Lees pagina voor

Nieuwe Voorzitter voor Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel

5 februari 2024

Na een toegewijde periode van 7,5 jaar gaf Leen van Leersum in januari het voorzitterschap over aan Tinie van Aalsum in de Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel. De adviesraad erkent met waardering de inzet van Leen van Leersum en Tinie van Aalsum kijkt ernaar uit om de rol als voorzitter te mogen vervullen. Tinie van Aalsum: “Er ligt een sterke fundering waarop we verder kunnen bouwen”.

Rol van de adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein speelt een cruciale rol door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders over huidig en toekomstig beleid binnen het sociaal domein. Denk aan beleid voor de uitvoering van het sociaal domein voor de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wethouder Karima Bouchtaoui benadrukt het belang van de adviesraad: “Als gemeente Zaltbommel werken we hard aan een inclusieve en kansrijke samenleving voor iedereen. Ik ben dan ook blij met een Adviesraad in Zaltbommel die er is voor alle inwoners van Zaltbommel en specifieke aandacht heeft voor kwetsbare burgers.”

Neem contact op

Voorzitter Tinie van Aalsum nodigt inwoners uit om hun signalen te laten horen. Met een frisse wind, (nieuwe) leden en veel ervaringsdeskundigheid pakt de adviesraad deze signalen op. Uw signalen en ideeën kunt u delen via adviesraad@zaltbommel.nl.


Tinie, lid adviesraad Sociaal Domein

Tinie van Aalsum

Leen, lid adviesraad Sociaal Domein

Leen van Leersum