Lees pagina voor

Bekendmakingen

Op overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website) publiceren wij al onze bekendmakingen. Op deze pagina ziet u de bekendmakingen van de afgelopen 3 maanden

Berichten over uw buurt

Via de gratis service 'Over uw buurt' bent u op de hoogte wat er gebeurt in uw buurt. Via ‘Over uw buurt’ ontvangt u onze bekendmakingen automatisch in uw mailbox. Inschrijven voor de service kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt (Deze link gaat naar een externe website). Daar stelt u zelf in welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Berichten van ‘Over uw buurt ’ontvangen kan ook via de ‘Over uw buurt’ app op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. Zo weet u altijd wat er in uw buurt gebeurt!

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
28 apr 2023 Havenregeling Zaltbommel 2009
12 apr 2023 Wegsleepverordening Zaltbommel

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het verwijderen van een gaspropaantank aan het Van Voordenpark 16 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2306799.
7 jun 2023 Rectificatie Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de Thorbeckestraat 3 in Zaltbommel Zaaknummer: ODR2301582.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van het bedrijf aan de Toepadweg 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300322.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het mobiel puinbreken aan de Kapelstraat 6 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2306044.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de De Hoef 4 en 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304788.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het beëindigen van het bedrijf aan het Van Voordenpark 6d in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2304970.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) Tuinstraat (uitbreiding), De Korte Heuf en De Lange Heuf te Nederhemert
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de Thorbeckestraat 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2301582.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Hogeweg 7 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2301269.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –ontwerp beeldkwaliteitsplan Bruchem, Molenstraat naast 1
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor 6 gesloten bodemenergiesystemen voor een appartementencomplex aan de dr. JJ Willemsehof, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3079 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2302868.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van activiteiten geluid aan de Waterstraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300198.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor gesloten bodemenergiesysteem aan de Molenstraat 43 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2304022.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het plaatsen van een propaantank aan de Hendrikstraat 22 in Gameren. Zaaknummer: ODR2302414.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het uitbreiden van het bedrijf aan de Veldweg 6 in Bern. Zaaknummer: ODR2300421.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) Hoog Boveneind en Vossenburcht te Nederhemert
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een vab woning aan de Molenkampsweg 29 in Brakel. Zaaknummer: ODR2215420.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld beeldkwaliteitsplan Zaltbommel, De Wielewaal
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vastgesteld besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) Krangstraat-Zuid te Bruchem
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) Molenkamp (doortrekken) te Brakel
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen aan de Burgemeester Wilminkhof 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303044.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor de aanleg van het gesloten bodemenergiesysteem aan de Sarskampseweg 5 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2303516.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) Gamerschedijk te Zaltbommel
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor het wijzigen van een omgevingsvergunning milieu aan de Middelkampseweg 3a in Gameren. Zaaknummer: ODR2300172.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Geweigerde omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kleur van de gevel aan de Herman de Ruijterstraat 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2215416.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een bedrijf aan de Waterstraat 34 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215846.

