Lees pagina voor

Gemeentelijk cameratoezicht in winkelgebieden stopt

21 mei 2024

Op 1 juni 2024 worden de camera’s in de openbare ruimte van winkelgebieden De Vergt, De Schans en De Portage uitgeschakeld.

Evaluatie van het cameratoezicht

Cameratoezicht is een zwaar middel. Vanwege de inbreuk op de privacy mag gemeentelijk cameratoezicht pas worden ingezet als andere maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad. Of als sluitstuk in combinatie met een aantal andere (nieuwe) maatregelen. Eind 2023 evalueerden we het cameratoezicht in de openbare ruimte in onze gemeente.

Aantal incidenten is klein

Bij de evaluatie keken we onder andere naar het aantal incidenten dat is waargenomen in en om de winkelgebieden De Vergt, De Schans en De Portage. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal criminele of andere overlast gevende incidenten zeer laag is in de omgeving van winkelgebieden De Vergt, De Schans en De Portage. In de genoemde winkelgebieden zijn 1 tot 7 incidenten per jaar waargenomen. (Privacy)wetgeving staat camera’s in de openbare ruimte dan niet (meer) toe.

Veilige buurt

Er zijn veel manieren om ervoor te zorgen dat het veilig en prettig wonen en werken is in onze gemeente. Samen met interne en externe (veiligheids-)partners werken we continu aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. We zetten ons in om de meldingsbereidheid te verhogen. Op die manier kunnen we in een vroeg stadium eventuele problemen aanpakken. Bij overlast verhogen we de inzet van onze veiligheidspartners (zoals politie, boa’s en jongerenwerk) en treffen we eventuele fysieke maatregelen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van extra verlichting of het verwijderen van objecten die vatbaar zijn voor vernieling.

Verwijderen camera's gelijk met andere werkzaamheden

Het verwijderen van de camera’s gebeurt op een later moment dit jaar. Dat combineren we met andere werkzaamheden in de omgeving waarvoor hetzelfde materieel en gereedschap nodig is. Dat scheelt in overlast, tijd en kosten. Kabels en leidingen blijven aanwezig. Mocht er in de toekomst aanleiding voor zijn, kunnen camera’s opnieuw worden geplaatst.

Uitkomsten van de evaluatie en meer informatie over het besluit

Meer informatie, zoals de uitkomsten van de evaluatie vindt u op de pagina Cameratoezicht.

Blijf melden

Mochten er zich in de toekomst overlastsituaties voordoen, meld het dan. Uw melding of aangifte blijft van groot belang bij de bestrijding van overlast of criminaliteit. U kunt overlast online melden (Deze link gaat naar een externe website) op deze website of bij de politie via 0900-8844. U belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan telefonisch op 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden (Deze link gaat naar een externe website). De gemeente en de veiligheidspartners blijven zich inzetten om de veiligheid en openbare orde te behouden.