Bekendmakingen

Op overheid.nl publiceren wij al onze bekendmakingen. Op deze pagina ziet u de bekendmakingen van de afgelopen 3 maanden

Berichten over uw buurt

Via de gratis service 'Over uw buurt' bent u op de hoogte wat er gebeurt in uw buurt. Via ‘Over uw buurt’ ontvangt u onze bekendmakingen automatisch in uw mailbox. Inschrijven voor de service kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daar stelt u zelf in welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Berichten van ‘Over uw buurt ’ontvangen kan ook via de ‘Over uw buurt’ app op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. Zo weet u altijd wat er in uw buurt gebeurt!

Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Zaltbommel verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2,
tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 16 maart 2022,
kenmerk RWS-2022/7764 met ingang van donderdag 14 april 2022 voor een periode van veertien dagen
ter inzage ligt op het gemeentehuis van Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.

De gedoogbeschikking is op verzoek van Liander N.V. genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen Zaltbommel en Zuilichem in de gemeente Zaltbommel.

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19-virus kan de locatie waar de beschikking ter inzage ligt wellicht beperkt toegankelijk zijn. Rechthebbende(n) en/of vertegenwoordiger(s) van rechthebbende(n) die de beschikking willen inzien worden geadviseerd voorafgaand een afspraak te maken met de heer De Bruin van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer 14 0418 of via edebruin@zaltbommel.nl.

De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een kas op het adres Hoogveldweg 23 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2210150.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitweg op het adres Rondgang 7, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 2126 in Gameren. Zaaknummer: ODR2210231.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid voor het bouwen van een loods en uitbreiden schapenhuisvesting aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2116075.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen met gevolgen voor beschermde monumenten bouw van achterhuis op het adres Waaldijk 97 in Brakel. Zaaknummer: ODR2210018.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een monument op het adres Ridderstraat 23 in Gameren. Zaaknummer: ODR2209793.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een kapschuur op het adres Waaldijk 99d in Brakel. Zaaknummer: ODR2209168.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte op het adres Mertstraat 5 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2209791.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kantoorpand en bedrijfshal op het adres kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2144 in Brakel. Zaaknummer: ODR2208955.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw op het adres Wilgenstraat 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2209467.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van tijdelijke woonunits van arbeidsmigranten op het adres Appelweg 6 in Brakel. Zaaknummer: ODR2206009.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van de shop en het plaatsen van handelsreclame, milieuneutraal veranderen op het adres Rijksweg A2 2b in Bruchem. Zaaknummer: ODR2201764.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vastgesteld beeldkwaliteitsplan De Maastuinen, Nederhemert
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met garage en het aanleggen van een uitweg aan de Kommerstraat 1a in Brakel. Zaaknummer: ODR2207028.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 5200 zonnepanelen en het kappen van 2 bomen op het adres De Schout 2 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2203074.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen met gevolgen voor beschermde flora en fauna op het adres kadastraal bekend KWK02 sectie L nummer 188, KWK02 sectie L nummer 19, KWK02 sectie L nummer 225, KWK02 sectie L nummer 227, KWK02 sectie L nummer 228, KWK02 sectie L nummer 294, KWK02 sectie L nummer 297 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2206226.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de maatwerkvergunning op het adres Uilkerweg 5 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2208527.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning op het adres Koningin Wilhelminaweg 30 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207020.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de ontheffing lozen brijnwater op het adres De Lange Morgen 10 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2208415.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het opstellen van maatwerkvoorschriften voor het verlengen van de ontheffing op het adres Waalbandijk 3 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2208410.
15 aug 2022 Kennisgeving ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel voor de uitvoering van het inpassingsplan Fietspad N832 van de provincie Gelderland
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen op het adres de Beersteeg in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2206801.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Hendrikstraat 31 in Gameren. Zaaknummer: ODR2204454.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame op het adres Van Voordenpark 14 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207617.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten op het adres Hogeweg 2d in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2207399.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op het adres Molenstraat 27 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2207940.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een opbouw op de garage aan de Burgwal 1 in Zaltbommel Zaaknummer: ODR2206802.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het gesloten bodemenergiesysteem aan de Hendrikstraat 31 in Gameren. Zaaknummer: ODR2204454.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld beeldkwaliteitsplan Brakel, Molenkamp-Zuidwest
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Jacob Ekelmansstraat 43 in Gameren. Zaaknummer: ODR2207652.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vastgesteld besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het behandelen van een melding voor het plaatsen van een warmetekrachtinstallatie aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2107863.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het graven van cunetten voor parkeerplaatsen aan de Beersteeg in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209051.
19 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel - besluit tijdelijk cameratoezicht Thorbeckestraat in Zaltbommel
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor het verbouwen van een monument aan de Dwarssteeg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2115704.

