Lees pagina voor

Bekendmakingen

Op overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website) publiceren wij al onze bekendmakingen. Op deze pagina ziet u de bekendmakingen van de afgelopen 3 maanden

Berichten over uw buurt

Via de gratis service 'Over uw buurt' bent u op de hoogte wat er gebeurt in uw buurt. Via ‘Over uw buurt’ ontvangt u onze bekendmakingen automatisch in uw mailbox. Inschrijven voor de service kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt (Deze link gaat naar een externe website). Daar stelt u zelf in welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Berichten van ‘Over uw buurt ’ontvangen kan ook via de ‘Over uw buurt’ app op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. Zo weet u altijd wat er in uw buurt gebeurt!

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
12 feb 2024 Stimuleringsregeling Lokaal Sportakkoord gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
18 jan 2024 Financiële verordening Zaltbommel 2023
29 dec 2023 Verordening gemeentelijke rekenkamer Zaltbommel 2024
28 dec 2023 Tijdelijke subsidieregeling activiteiten en evenementen 25 jaar gemeente Zaltbommel 2024
22 dec 2023 Erfgoedverordening Gemeente Zaltbommel 2023
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van riool- en waterzorgheffing 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024
28 nov 2023 Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zaltbommel 2024

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van activiteiten aan de Maarten van Rossumweg 39 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2307481.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bedrijfsruimte met kantoor aan de Middelkampseweg 3a in Gameren. Zaaknummer: ODR2307290.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Molenkampsweg 22 in Brakel. Zaaknummer: ODR2400972.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor brandveilig gebruik verbouwing bedrijfpand aan de Hogeweg 2d in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2109497.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor een dakronovatie aan de buitenzijde van de woning, asbest uitgesloten aan de Hendrikstraat 18 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316416.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee semi ondergrondse afvalcontainers aan de Hogeweg 133 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315149.
22 jan 2024 AANWIJZINGSBESLUIT KOOPZONDAGEN 2024
17 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een tussenmuur en het plaatsen van een deur en wand aan de Koningin Wilhelminaweg 96 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314277.
17 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Delwijnsekade 4 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2312249.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van kantoorunits aan de Bossekamp 10 in Zaltbommel Zaaknummer: ODR2313740.
3 jan 2024 Aanwijsbesluit ex artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 Zaltbommel
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Herziende beschikking voor het intrekken van de verleende omgevingsvergunning ODR2307292 aan de Bergsche Maasdijk in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2315736.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –ontwerp beeldkwaliteitsplan Kerkwijk, Walderhof
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp beeldkwaliteitsplan Hof van Poederoijen
27 nov 2023 AANWIJZINGSBESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een kantoorpand aan de Wielkamp 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401934.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een kantoorpand aan de Wielkamp 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401953.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Maasdijk 1b in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2401822.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de nok, vervangen van dakgoten, loodaansluiting dakraam aan de Korte Steigerstraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401737.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor zonnepanelen plaatsen aan de Oude Vischmarkt 14 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401954.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Egter van Wissekerkeweg 14 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2313681.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanleggen van een tijdelijk evenemententerrein aan de nieuwe watertoren naast de Waluwe langs de Steenweg, kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1790 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315596.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 1 woonunit aan de Toepadweg 43 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401497.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een B&B aan de Waaldijk 153 te Brakel. Zaaknummer: ODR2401623.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een gastenverblijf/hobbyruimte aan de Kooihoek 4 in Brakel. Zaaknummer: ODR2401300.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het overleg over de bouw van 10 rijwoningen aan de Molenstraat naast nr. 1, kadastraal bekend KWK02, sectie S nummer 507 en KWK02 sectie S nummer 527 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2401596.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 woonunits aan de Toepadweg 43 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401495.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de kadastrale splitsing Boschstraat 42 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401628.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de Gratenbogerd 35 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315292.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van huisvesting voor medewerkers aan de Uilkerweg 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1j, 1k en 1l in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2309400.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan De Korterak 26 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315013.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de weegbrug aan de Van Heemstraweg 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2313503.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen en het maken van uitwegen aan het Hoog Boveneind 51, 59, 87 t/m 99, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2084 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2313546.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bijgebouw aan de Maasdijk 62a in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315234.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een trafo en inkoopstation aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2401085.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Sint Antoniestraat 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2400987.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast aan de Oude Bosscheweg 4 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2401059.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van de woning aan de Kapelstraat 8 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2313139.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk langs de streekproductenroute aan de Molenkampsweg 27 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315550.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Pr. van Oranjestraat 79 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316546.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de Herman de Ruijterstraat 12 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2316456.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Molenkampseweg 22a t/m 22d in Brakel. Zaaknummer: ODR2100438.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het oprichtingen van een transportbedrijf in strijd met de regels R.O. aan de Molenstraat 56 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2315430.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Hoog Boveneind 27, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2044, in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2316277.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk langs de streekproductenroute aan de Middelkampseweg 36 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2315565.