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hobbyruimte/gastenverblijf aan de Kooihoek 4 in Brakel. Zaaknummer: ODR2306879.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kassencomplex aan de Uilkerweg, kadastraal bekend BKL08 sectie K nummer 1549 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2306899.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw aan de Julianastraat 7 in Aalst. Zaaknummer: ODR2306912.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 appartementen aan de Boschstraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2306890.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit aan de Zijlstraat 16a-tijd in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2303626.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan de Maasdijk 156 in Aalst. Zaaknummer: ODR2302623.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Kerklaan 1 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303385.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het bouwen van 1 vrijstaande en 3 geschakelde woningen en het aanleggen van een uitweg aan de Johanna Westerdijklaan, kadastraal bekend ZBM00 sectie H nummer 1919 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305213.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van units aan De Korterak 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2302484.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van de woning aan de Lenshoek 23 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2304775.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het restaureren en uitbreiden van de woning aan de Zijlstraat 16 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2303622.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een PV-systeem aan de Maasdijk 111 in Aalst. Zaaknummer: ODR2306472.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een dak met dakopbouw aan de Walderweg 1 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2306528.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een terrasoverkapping aan de Waaldijk 37 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2306534.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Nieuwstraat 10 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305600.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan de Vlierdseweg nabij nummer 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2300976.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw, hooiberg met berging aan het Boske 't 1 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2305408.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de Thorbeckestraat 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2301582.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een perenboomgaard aan de De Schout(Boomgaard) in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2306288.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Peperstraat 34a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2306249.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Bulkenlaan 57 in Gameren. Zaaknummer: ODR2306219.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie van een bedrijfspand en het realiseren van een nieuwe kantoorverdieping aan de Dwarsweg 22 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2306195.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame tegen de gevel aan de Hogeweg 105 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2306183.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Kleinestraat, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 1160 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2306453.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Bloemkeshof 69a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2306272.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van de kozijnen aan de Vreedstraat 2a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2306239.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan Kapelstraat de Meander Kavel 1, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 1458 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2306441.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame, een led dooslettertekst en logo aan de Hogeweg 95 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300716.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Bloemkeshof 69a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305324.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport aan de Dick van Tussenbroekhof 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305873.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan de Vleugeldijk 5 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2306052.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een opwerkinstallatie aan de Zeedijk 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2306057.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleg van een uitweg aan de Nieuwstraat 7 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2305960.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een opbouw van een woning aan de Groenestraat 19 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2305954.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Engsteeg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2210908.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een luifel aan de Burgemeester Posweg 64 in Brakel. Zaaknummer: ODR2301980.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam met duiker aan de Koxkampseweg 11a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2301681.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van een woning met bijgebouw aan de Hogeweg 1 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2303462.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis aan de Peperstraat 12 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304728.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het vervangen van de buitenkant van de stacaravan en het plaatsen van kozijnen aan Kerklaan, kadastraal bekend NDH02 sectie C nummer 616 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2304882.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan de Graaf Hunerikhof 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305634.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met bijgebouw aan de Oudenhof tegenover 1 en 3, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 1899, in Gameren. Zaaknummer: ODR2305605.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Nieuwstraat 10 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305600.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets OBM mestvergister aan de Zeedijk 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2305750.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de wijziging van een brandcompartimentering en constructie van een school aan het Kerkplein 6 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2305717.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsloods aan de Hoef 12 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304017.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding van een pand aan de Steenweg 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213745.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een herdenkingsbord aan de Inktfordseweg t.o. nr 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2304828.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een herdenkingsbord aan de Waalbandijk t.o. nr 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2304829.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 1 vrijstaande en 3 geschakelde woningen en het aanleggen van een uitweg aan de Johanna Westerdijklaan, kadastraal bekend ZBM00 sectie H nummer 1919 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305213.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw hoofdgebouw en het uitbreiden woning en bouwen bijgebouw aan de Waalbandijk 70 in Gameren. Zaaknummer: ODR2305314.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw, hooiberg met berging aan 't Boske 1 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2305408.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Bloemkeshof 69a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305324.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan De Korterak 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2305285.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van twee populieren aan de Loevestein 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2303426.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een kantorencampus aan de Hogeweg 107 t/m 115c in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216437.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van dubbelglas aan de Kerkstraat 48 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300718.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand aan De Korterak 19 in Brakel. Zaaknummer: ODR2215038.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van bestaande huisvesting voor 8 medewerkers aan de Molenkampsweg 20 in Brakel. Zaaknummer: ODR2214676.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een dakopbouw aan de Delwijnsekade 4 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2302741.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woonwinkel tot appartementen aan de Ridderstraat 3 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304951.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan de Hogeweg 95 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305129.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de buitenkant van de stacaravan en het plaatsen van kozijnen aan de Kerklaan, kadastraal bekend NDH02 sectie C nummer 616, in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2304882.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Molenkampsweg 29 in Brakel. Zaaknummer: ODR2305030.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw en splitsing van een monument aan de Waterstraat 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305150.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een wasplaats aan de kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2207 in Brakel. Zaaknummer: ODR2301836.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 5200 zonnepanelen en het kappen van 2 bomen aan De Schout 2 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2203074.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Ridderstraat 14 in Gameren. Zaaknummer: ODR2214823.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en gebruik van bijgebouw als B&B aan de Molenstraat 26 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2301678.
24 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vrijstelling exploitatievergunningplicht verleend voor het horecabedrijf aan Waterstraat 13 in Zaltbommel
