Bestuursakkoord 2014 - 2018

In het Bestuursakkoord 2014 – 2018 'Dichter bij de burger' staan de ambities voor de komende vier jaar voor de gemeente Zaltbommel. Het akkoord is van de coalitiepartijen ZVV, ChristenUnie, CDA en VVD.

Belangrijke uitgangspunten van het bestuursakkoord zijn gelijkblijvende lastendruk, samenwerking in welke vorm dan ook en respectvol omgaan met elkaars standpunten. Samenwerken, gebiedsgericht werken en de transities en de veranderingen bij Zorg en bij Werk en Inkomen hebben een prominente plaats in dit akkoord.

Lees hier het volledige Bestuursakkoord 2014 -2018 (PDF, 1.4 MB) .