2 feb 2024 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor "Geslaagd diner" ontvangen.
2 feb 2024 VERPLAATSINGSBESLUIT ZATERDAGMARKT
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de gevelrenovatie d.m.v. het plaatsen van rabatdelen aan de Prinses Wilhelminastraat 24 in Aalst. Zaaknummer: ODR2400897.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een beuk (zie kaartje voor exacte locatie) in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2400693.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een mestbassin aan de Elskampseweg 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2308691.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een 2 onder 1 kap woning aan de Hoog Boveneind 53 en 55, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2056, in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2312810.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijke tweede bedrijfswoning aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2303729.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 woningen aan de Hoog Boveneind 31 t/m 39 en 61 t/m 79, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2046, in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2313593.
24 jan 2024 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor een Zomermarkt te Aalst ontvangen.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van een horeca-gebouw en het aanleggen van parkeervakken aan de Kasteellaan 11 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2310605.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren aan de Gasthuisstraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315594.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vestigen van een kringloopwinkel aan de Liesveldsesteeg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315168.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Peperstraat 34 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2312757.
24 jan 2024 Rectificatie Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van seniorenappartementen de Maastuinen aan De Lange Heuf en De Korte Heuf in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2316484.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een permanente dakrandbeveiliging aan de Bommelsekade 18 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315396.
17 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de huisvesting van medewerkers aan de Molenkampsweg 20a en 20b in Brakel. Zaaknummer: ODR2312113.
17 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande vergunning aan de Burgemeester Posweg 20 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2312664.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het stallen van caravans aan de Karel van Gelreweg 2a in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2316554.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 61 appartementen aan de Steenweg, kadastraal bekend KWK02 sectie N nummer 706 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2316504.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Pr. van Oranjestraat 79 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316546.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 78 appartementen aan de Steenweg, kadastraal bekend KWK02 sectie N nummer 706 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316505.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de werkruimte met een laad-los plaats en koelcel aan de Toepadweg 37 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316463.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Schouwstraat 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316575.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan De Meander, Boveneind Nederhemert, kavel 22, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2094 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2316529.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan de Courtine 18 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316557.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen en 6 tuinbergingen aan de Molendel, fase 1, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 1654 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316412.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Herman de Ruijterstraat 12 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2316456.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Vleugeldijk 14 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2316432.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets OBM aan de Heksekamp 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316521.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een kas aan het perceel, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 332 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2316376.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het omzetten van de bestemming bedrijfswoning naar plattelandswoning aan de Ouwelsestraat 35 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316564.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw, uitbreiden en verduurzamen van een woning aan de Maasdijk 138 in Aalst. Zaaknummer: ODR2316373.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning aan de Zaaiwaard 3b in Aalst. Zaaknummer: ODR2316465.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning in een kantoorgebouw aan de Nieuwstraat 31a in Gameren. Zaaknummer: ODR2316547.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een seniorenappartementen de Maastuinen aan de Kerklaan, kadastraal bekend NDH02 sectie C nummer 112 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2316484.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning aan de Waalbandijk 70 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316576.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 36 woningen, 25 tuinbergingen en het aanleggen van een uitweg aan de Molendel, fase 1, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 1655 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316414.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinmuur met looppoort aan de Agnietenstraat 16 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316405.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van woonunits voor huisvesting seizoenarbeiders, het bouwen van een overkapping en het aanleggen van parkeerplaatsen aan de Hogeweg 2b in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2316377.