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een hellingbaan aan de Beersteeg, kadastraal bekend ZBM00 sectie G nummer 1123 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2304812.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een herdenkingsbord aan de Waalbandijk t.o. nr. 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2304829.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuurberg aan de Burgerstraat 35 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304756.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een herdenkingsbord aan de Inktfordseweg t.o. nr 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2304828.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis aan de Peperstraat 12 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304728.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Ouwelsestraat 33 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304785.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van appartementen en het aanleggen van een uitweg aan de Maasdijk, kadastraal bekend AAL02 sectie A nummer 1315, AAL02 sectie A nummer 1317 in Aalst. Zaaknummer: ODR2304727.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Nieuwstraat 10 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2304744.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Inktfordseweg 13 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2304673.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van verduurzamen van de woning aan de Lenshoek 23 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2304775.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het plaatsen van een prefab kelder aan de Gamerschedijk 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2302064.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame d.m.v. een muurschildering en beplanting met gaas zijgevel aan de Waterstraat 34 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2302746.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van een bijgebouw aan de Janstraat 5 in Brakel. Zaaknummer: ODR2304415.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Hoogveldweg 17 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2304358.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Willem van Oranjestraat 28 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2304368.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan de Waaldijk 37 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2304218.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bedrijfshal inclusief de activiteiten aan de Middelkampseweg 7 in Gameren. Zaaknummer: ODR2215601.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het schilderen van een monument aan de Gamerschestraat 75 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2302019.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het gedeeltelijk vervangen en slopen van een woning aan de Peperstraat 34 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2301930.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsvergunning voor het bouwen van een buitenopslag aan het Toepadweg 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303420.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 12 woningen aan de Wilhelminalaan, kadastraal bekend BKL08 sectie O nummer 106, BKL08 sectie O nummer 17, BKL08 sectie O nummer 376, BKL08 sectie O nummer 730 in Brakel. Zaaknummer: ODR2304554.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het restaurant gebruiken als woning aan de Waalbandijk 30 in Gameren. Zaaknummer: ODR2303282.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Veerweg 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303335.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten garage aan de Maasdijk 52 in Aalst. Zaaknummer: ODR2302570.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van steenstrips gevelrenovatie aan de Hovendsedijk 26 in Brakel. Zaaknummer: ODR2300193.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een kantoorpand aan de Kooiweg 6 in Brakel. Zaaknummer: ODR2304188.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsloods aan De Hoef 12 in Gameren. Zaaknummer: ODR2304017.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Molenstraat 3b-tijd, kadastraal bekend NDH02 sectie T nummer 654 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2301342.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Uilkerweg 11a t/m 11f in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2214764.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Waaldijk 63 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2301584.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Harenstraat 70 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2215298.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur met atelier werkruimte aan de Kasteellaan 12 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303668.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging aan de Kapelstraat 24 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303631.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Zijlstraat 16 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2303626.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een persing t.b.v. de aanleg van een voedingskabel aan de Vreedstraat 17 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2303536.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning voor verkamering aan de Ketelsteeg 16 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303781.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren en uitbreiden van de woning aan de Zijlstraat 16 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2303622.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijke tweede bedrijfswoning aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2303729.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voliere aan de Ketelsteeg 16a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303784.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning voor verkamering aan de Ketelsteeg 16b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303786.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar burgerwoning aan de Van Heemstraweg 4 in Brakel. Zaaknummer: ODR2303692.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een persing t.b.v. aanleg pompslang naar de sloot aan de Hambloksestraat 44 in Aalst. Zaaknummer: ODR2303540.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Eendenkade 1 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2303662.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het intrekken van de milieuvergunningen aan de Moffendijk 2 in Bern. Zaaknummer: ODR2300334.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Delwijnsestraat 13g-tijd, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 119 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2103547.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Nieuwstraat 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2215557.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een opslagloods aan De Korterak, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2195 in Brakel. Zaaknummer: ODR2301685.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Engsteeg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2214193.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van een woning met bijgebouw aan de Hogeweg 1 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2303462.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitweg aan de Veilingweg 11 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303380.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg met duiker aan de Vreedstraat 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2303390.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 woningen aan de Molenkamp, kadastraal bekend BKL08 sectie O nummer 769 in Brakel. Zaaknummer: ODR2303368.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het restaurant gebruiken als woning aan de Waalbandijk 30 in Gameren. Zaaknummer: ODR2303282.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een pluktuin aan De Wildeman bedrijventerrein 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303475.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Kerklaan 1 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303385.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Veerweg 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303335.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee populieren aan Loevestein 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2303426.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning en herbouw garage en bergruimte aan de Wichard van Pontlaan 29 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216261.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overheaddeur en kozijnen en het aanleggen van een uitweg aan De Korterak 26 in Brakel. Zaaknummer: ODR2302193.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor de bouw van een schuur aan de Maasdijk 1b in Aalst. Zaaknummer: ODR2213056.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het schilderen van de kozijnen aan de Molendwarsstraat 14 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303111.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijk schaftlokaal met opslagruimten aan de Vogelenzang 16b-tijd, kadastraal bekend ZBM00 sectie A nummer 4278 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300354.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verwijderen van 2 draagmuren en het plaatsen van 2 stalen balken aan de Delwijnsestraat 13 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2215373.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (Wabo artikel 2.1 lid 1 sub. b.) Het betreft de percelen Kerkwijk, sectie L nummers 19, 188, 225, 227, 228, 294 en 297. Zaaknummer: ODR2206226.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Capreton 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2214149.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande loods aan de Hoogveldweg 15 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2215377.
17 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vrijstelling exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf aan de Markt 15 in Zaltbommel
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage en het aanleggen van een uitweg aan de Peperstraat naast nr. 34 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2303018.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan de Beemstraat 38a in Gameren. Zaaknummer: ODR2303048.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het schilderen van de kozijnen aan de Molendwarsstraat 14 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303111.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het intrekken vergunning gieterij aan de Bossekamp 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2302155.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping aan de Gisbert Schairtweg 6e in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300831.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor besluit intrekken maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van een bodemonderzoek aan de Heksekamp 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2302494.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het intrekken van een omgevingsvergunning milieu aan de Middelsteeg 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215526.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een aanbouw aan de Wilhelminalaan 70 in Brakel. Zaaknummer: ODR2300275.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, het aanleggen van een mestbassin aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211013.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verduurzamen van 9 woningen aan het Hampad/Hobolaan, kadastraal bekend BKL08 sectie K nummer 586 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2216296.

