Lees pagina voor

Programmabegroting

De gemeentebegroting (ook wel programmabegroting genoemd) is een basisinstrument voor de beleidmakers in een gemeente. Het is een plan voor de inkomsten en uitgaven voor een bepaald jaar. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

De begroting bevat een raming van inkomsten en uitgaven voor een komend begrotingsjaar. Deze ramingen zijn gespecificeerd naar de verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid en onderwijs.

Hier kunt u de programmabegroting 2024-2027 (Deze link gaat naar een externe website) downloaden.