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in de achtertuin aan de Waalkade 4 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316341.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van bedrijfsruimten en verkamering van 9 studio's aan de Ketelsteeg 16b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316556.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 16 woningen, 10 garages, 4 tuinbergingen en het aanleggen van een uitweg aan de Krangstraat, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 414 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2316410.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan de Delwijnsekade 13 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2316530.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de milieu-inrichting aan De Rijswaard 2 in Aalst. Zaaknummer: ODR2316569.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning, het vervangen van de pui en dakkapel aan de Plaatsmajoor 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2313166.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van verhuurbare ruimte en woningen aan De Waluwe bouwblok B1 en B2, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3098 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316015.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Langekamp, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2078 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316185.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van PV-panelen aan de Kooiweg 11 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316238.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieu-inrichting aan de Elskampseweg 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316192.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een schuur aan de Waaldijk 153 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316244.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 5 wooneenheden aan de Burgemeester Posweg 10 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316075.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de boerderij en bouwen bijgebouw aan de Peperstraat 34 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2316184.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan de Mertstraat 1 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2316174.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een overkapping aan de Doornepol 1a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316137.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke vergunning voor het stallen van caravans en aanhangers in bestaande kassen aan de Leutsestraat 10 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316287.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met RO recreatieverblijven aan de Zaaiwaard 3 in Aalst. Zaaknummer: ODR2316065.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een loods aan de Langekamp, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2078 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316177.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de carport en dakkapel en handelen in strijd met regels bestemmingsplan bij het uitbreiden van de bedrijfswoning aan de Uilkerweg 11 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2316048.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanvraag monsteropslagruimte aan Van Voordenpark 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316246.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een kantoor tot 2 wooneenheden aan de Ouwelsestraat 1 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316203.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Jan Stuversdreef 3 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2316214.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan De Meander kavel 21, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2095 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2316193.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding bijgebouwen aan de Karel van Gelreweg 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2316200.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan De Meander, Boveneind, kavel 21, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2095 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2316036.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfskantine met computerruimte aan de Ouwelsestraat 29 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316071.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Egter van Wissekerkeweg 5 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2316095.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik transportbedrijf voor 6 kantoorunits aan de Bommelsekade 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316134
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Nonnenstraat 47 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2310016.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw aan de Spijkerstraat 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315379.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen en isoleren van het dak en het wijzigen van de kozijnen aan de Burgemeester Posweg 5 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315472.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een aanbouw aan de woning aan de Fazantstraat 1 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2315258.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken fietsenwinkel voor dagopvang kinderen aan het Kruispad 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316013.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor woning verkamering aan de Ketelsteeg 16a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316008.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van tijdelijke mantelzorgwoning aan de Middelkampseweg 30 in Gameren. Zaaknummer: ODR2316010.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een extra mantelzorgwoning aan de Hendrikstraat 10 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315816.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de wijziging van een milieu-inrichting aan de Elskampseweg 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315949.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een wijziging bestaande inrit aan de Nieuwstraat 31 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315717.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren en verbouwen van een woonboerderij aan de Maasdijk 82 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2315917.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van internationale medewerkers aan de Liesveldsesteeg 28a in Brakel. Zaaknummer: ODR2315965.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 woningen aan de Kapelstraat, kadastraal bekend NDH02 sectie C nummer 2080 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2315971.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken verenigingsgebouw t.b.v. dagopvang kinderen aan de Burgemeester Posweg 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316014.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan 't Boske 2 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2315757.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het toekennen van een huisnummer aan de Waterstraat 11b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315985.