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
7 apr 2023 Burgemeester en college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel - toezichthouders aangewezen
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement ontvangen voor spel en muziek middag op 20 mei 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur in de gymzaal van scholengemeenschap Camium aan de Courtine 2 in Zaltbommel.
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - Maaslandloop op 9 en 10 juni 2023 ook door de Bommelerwaard

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
28 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vergunning verleend voor plaatsen van voorwerpen op de weg Hampad en Burgermeester Hobolaan Zuilichem
24 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor de inrichting aan de Waterstraat 34 in Zaltbommel.
24 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – terrasvergunning verleend voor het horecabedrijf aan de Waterstraat 13 in Zaltbommel
24 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – terrasvergunning verleend voor het horecabedrijf aan de Waterstraat 34 in Zaltbommel.
24 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor de inrichting aan de Waterstraat 13 in Zaltbommel
24 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vrijstelling exploitatievergunningplicht verleend voor het horecabedrijf aan de Waterstraat 34 in Zaltbommel
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor de inrichting aan de van Heemstraweg-west 31 in Zaltbommel
17 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – terrasvergunning verleend voor het horecabedrijf aan de MArkt 15 in Zaltbommel
17 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor de inrichting aan de Markt 15 in Zaltbommel
14 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor de inrichting aan de Maasdijk 1 in Aalst.

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
31 mei 2023 Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
18 apr 2023 Didam-publicatie aan Langerakseweg te Brakel
4 apr 2023 Bekendmaking voornemen tot verkoop van gronden en vestigen recht van opstal gemeente Zaltbommel

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
25 apr 2023 Privacybeleid Bommelerwaard 2023 – 2026
25 apr 2023 Informatiebeveiligingsbeleid Bommelerwaard 2023 – 2026

