Lees pagina voor

Lintjesregen gemeente Zaltbommel

26 april 2024

De traditionele jaarlijkse lintjesregen vond op vrijdag 26 april plaats. Burgemeester Van Maaren reikte aan acht inwoners van de gemeente Zaltbommel een Koninklijke onderscheiding uit. Dit deed hij in het stadshuis aan de Markt in Zaltbommel. Daarna vond de Oranjereceptie plaats in de Sint Maartenskerk. Hier stelde Van Maaren alle nieuw gedecoreerden voor en bracht een toast uit aan het Koningshuis.

Personen die dit jaar een lintje ontvingen

De lintjes worden uitgereikt aan inwoners met bijzondere verdiensten aan de maatschappij. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die zich hebben ingezet voor het verenigingsleven of vrijwilligerswerk. De mensen die een lintje ontvangen heten ook wel gedecoreerden.

Hieronder volgt een overzicht in alfabetisch volgorde van de acht inwoners die een lintje ontvingen.

De heer Arie van Dalen uit Brakel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Dalen is sinds 1978 een zeer actief vrijwilliger in Brakel. Zijn vrijwillige inzet draagt zeker bij aan de leefbaarheid van het dorp. Mede dankzij de heer Van Dalen is er een actieve activiteitenvereniging BOG Brakel die sinds 2011 op vele vlakken samenwerkt met de Oranjevereniging. De BOG organiseert het hele jaar door activiteiten voor jong en oud. Decorandus is naast secretaris, clubgebouwbeheerder en regisseur van de toneelvereniging, een drijvende kracht achter deze vereniging. Decorandus was ook vrijwilliger bij muziekvereniging OBK Brakel. Hij verleende diverse hand- en spandiensten. Ook bij de plaatselijke voetbalvereniging BZC’14 is decorandus zeer actief als vrijwilliger. Hij was onder andere jeugdtrainer/jeugdleider, grensrechter, trainer en tot voor kort leider van het seniorenelftal.

Mevrouw Jansje Dijkhof-de Pater uit Brakel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dijkhof-de Pater is een zeer gewaardeerd inwoonster van Brakel. Zij staat al vele jaren iedereen in het dorp bij, die haar hulp, op wat voor manier dan ook, kan gebruiken. Ook ondersteunt mevrouw sinds de jaren ‘80 als vrijwilliger meerdere deur aan deur collectes per jaar.
Daarnaast is mevrouw Dijkhof-de Pater sinds 1991 actief als vrijwilliger bij het Protestants Christelijk Verzorgingshuis 't Slot in Gameren. Zij helpt mee met de wekelijkse bewegings-middag, de jaarlijkse marktdag en diverse andere activiteiten, zoals het maken van bloemstukjes.
Ook is mevrouw Dijkhof-de Pater sinds 1980 actief als vrijwilliger voor de Hervormde Gemeente Brakel. Zij was bestuurslid van het kinderkoor, is bestuurslid van de vrouwenvereniging, organisator van de kindercrèche en vrijwilliger fondsenwerving.

Mevrouw Mary Grootes uit Zaltbommel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Grootes is een zeer betrokken en actief inwoonster van Zaltbommel. Zij was 10 jaar, van 1980 tot 1990, vrijwilliger op de openbare basisschool Willem Alexander in Haaften als lid van de ouderraad, lid van de ouderraad openbaar kleuteronderwijs, lid van de medezeggenschapsraad en stuwende kracht achter de groep 8 musicals. Tijdens de 4 mei herdenkingen had zij een actieve rol om de school bij de herdenkingen te betrekken. Van 1999 tot 2012 was mevrouw Grootes actief voor de Oranjevereniging Haaften. Vanaf 2009 is zij actief bestuurslid bij het 4 mei comité Zaltbommel. Ook daar betrekt zij jongeren bij de dodenherdenking door het organiseren van gedichtenwedstrijden op de basisscholen met het thema 4 mei. Daarnaast is mevrouw Grootes vrijwilliger bij Tourist Info Bommelerwaard, onder andere als baliemedewerkster, vrijwilliger bij de Stichting Gasthuiskapel Zaltbommel en inzetbaar bij veel activiteiten, vrijwilliger bij Stichting Mikwe Zaltbommel tijdens de open dagen van het museum, actief bij de klankbordgroep Steenweg en vrijwilliger bij de Matthäus Passion in Zaltbommel.