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsruimte met kantoor en het aanleggen van een uitweg aan het perceel, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2160 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315947.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw aan de Tuinstraat 19 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2313891.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een buitenpoli voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de Dr. J.J. Willemsehof 1/3 4/17 18/31 32/45 46/53 54/57, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3079 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2313890.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het restaureren van een schoorsteen bij een monument aan de Dreef 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2312750.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een tuinhuis aan de Zijlstraat 20 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2314692.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van een milieu-inrichting aan de Veldweg 6 in Bern. Zaaknummer: ODR2314194.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een nieuw inbouwpakket voor het gezondheidscentrum aan de Dr. J.J. Willemsehof 1/3 4/17 18/31 32/45 46/53 54/57, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3079 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314580.
22 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor het plaatsen van een kraan op de locatie Nieuwe Tijningen 85 te Zaltbommel
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw aan de Spijkerstraat 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315379.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een permanente dakrandbeveiliging aan de Bommelsekade 18 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315396.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk langs de streekproductenroute aan de Middelkampseweg 36 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2315565.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk langs de streekproductenroute aan de Molenkampsweg 27 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315550.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel aan de Waterstraat 44 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315601.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan bij de bouw van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten aan de Waaldijk 29 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2315382.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren aan de Gasthuisstraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315594.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van de woning voor burgerbewoning in strijd met de regels R.O. aan de Maarten van Rossumweg 39 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315489.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een zorgchalet aan de Groenestraat 1b in Bruchem. Zaaknummer: ODR2315626.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen aan de Molenkampsweg 15b in Brakel. Zaaknummer: ODR2315620.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur in strijd met de regels R.O. aan de Maasdijk 144 in Aalst. Zaaknummer: ODR2315468.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een transportbedrijf in strijd met de regels R.O. aan de Molenstraat 56 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2315430.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en isoleren van het dak en het wijzigen van de kozijnen aan de Burgemeester Posweg 5 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315472.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanleggen van een verharding en voetgangersbruggen van een tijdelijk evenemententerrein aan de de nieuwe watertoren naast de Waluwe langs de Steenweg, kadastraal bekend ZBM00 sectie L numer 1790 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315596.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met erker aan het Hoog Boveneind 29, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2045 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2311922.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het toekennen van een huisnummer voor een bestaande kinderboerderij aan de Kazemat in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314379.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het gebruik van een bedrijfsruimte voor kamerverhuur aan de Ketelsteeg 16b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314043.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke woonunits aan de Maasdijk 58a-tijd en 58b-tijd in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2313989.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding van de woning aan de Beemstraat 84 in Gameren. Zaaknummer: ODR2313377.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de N831 aan het Tracé N831 tot aan de N832 in Well, kadastraal bekend KWK02 sectie L nummer 278. Zaaknummer: ODR2307292.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw Wielewaal aan de Johan de Wittstraat, kadastraal bekend ZBM00 sectie H nummer 1138 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315165.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels RO bouw van een overkapping met zonnepanelen aan de Schimminck 12 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315314.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee semi ondergrondse afvalcontainers aan de Hogeweg 133 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315149.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Burgemeester Posweg 88 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315155.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de Gratenbogerd 35 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315292.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Egter van Wissekerkeweg, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1545 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315336.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een aanbouw aan de woning aan de Fazantstraat 1 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2315258.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Maasdijk 62a in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315234.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Spellewaardsestraat 47, kadastraal ZBM00 sectie L nummer 1807 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315051.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bestemmingsplan groen gerelateerde detailhandel uitbreiden of omzetten naar detailhandel aan de Liesveldsesteeg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315168.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk aan de Maasdijk 84a in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315058.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het raam aan de Bomela 13 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2312847.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van buitenschilderwerk bij een monument aan de Boschstraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2312705.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 2 appelbomen, het plaatsen van zitbanken, het aanleggen van waterdoorlatende verharding en het graven van bergingen en het maken van heuvels aan Park Schootsveld en G. Schairtweg v.a. nr. 6 tot Franciscusschool in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2312503.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een energieopslagsysteem Bommelerbuffer aan de Bommelerwaard-A2, kadastraal bekend KWK02 N sectie nummer 693. Zaaknummer: ODR2315163.
