gemeente. Financieel gezien is de gemeente Zaltbommel gezond. Niet alleen in 2024 laat de  begroting een positief resultaat zien maar ook in de jaren daarna. Voor 2024 is het begrotingsoverschot € 184.000.

Hieronder de inkomsten en uitgaven op een rij.

Begroting 2024. Voor de inhoud lees de tekst onder de afbeelding

Inkomsten 97 miljoen
Inkomsten Bedrag
Van het Rijk 67,78 miljoen
Lokale heffingen 19,95 miljoen
Overig 9,5 miljoen

Uitgaven 97 miljoen
Beleidsprogramma Bedrag
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing 6,6 miljoen
Volksgezondheid & milieu 11,6 miljoen
Overhead 10,4 miljoen
Verkeer, vervoer & waterstaat 6,1 miljoen
Sport, cultuur & recreatie 8,2  miljoen
Economie 4,4 miljoen
Algemene dekkingsmiddelen 5 miljoen
Onderwijs 4,2 miljoen
Veiligheid 4,3 miljoen
Bestuur & Burgerzaken 3,7 miljoen
Sociaal Domein 32,3 miljoen
Vennootschapsbelasting 0,2
Hoeveel betaalt u in 2024 aan:
Soort belasting Bedrag
Rioolheffing (per huishouden) € 336-
OZB (bij een WOZ-waarde van 317.000,-) € 304,-
Afvalstoffenheffing  (per huishouden) € 374,-
Hondenbelasting (1 hond) € 57

Hoe komt de begroting tot stand?

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het bestuursakkoord, dat aan het begin van de bestuursperiode is opgesteld, staat wanneer het college zich de gedurende vier jaar voor in gaat zetten. Ieder jaar maakt het college een nieuwe begroting. Hierin staan de financiële plannen en doelen voor het komende jaar.

Begrotingsraad

In een speciale raadsvergadering buigt de raad, als vertegenwoordiging van de inwoners, zich over het begrotingsvoorstel. Op donderdag 9 november 2023 is de begroting 2024 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Verantwoording

Het college blijft na goedkeuring verantwoordelijkheid afleggen aan de gemeenteraad over het gevoerde financiële beleid.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de gemeentebegroting 2024? Kijk dan op onze pagina Begroting. Hier vindt u ook de volledige begroting. Op www.raadzaltbommel.nl (Deze link gaat naar een externe website) vindt u de algemene beschouwingen van de raadsfracties en bekijkt u de raadsvergaderingen.