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
6 jun 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Zeemanskorenfestival en brocantemarkt in binnenstad Zaltbommel op 10 juni 2023.
2 jun 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor een truckrun door de gemeente Zaltbommel
26 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor verkoopactiviteiten bij Zorgcentrum 't Slot in Gameren ontvangen.
26 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor herdertjestocht in binnenstad Zaltbommel.
26 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor sportactiviteiten bij de Lieskampen in Kerkwijk/Aalst op 16 september 2023 ontvangen.
24 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor beachvolleybal- en beachsoccertoernooi op 28 en 29 mei en 10 en 11 juni 2023 op terrein NIVO Sparta in Zaltbommel
19 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een concert van Fanfarecombinatie Pr. Juliana-Concordia op 10 juli 2023 in de Hoefstraat in Nieuwaal.
12 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor feestweek op evenemententerrein de Twee Getijden in Nederhemert
12 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een dag in het kader van het cultureel erfgoed van Fiep Westendorp in de binnenstad van Zaltbommel op 19 en 20 mei 2023.
8 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Vakanteie Bijbel Week op 22, 23 en 24 augustus 2023 op het Marktplein in Brakel.
8 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de jaarlijkse Waluwe middag op 30 juni 2023 van 16.00 uur tot 19.00 uur op het Willem Alexander Park in Zaltbommel.
8 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een optocht van voertuigen voor het eindexamenfeest van het Cambium College op 1 juni 2023 in Zaltbommel.
4 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor activiteiten "Tour de Waal" in omgeving Waalkade en in de Waterstraat in Zaltbommel op 5 mei 2023
3 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de jaarlijkse rommelmarkt in Bruchem op 3 juni 2023.
3 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Avondvierdaagse in de Bommelerwaard op 4 en 7 juli 2023
3 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Lolliepop op 17 en 18 mei 2023 aan het Schootsveld in Zaltbommel
3 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een braderie/rommelmarkt op 8 juli 2023 bij winkelcentrum "De Schans"in Zaltbommel.
28 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor Zeemanskorenfestival in Zaltbommel ontvangen.
28 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor feestweek aan 't Stikske in Zuilichem
28 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor Fiepdag in de binnenstad van Zaltbommel ontvangen.
19 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor optocht eindexamenkandidaten Cambium College op 1 juni 2023 ontvangen.
19 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor NK Junior Moto Racing op terrein WTC Maaswaal in Brakel ontvangen.
18 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor muziek in de Waterstraat ontvangen.
18 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de viering van Koningsdag in Nederhemert op 27 april 2023.
18 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor rommelmarkt in Bruchem ontvangen.
18 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de viering van Koningsdag in Zaltbommel op 27 april 2023.
18 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de feestweek in Gameren.
6 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor Koningsdag in de binnenstad van Zaltbommel ontvangen.
6 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning ontvangen voor Inline Skate Marathon op 27 mei 2023 in Poederoijen.
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement ontvangen voor een fietstocht door de gemeente Zaltbommel op 7 juni 2023.
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor feestweek Nederhemert op evenementlocatie "de twee getijden" aan de Nieuwstraat in Nederhemert ontvangen.
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de viering van Koningsdag op 27 april 2023 Poederoijen.
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Proeftrek Truck Pulling op evenemententerrein "de Twee getijden" in Nederhemert
4 apr 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Rommelmarkt op het Marktplein in Brakel op 15 april 2023.
24 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor Holland Hard festival aan de Burgemeester Posweg/Kooiweg in Brakel ontvangen
22 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor viering Koningsdag in Nederhemert ontvangen.
22 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor 1/8 triatlon in Zaltbommel ontvangen
22 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor beachvolleybal- en beachsoccertoernooi op terrein NIVO-Sparta in Zaltbommel ontvangen.
17 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor de Avondvierdaagse 2023 in Zaltbommel ontvangen.
14 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor Tour de Waal aan de Waalkade in Zaltbommel ontvangen.
10 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend aan de Vakantie Bijbel Club in Zuilichem van 20 tot en met 23 augustus 2023 op de skeelerbaan aan de Kweldijk 1 in Zuilichem.
10 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de viering van Koningsdag op 27 april 2023 op een weiland hoek Sarskampseweg/Hoogveldweg in Kerkwijk.
10 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een verkoping van Stichting Adullam Nederhemert op 13 mei 2023.
9 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een modeshow op de Boschstraat in Zaltbommel op 1 april 2023.
9 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Braderie op 10 augusus 2023 op de E.P. van Ooijenstraat, Kerkstraat en de Dorpstraat in Aalst.
9 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor KNSB Nationale Inline Marathon in Poederoijen ontvangen.

Evenementmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
2 jun 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor een zomermarkt aan de Sterakker in Nederhemert op 10 juni 2023 ontvangen
31 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor verschillende activiteiten in de Torentuin in Zaltbommel.
31 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor muziekoptredens in Waterstraat Zaltbommel op 11 juni 2023 ontvangen.
26 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor uitdelen aardbeien in de binnenstad van Zaltbommel op 16 juni 2023 ontvangen.
26 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor lunch en spellen op grasveld Gisbert Schairtweg in Zaltbommel op 3 september 2023 ontvangen.
19 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor verkoopactie op Prins Hendrikstraat 13 in Aalst ontvangen.
19 mei 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor fietstocht en verkoopactie op Kapelstraat 3 in Nederhemert ontvangen.
4 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - afschrift melding afsteken vuurwerk aan de Veerweg/Waalkade in Zaltbommel ontvangen
24 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor een familiefeest in het park aan de Gisbert Schairtweg in Zaltbommel ontvangen.