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfshal met kantoorruimte aan de Hoek Heksekamp en Wildemanweg, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3042, ZBM00 sectie K nummer 3044 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2212002.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van slaapkamer naar kapsalon aan de Ketelsteeg 7a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211986.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het handelen met gevolgen voor beschermde flora en fauna aan de Wouter Uten Goyelaan, kadastraal bekend KWK02 sectie L nummer 19 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2206226.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Wilhelminalaan 56 in Brakel. Zaaknummer: ODR2209949.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten aan de Hogeweg 2d in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2207399.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen aan de Beersteeg-West, kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2206801.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Jacob Ekelmansstraat 43 in Gameren. Zaaknummer: ODR2207652.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een bijgebouw en het plaatsen van een kozijn aan de Vleugeldijk 24 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2206183.
28 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van oppervlakteverharding aan de Beesdseweg, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1030, BKL08 sectie N nummer 2283, BKL08 sectie N nummer 2285, BKL08 sectie N nummer 2286 en BKL08 sectie N nummer 636 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2212083.
22 sep 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel - verleende standplaatsvergunning
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan het Kerkwegje 8 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2211854.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Oliestraat 49 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211672.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een recreatiewoning aan de Zaaiwaard 3 in Aalst. Zaaknummer: ODR2211743.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning en het aanleggen van een uitweg aan de Sarskampseweg, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 1143 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2211668.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning en het aanleggen van een uitweg aan de Molenstraat 19 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2211666.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets OBM, de bouw van een mono mestvergister aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211656.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets OBM, de bouw van een mono mestvergister aan de Kooiweg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2211659.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van Pv panelen op het veld aan de Middelkampseweg kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 356 in Gameren. Zaaknummer: ODR2211839.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het onderhouden van een monument aan de Marten van Rossemsingel 65 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209988.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het actualiseren van de omgevingsvergunning aan de Zeedijk 3 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2206442.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor een milieu neutrale melding, het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Rijksweg A2 2a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2211235.
21 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning het plaatsen van een dakkapel aan de Waluwestraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209227.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een mono mestvergistingsinstallatie aan de Kooiweg 4 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211413.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen aan de Veilingweg 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211477.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kleine windmolen aan de Zeedijk 2 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2211433.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een beschoeiing aan de Burgemeester Posweg 112 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211606.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor de bouw van een kantoor en bedrijfshal aan de Heksekamp, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3042, in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209291.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van tijdelijke woonunits voor arbeidsmigranten aan de Appelweg 6 in Brakel. Zaaknummer: ODR2206009.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Eendenkade 3b in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2209515.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning met garage aan de Hoogveldweg 9 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2209160.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Nonnenstraat 28 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2208844.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels RO het huisvesten van 8 personen aan de Veilingweg 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204066.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van een garage aan de Ridderstraat 26 in Gameren. Zaaknummer: ODR2209264.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel aan de Spiesmakerstraat 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209725.
14 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan de Wildemanweg 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210494.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, wijzigen gebruik van bedrijfs- naar reguliere woning aan de Vreedstraat 2a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2211125.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een milieu neutrale melding, het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Rijksweg A2 2a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2211235.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen aan de Lange Steigerstraat 12 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211104.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Molenstraat 27 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2207940.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 pergola's aan de Jacob Ekelmansstraat kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 794 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2209114.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een monument aan de Dwarssteeg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2115704.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor de bouw van een schuur aan de Wilhelminalaan 20 in Brakel. Zaaknummer: ODR2210779.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan de Wildemanweg 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209470.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Hendrikstraat, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 2173 in Gameren. Zaaknummer: ODR2203417.