8 dec 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor een Magische Winteravond in de binnenstad van Zaltbommel ontvangen.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoorruimte aan de Valeton, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 2933 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314820.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Eendenkade 2 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2314826.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Nieuwstraat 3a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2314837.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Zijlstraat 14 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2314741.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan De Korterak 26 in Brakel. Zaaknummer: ODR2315013.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen aan de Ruiterstraat 13 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315011.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Waaldijk 9 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2314768.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een hedera-haag en houten schutting aan de Plaatsmajoor 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2312684.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Dorpsweg 12 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2308353.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het realiseren van een dakterras aan de Kerkstraat 10 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2311832.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning in 2 zelfstandige woningen aan de Ruiterstraat 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2313454.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het doorbreken van een draagmuur aan de Eksterstraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2313464.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Leuvensveldseweg 1a in Brakel. Zaaknummer: ODR2314531.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het plaatsen van een EOS aan de Rijksweg A2 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2314507.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw inbouwpakket voor het gezondheidscentrum aan De Waluwe gebouw A, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3079 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314580.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kantoorunit aan De Korterak 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2314638.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een opslagloods en de verbouw van een woning aan de Kapelstraat 26a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2311783.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de Middelkampseweg 8 in Gameren. Zaaknummer: ODR2307317.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een hengstenstalling/fokkerij aan de Capreton 3 in Aalst. Zaaknummer: ODR2309717.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een berging/stalling aan de Kleinestraat 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2309565.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Hoog Boveneind 95, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2068 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2312069.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het aanleggen van een uitweg tussen nr. 34 en 32 aan de Maasdijk, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2362 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2314084.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een PV-systeem aan de Maasdijk 111 in Aalst. Zaaknummer: ODR2306472.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een tussenmuur en het plaatsen van een deur en wand aan de Koningin Wilhelminaweg 96 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314277.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor huisnummer voor kinderboerderij aan de Kazemat 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314379.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg tussen nr 34 en 32 aan de Maasdijk, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2362 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2314084.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen maatwerkbesluit lozen brijn aan de Viaductweg 10 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2314296.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen maatwerkbesluit lozen brijn aan de Hogeweg 16 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2314295.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 18 units voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Middelkampseweg 32 in Gameren. Zaaknummer: ODR2314101.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en vlonder aan de Vleugeldijk 10 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2314202.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen maatwerkbesluit lozen brijn aan De Lange Morgen 10 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2314294.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen maatwerkbesluit lozen brijn aan de Waalbandijk 3 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2314300.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van een milieu-inrichting aan de Veldweg 6 in Bern. Zaaknummer: ODR2314194.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug aan Loevestein 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2314332.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning aan de Zaaiwaard 3b in Aalst. Zaaknummer: ODR2304887.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een raam- en deurkozijn aan de Oranjestraat 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2311529.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een schuur aan de Leuvensveldseweg 1b in Brakel. Zaaknummer: ODR2311055.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan het Van Voordenpark 16 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2310122.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Maasdijk, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2362 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2311341.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het tijdelijk splitsen van een woning aan de Middelkampseweg 8 in Gameren. Zaaknummer: ODR2312769.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke units voor een periode van 5 jaar aan De Korterak, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2207 in Brakel. Zaaknummer: ODR2313024.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan de Pr. Bernhardweg 1a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2311951.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van het dak en plaatsen aanbouw aan de Beemstraat 10 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2312844.
22 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan de Walderweg kadastraal bekend KWK02 sectie O nummer 605 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2310220.