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
9 mrt 2023 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Voorjaarsmarkt op 6 mei 2023 op het parkeerterrein aan de Oudenhof 2 in Gameren.

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van een bijgebouw op het adres Janstraat 5 in Brakel. Zaaknummer: ODR2304415.
7 jun 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor REG de verbouw en splitsing van een monument op het adres Waterstraat 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2305150.
31 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging op het adres Kapelstraat 24 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303631.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijke tweede bedrijfswoning op het adres Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2303729.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het adres Eendenkade 1 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2303662.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg met duiker en bergruimte op het adres Vreedstraat 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2303390.
24 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar burgerwoning op het adres Van Heemstraweg 4 in Brakel. Zaaknummer: ODR2303692.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor REG tijdelijke woonunit op het adres Zijlstraat 16a-tijd in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2303626.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Engsteeg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2214193.
17 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 woningen op het adres Molenkamp 26 t/m 50, kadastraal bekend BKL08 sectie O nummer 769 in Brakel. Zaaknummer: ODR2303368.
10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op het adres Kerklaan 1 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2303385.
3 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitweg op het adres Veilingweg 11 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2303380.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een dakopbouw op het adres Delwijnsekade 4 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2302741.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de brandcompartimentering op het adres J. van Oldenbarneveldtstraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2301490.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur op het adres Maasdijk 156 in Aalst. Zaaknummer: ODR2302623.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van units op het adres De Korterak 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2302484.
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een trapveld op het adres Akkerstraat, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 408, in Bruchem. Zaaknummer: ODR2302592.
26 apr 2023 Omgevingsvergunning Bruchem, Sint Antoniestraat 6,7 en 9 verleend
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam met duiker op het adres Koxkampseweg 11a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2301681.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het adres De Korterak 16a t/m 16h en 16j, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2145 in Brakel. Zaaknummer: ODR2302057.
19 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor een aanbouwing aan de woning, een verbouwing en het plaatsen van een dakkapel op het adres Krangstraat 27 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2302058.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een luifel op het adres Burgemeester Posweg 64 in Brakel. Zaaknummer: ODR2301980.
12 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame op het adres Van Voordenpark 16 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2301768.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het schilderen van een monument op het adres Gamerschestraat 75 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2302019.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanvragen van een extra huisnummer op het adres Heksekamp, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3044 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300619.
5 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de wijziging op de verleende vergunning voor het verbouwen van de woning op het adres Hendrikstraat 2 in Gameren. Zaaknummer: ODR2301770.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het adres van Heemstraweg-oost 19 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2301164.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het starten van een personal trainingsstudio en podotherapie op het adres Ouwelsestraat 7 in Gameren. Zaaknummer: ODR2300827.
29 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitrit op het adres Valeton 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300875.
22 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een kantorencampus op het adres Hogeweg 107 t/m 115c in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216437.
15 mrt 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame, een led dooslettertekst en logo op het adres Hogeweg 95 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300716.

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst Gameren, Ridderstraat 3
26 apr 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst Kerkwijk, Sarskampseweg
18 apr 2023 Werkwijze onrechtmatig gebruik gemeentegrond

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
3 mei 2023 Ontwerpbestemmingsplan Bruchem, Nieuwstraat 3 en 3a
26 apr 2023 Ontwerpbestemmingsplan Bruchem, Molenstraat naast 1
12 apr 2023 Bestemmingsplan Zaltbommel, De Wielewaal vastgesteld
12 apr 2023 Bestemmingsplan Zaltbommel, De Wildeman II (zonnepanelen) vastgesteld
22 mrt 2023 Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening verkamering woningen integrale herziening
22 mrt 2023 Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, fietstunnel Hogeweg - Steenweg
15 mrt 2023 Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Ketelsteeg 16 en 16B

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
9 jun 2023 Verkeersbesluit Instellen 30 km zone Waalbanddijk Nieuwaal binnen de bebouwde kom
6 apr 2023 Tijdelijke verkeersmaatregelen afsluiting Veerweg Zaltbommel
31 mrt 2023 Verkeersbesluit aanbrengen gehandicaptenparkeerplaats Goudenregenlaan 30 te Aalst
24 mrt 2023 Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Oude Vischmarkt 11 te Zaltbommel
23 mrt 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen parkeerterrein naast Johan de Wittstraat 15 te Zaltbommel
23 mrt 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Rembrandtstraat 56 te Zaltbommel