Lees pagina voor

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 6 februari 2024

21 februari 2024

In deze vergadering kwam het volgende aan bod:

Advies Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard 2024

De adviesraad gaf gevraagd advies op de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard 2024. De verordening gaat over de Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard. De cliëntenraad is er voor de inwoners van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel en bewaakt of er extra zorg is voor kwetsbare inwoners. In dit advies heeft de adviesraad de verordening getoetst met name maar niet uitsluitend aan de eigen verordening.

Woonzorgvisie 2024

Op 1 februari hebben enkele leden van de adviesraad de themasessie woonzorgvisie bijgewoond. In 2024 wordt dit geactualiseerd. Tijdens de sessie gingen de leden in gesprek met diverse gesprekspartners over het toekomstig woonzorglandschap van de Bommelerwaard. De adviesraad houdt de ontwikkelingen rond dit thema bij.

Bijeenkomst nieuwe aanpak en werkwijze inburgering

Op 22 januari organiseerde Kompas een bijeenkomst over de nieuwe aanpak en werkwijze inburgering en begeleiding van statushouders. Leden van de adviesraad namen hieraan deel. De gemeente heeft gekozen voor een lokale aanpak. Dit werd in het verleden geadviseerd door de adviesraad. De adviesraad ziet dit als een positieve ontwikkeling.