7 sep 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de entree, aanleg vissteiger en bouw windwatermolen nabij De Boogerd 5, kadastraal bekend BKL08 sectie K nummer 1456, BKL08 sectie K nummer 1553, BKL08 sectie K nummer 467, BKL08 sectie K nummer 639 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2206716.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een mestbassin aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211013.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Maasdijk 80 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2210807.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Waaldijk 34 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2210905.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan de Keppelenkamp 11 in Gameren. Zaaknummer: ODR2210909.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Engsteeg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2210908.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Pr. Willem-Alexanderstraat 15 in Gameren. Zaaknummer: ODR2210912.
31 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2205972.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Wilhelminalaan 20 in Brakel. Zaaknummer: ODR2210779.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik aan de Waterstraat 21 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210757.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen aan het Hoveniersland 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210676.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan het Hoenderveld 10 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2209311.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Molenkamp 22a in Brakel. Zaaknummer: ODR2209296.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een aanbouw aan de Maasdijk 109 in Aalst. Zaaknummer: ODR2208638.
24 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het realiseren van een afdak boven de voordeur aan de Peperstraat 11 in Gameren. Zaaknummer: ODR2209645.
17 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met garage en het aanleggen van een uitweg aan de Kommerstraat, kadastraal bekend BKL08 sectie H nummer 685 in Brakel. Zaaknummer: ODR2210437.
17 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van ramen van een monument aan de Kerkstraat 30 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210486.
17 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan de Wildemanweg 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210494.
17 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de winkelruimte en het wijzigen van de entreepuien aan het Fiep Westendorpplein 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210482.
17 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van in- en uitritten aan de Kleinestraat 1 en 7 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2208579.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een kas aan de Hoogveldweg 23 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2210150.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een betonblokken muur aan de Van Heemstraweg 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2210184.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Liesveldsesteeg in Brakel. Zaaknummer: ODR2210167.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan de Thorbeckestraat 35 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210294.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelkozijnen en verdiepingsvloeren aan De Korterak 20 in Brakel. Zaaknummer: ODR2206782.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam/duiker/beschoeiing aan de Kooiweg 9 in Brakel. Zaaknummer: ODR2207142.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van palletstellingen aan de Wildemanweg 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2206096.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een winkelwagenstalling aan de Klipperstraat 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2208198.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitweg aan de Rondgang in Gameren. Zaaknummer: ODR2210231.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een compactstation aan de Waalkade in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207656.
10 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de gevelkozijnen aan de Bomela 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2208634.
9 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – ontheffing Alcoholwet voor schenken zwak-alcoholhoudende drank tijdens het muziekevenement “Lekker aan de Waal” verleend
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen met gevolgen voor beschermde monumenten bouw van achterhuis aan de Waaldijk 97 in Brakel. Zaaknummer: ODR2210018.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor De Heide aan de Boschstraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210080.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Kommerstraat kadastraal bekend BKL08 sectie H nummer 686 in Brakel. Zaaknummer: ODR2209983.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Wilhelminalaan 56 in Brakel. Zaaknummer: ODR2209949.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een hoofddraagconstructie aan het Van Voordenpark 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209908.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het tijdelijk gebruiken van een deel van een kas voor de stalling van caravans aan de Nieuwe Tijningen 88 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209904.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de wijziging van een milieu-inrichting aan de Unieweg 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209946.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening- het bouwen van 4 woningen aan de A. van Drielstraat kadastraal bekend AAL02 sectie A nummer 1623 in Aalst. Zaaknummer: ODR2209948.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het onderhouden van een monument aan de Marten van Rossemsingel 65 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209988.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Prinses Wilhelminastraat 2 in Aalst. Zaaknummer: ODR2208637.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woonzorgcomplex aan het Fiep Westendorplaan kastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1753 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207216.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van gevelkozijnen en aanpassen raamindeling van 40 woningen aan het Bachplein 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209608.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verharden van de ondergrond van de bestaande uitweg aan de Waarddijk 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2207988.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het uitbreiden van een koelcel aan de Hogeweg 10 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2207523.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verharden van de ondergrond van de bestaande uitweg aan de Waarddijk 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2207988.
3 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van 3 bedrijfsruimten aan de Valeton, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 2605 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203449.
29 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – ontheffing Alcoholwet voor schenken zwak-alcoholhoudende drank tijdens de Verlichtingsdagen in Aalst verleend