Mevrouw Nel van Helden-van Eeden Petersman uit Brakel, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Helden-van Eeden Petersman is een zeer sociaal betrokken inwoonster uit Brakel. Zij was van 1998 tot 2019 als vrijwilliger betrokken bij het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. In die hoedanigheid droeg zij zorg voor de gasten op alle vlakken. Sinds 2000 is mevrouw vrijwilliger bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Bommelerwaard. Zij coördineert in Aalst de aanvragen voor de thuishulp en neemt waar in Zuilichem. Naast haar coördinerende taken is decorandus actief als vrijwilliger in de thuishulp en de palliatieve thuishulp. Ook was decorandus van 2004 tot 2018 vrijwilliger bij de Protestantse kerk Aalst, onder andere als secretaresse van de jeugdraad, leiding kinderclub en organiseerde mede de Vakantie Bijbel Week.

De heer Nico Kroon uit Zuilichem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kroon was van 1990 tot en met 2022 koster van de Hervormde Gemeente Zuilichem. Hij verzorgde elke zondag, op christelijke feestdagen en voor bijzondere diensten de voorbereidingen voor de kerkdiensten.
Daarnaast was de heer Kroon van 2015 tot 2022 ouderling van de Hervormde Kerk Zuilichem. Hij verzorgde tijdens een deel van zijn ouderlingschap het scribaat van de kerkenraad. Gedurende zijn hele ouderlingschap verleende hij pastorale zorg waar dat nodig was.

Mevrouw Wilma Loef-van Herp uit Aalst, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Loef-van Herp is sinds 1993 bestuurslid van Oranjevereniging Trouw aan Oranje in Aalst, sinds 2002 penningmeester en daarnaast sinds 2019 voorzitter. Zij is de drijvende kracht achter zeer veel activiteiten van de Oranjevereniging zoals de 65+ reizen, de lampionnenoptocht, de traditionele verlichtingsdagen en de feestweek. Van 2013 tot 2022 was mevrouw Loef secretaresse van de buurtvereniging en onder andere mede organisator van de jaarlijkse buurtbarbecue.

De heer Jan van Rijnsbergen uit Bruchem, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Rijnsbergen zet zich sinds 2008 met hart en ziel bestuurlijk in voor molens in het Gelders rivierengebied. Mede dankzij zijn inzet voor de Molenstichting Gelders Rivierengebied en de Molenfederatie Gelderland zijn molens in het Gelders rivierengebied in stand en zichtbaar gehouden en blijft dit erfgoed behouden. Daarnaast is decorandus 30 jaar bestuurlijk actief geweest voor het Nederlands Texels Schapenstamboek. Hij zorgde voor een professionaliseringsslag, nieuwe beleidslijnen en de oprichting van de Nederlandse Schapen-en Geiten organisatie.
Lokaal is decorandus sinds 2014 een zeer gewaardeerde vrijwilliger/voorzitter bij de Stichting Welzijn Ouderen Bruchem Kerkwijk Delwijnen.


De heer Wim Zondag uit Zaltbommel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zondag is sinds 1980 van grote betekenis voor het Koninklijk Zaltbommels Mannenkoor – Belcanto (KZM-Belcanto), gemengd koor. Door zijn nimmer aflatende en enorme ter zake kundige inspanningen als voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid is de heer Zondag de drijvende kracht achter, en van onschatbare waarde voor, het bestaan en de voortzetting van Koninklijk Zaltbommels Mannenkoor – Belcanto. Zijn eindeloze en vakkundige werkzaamheden en praktische inzet als vrijwilliger hebben geresulteerd in het huidige KZM-Belcanto. Zonder de heer Zondag had het koor waarschijnlijk niet meer bestaan.

Personen die dit jaar een lintje kregen