Lees pagina voor

Koninklijke onderscheiding voor prof.mr.dr. J. Legemaate

24 juni 2024

Op vrijdag 21 juni reikte burgemeester Van Maaren een Koninklijke onderscheiding, Officier in de Orde van Oranje Nassau, uit aan de heer Johan Legemaate uit Zaltbommel. De heer Legemaate ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van het gezondheidsrecht. De uitreiking vond plaats in de aula van de Universiteit van Amsterdam. De heer Legemaate gaat met pensioen en sprak daar zijn afscheidsrede uit.

Omvangrijke bijdragen gezondheidsrecht

De heer Legemaate heeft zich gedurende zijn gehele loopbaan bovenmatig ingezet voor het wetenschappelijk vakgebied van het gezondheidsrecht en de beoefening van het rechtsgebied in de medische en rechtspraktijk. Dit heeft hij niet alleen gedaan binnen zijn betaalde functie, maar ook onbezoldigd. Hij onderscheidt zich van zijn vakgenoten, niet alleen vanwege zijn brede beoefening van het gezondheidsrecht, maar ook vanwege zijn omvangrijke bijdrage aan onderzoek naar het functioneren van wetten op het terrein van de gezondheidszorg (‘wetsevaluatie’). Zijn publicaties bestrijken vrijwel het hele vakgebied. Dat is vandaag de dag vanwege vergaande specialisering, die zich ook op het terrein van het gezondheidsrecht heeft voorgedaan, uitzonderlijk. Zijn grote kennis van dit rechtsgebied heeft hij op inspirerende wijze overgebracht aan vele generaties gezondheidsjuristen en zorgverleners.

Verbinding theorie en de uitvoeringspraktijk

Op het terrein van de wetsevaluatie leverde de heer Legemaate een essentiële bijdrage aan het vertalen van onderzoeksbevindingen naar heldere en werkbare aanbevelingen gericht aan de wetgever, de overheid, zorgverleners, beroepsverenigingen en maatschappelijke organisaties. Illustratief zijn de door hem uitgevoerde evaluaties binnen de psychiatrie, kwaliteit van zorg en euthanasie, onderzoeken waarvan de aanbevelingen zonder uitzondering een grote maatschappelijke impact hadden. Een cruciale rol bij dit alles heeft gespeeld dat de heer Legemaate als geen ander de verbinding kon leggen tussen de theorie van het gezondheidsrecht en de uitvoeringspraktijk.