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
15 dec 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor een auto / wandel puzzeltocht ontvangen.

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - incidentele standplaatsvergunning verleend .
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
8 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - tijdelijke standplaatsvergunning verleend .
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - tijdelijke standplaatsvergunning verleend.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
25 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de wijziging van een bedrijfswoning in een plattelandswoning aan de Hoogveldweg 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2316563.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
5 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
4 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
4 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
14 dec 2023 RECTIFICATIE Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –gewijzigde vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg
11 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de hoek Kerkstraat en Heilige Geeststraat
11 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - incidentele standplaatsvergunning verleend voor de locatie Marktplein te Brakel.
8 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - incidentele standplaatsvergunning verleend voor de locatie Fiep Westendorplaan te Zaltbommel.
4 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg - Voetakker 9
4 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vergunning verleend voor plaatsen voorwerpen op de weg - Boschstraat 49

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
6 feb 2024 VTH-beleid Rivierenland 2022/2025
28 dec 2023 Beleidsregels leerlingenvervoer Zaltbommel 2024
15 dec 2023 Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Zaltbommel

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
4 jan 2024 Mandaatbesluit Omgevingsdienst Rivierenland – gemeente Zaltbommel
2 jan 2024 Delegatiebesluit Wet open overheid

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een braderie
21 feb 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Brakelse Lenteloop op 6 april 2024.
16 feb 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een braderie op 8 augustus 2024 te Aalst.
24 jan 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Arctic Challenge op de locaties Markt en Waterstraat te Zaltbommel op 27 januari 2024.
22 jan 2024 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor de Avondvierdaagse 2024 in Zaltbommel ontvangen.
17 jan 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een stille tocht op 4 mei 2024.
17 jan 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Zaltbommels Blaosgebeure 2024 op 25 mei 2024.
15 jan 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de viering van carnaval op het perceel gelegen aan de Steenweg nabij de "nieuwe Watertoren" te Zaltbommel.
12 jan 2024 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Carnavalsoptocht op zaterdag 10 februari 2024
18 dec 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Bouwersbal in de bouwhallen aan de Dwarsweg 24 te Zaltbommel op zaterdag 27 januari 2024.
15 dec 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Oud en Nieuwfeest op het parkeerterrein van BZC '14 aan de Veerdam 1 te Brakel.
15 dec 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Singelcrossloop in de Kindertuin en Stadspark te Zaltbommel op 4 februari 2024.
23 nov 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Pop-up café Truuske Aalderwijksestraat 5 te Kerkwijk.

Evenementmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
14 feb 2024 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor het organiseren van een galafeest voor examenleerlingen ontvangen.
22 dec 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor een kerstviering op de Vismarkt te Zaltbommel ontvangen.

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
8 feb 2024 Burgemeester van Zaltbommel – exploitatievergunning verleend voor een horecabedrijf

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning op het adres Middelkampseweg 30a - man in Gameren. Zaaknummer: ODR2316010.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van internationale medewerkers op het adres Liesveldsesteeg 28a t/m 28h in Brakel. Zaaknummer: ODR2315965.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinmuur met looppoort op het adres Agnietenstraat 16 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2316405.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding bijgebouwen op het adres Karel van Gelreweg 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2316200.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de carport en dakkapel en handelen in strijd met regels bestemmingsplan bij het uitbreiden van de bedrijfswoning op het adres Uilkerweg 11 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2316048.
21 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen op het adres Hoog Boveneind 18, 20 en 57, Vossenburcht 3 t/m 17, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2101 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2316228.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen op het adres Molenkampsweg 15b in Brakel. Zaaknummer: ODR2315620.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 5 wooneenheden op het adres Burgemeester Posweg 10 in Brakel. Zaaknummer: ODR2316075.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het stallen van caravans op het adres Karel van Gelreweg 2a in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2316554.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur in strijd met de regels R.O. op het adres Maasdijk 144 in Aalst. Zaaknummer: ODR2315468.
14 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanleggen van een verharding en voetgangersbruggen van een tijdelijk evenemententerrein bij de nieuwe watertoren naast de Waluwe langs de Steenweg, kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1790 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2315596.
7 feb 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg op het adres Egter van Wissekerkeweg, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1545, in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2315336.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel op het adres Gratenbogerd 35 in Gameren. Zaaknummer: ODR2315292.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het adres Verdrietweg 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2313170.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kap met dakkapellen op het adres Donkerstraat 4 in Aalst. Zaaknummer: ODR2312409.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning op het adres Eendenkade 2 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2314826.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en het verduurzamen van de woning op het adres Vleugeldijk 3 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2313895.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor een verlenging van de vergunning voor het tijdelijk plaatsen van tenten op het adres Loevestein 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2314783.
31 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bedrijfshal met kantoorruimte op het adres Valeton 18 en 18a, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 2933, in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2314820.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het adres Nieuwstraat 3b in Bruchem. Zaaknummer: ODR2314837.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van beschoeiing op het adres Jachthaven, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 1305 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2313103.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning het bouwen van 18 woningen op het adres Hoog Boveneind 31 t/m 39 en 61 t/m 79, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2046 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2313593.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid voor het beperkt veranderen van een milieu-inrichting aan de Veldweg 6 in Bern. Zaaknummer: ODR2314194.
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kantoorunit op het adres De Korterak 2a, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2144 in Brakel. Zaaknummer: ODR2314638.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van het maatwerkbesluit lozen van brijn op het adres Waalbandijk 3 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2314300.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van het maatwerkbesluit lozen van brijn op het adres Hogeweg 16 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2314295.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van het maatwerkbesluit lozen van brijn op het adres Viaductweg 10 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2314296.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande vergunning op het adres Burgemeester Posweg 18 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2312664.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van het maatwerkbesluit lozen van brijn op het adres De Lange Morgen 10 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2314294.
10 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met bijgebouw en het herbouwen van een bedrijfsloods op het adres Maasdijk 58 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2311622.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op het adres Zijlstraat 14 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2314741.
3 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het adres Egter van Wissekerkeweg 14 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2313681.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning, het vervangen van de pui en dakkapel op het adres Plaatsmajoor 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2313166.
29 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen op het adres Hoog Boveneind 51, 59, 87 t/m 99, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2084 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2313546.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van de woning op het adres Kapelstraat 8 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2313139.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van units t.b.v. de huisvesting van medewerkers op het adres Viaductweg 10 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2312839.
20 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een 2 onder 1 kap woning op het adres Hoog Boveneind 53 en 55, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2056 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2312810.
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren van een schoorsteen bij een monument op het adres Dreef 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2312750.
13 dec 2023 Omgevingsvergunning Nederhemert, Kasteellaan 10 ontwerp
13 dec 2023 Omgevingsvergunning Brakel, Wilhelminalaan 36 tot en met 54 ontwerp
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 bedrijfspanden op het adres Schimminck 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2312245.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op het adres Peperstraat 34 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2312757.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van Bomenservice de Houthakker op het adres Inktfordseweg 1 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2313432.
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de huisvesting van medewerkers op het adres Molenkampsweg 20a en 20b in Brakel. Zaaknummer: ODR2312113.
6 dec 2023 Omgevingsvergunning Nieuwaal, Waalbandijk 17 verleend
6 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid voor de bouw van een mestbassin aan de Elskampseweg 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2308691.
29 nov 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met erker op het adres Kapelstraat, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 2045 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2311922.

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Europees Parlement 2024 Registratie Kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie
24 jan 2024 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vastgesteld beeldkwaliteitsplan Bruchem, Molenstraat naast 1
21 dec 2023 Aankondiging voorgenomen gronduitgifte Zaltbommel, locatie De Tol
20 dec 2023 Voornemen tot openbare verpachting gemeente Zaltbommel van landbouwgrond vanaf 2024
13 dec 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
12 feb 2024 Bestemmingsplan Zuilichem, 't Boske naast 1 vastgesteld
25 jan 2024 Bestemmingsplan Bruchem, Molenstraat naast 1 vastgesteld
28 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Gameren, Bedrijventerrein Rondgang II
28 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Lange Steigerstraat 5a – 5c
28 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Bruchem, Kolkweg 1
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Brakel-West
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Kerkwijk, Walderhof
6 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Poederoijen, Hof van Poederoijen
29 nov 2023 Bestemmingsplan Poederoijen, Maasdijk 54 vastgesteld
29 nov 2023 Bestemmingsplan Bruchem, Nieuwstraat 3 en 3a vastgesteld

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
2 feb 2024 Verkeersbesluit Instellen 30 km zone Zijlstraat te Zuilichem
2 feb 2024 Verkeersbesluit Instellen 60 km zone Mertstraat te Zuilichem
31 jan 2024 Verkeersbesluit Instellen tweezijdig parkeerverbod Doornepol te Zaltbommel
12 jan 2024 Wijziging voorrangssituatie Van Voordenpark Zaltbommel
15 dec 2023 Verkeersbesluit aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats Oliestraat 14 Zaltbommel