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een renovatie woonboerderij aan de Ridderstraat 23 in Gameren. Zaaknummer: ODR2209793.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een afdak boven de voordeur aan de Peperstraat 11 in Gameren. Zaaknummer: ODR2209645.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van gevelkozijnen en het aanpassen van raamindeling van 40 woningen aan het Bachplein 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209608.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding bedrijfsruimte aan de Mertstraat 5 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2209791.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan de Graaf Reinaldstraat 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209647.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel aan de Spiesmakerstraat 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209725.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de Kloosterwiel 60 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204815.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het restaureren, renoveren en verduurzamen van een monument aan de Molenstraat 43 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2205480.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning aan het perceel kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 526 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2209515.
27 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van appartementen en polikliniek, de adressering is als volgt: Dr J.J. Willsenhof 1 t/m 39 (oneven) en Fiep Westendorplaan 1 t/m 49 (oneven) in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207218.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het strijdig gebruik van kantoor Wildemanweg 8 aan de Wildemanweg 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209470.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan het Hoenderveld 10 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2209311.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Zalmstraat 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2209296.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een garage aan de Ridderstraat 26 in Gameren. Zaaknummer: ODR2209264.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een kapschuur aan de Waaldijk 99d in Brakel. Zaaknummer: ODR2209168.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Waluwestraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209227.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning met garage aan de Hoogveldweg 9 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2209160.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw aan de Wilgenstraat 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2209467.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen en verbreden van de uitweg aan de Van Voordenpark 14 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203959.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een kantoor en bedrijfshal aan het perceel kadastraal bekend sectie K nummer 3042 (Hoek Heksenkamp en Wildemanweg) in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209291.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een serre/erker aan de Kasteellaan 15 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2206935.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren, renoveren en verduurzamen van een monument aan de Molenstraat 43 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2205480.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit met een brug aan de Harenstraat 1 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2114727.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning en aanleggen in- en uitrit aan de Burgerstraat 15a in Gameren. Zaaknummer: 0214150906.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het renoveren en verduurzamen van een monument aan de Hophoven 3 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2206372.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad aan de Vermeerstraat 2c in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2205305.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Jacob Ekelmansstraat 5 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2205641.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Hendrikstraat 23 in Gameren. Zaaknummer: ODR2207490.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning in strijd met de regels R.O. aan de Gemeent 5 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2204808.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan de Middelkampseweg 1070T in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2206834.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Bolwerk de Kat 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2205910.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 tijdelijke chalets - tot juli 2032 aan de Nieuwstraat 27 in Gameren. Zaaknummer: ODR2206923.
20 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de entree, aanleg vissteiger en bouw windwatermolen aan de locatie kadastraal bekend BKL08 sectie K nummers 1553, 467, 1456, 639 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2206716.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verstrekken van informatie over het plaatsen van zonnepanelen aan de Heilige Geeststraat 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2208978.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de bestaande in- en uitrit aan het Van Voordenpark 14 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209021.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Dorpsstraat 9 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2208844.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfspand aan de Middelkampseweg 13 in Gameren. Zaaknummer: ODR2208948.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van het plaatsen van dakkapellen en het vervangen van de kozijnen aan de Burgerstraat 24 in Gameren. Zaaknummer: ODR2208849.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 pergola's aan de Jacob Ekelmansstraat, kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 794 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2209114.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mantelzorgwoning aan de Middelkampseweg 36 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2208873.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het graven van cunetten voor parkeerplaatsen aan de Beersteeg, kadastraal bekend ZBM00 sectie G nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209051.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Uilenvlugt 16 in Brakel. Zaaknummer: ODR2204409.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan de Boschstraat 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2206831.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de Tinbergenplantsoen 95 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207253.
13 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kantoorpand en bedrijfshal, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2144 in Brakel. Zaaknummer: ODR2208955.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een watervergunning voor de verbouw van het Veerhuis aan de Veerdam 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2208730.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Liesveldsesteeg 30 in Brakel. Zaaknummer: ODR2208707.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan het Van Voordenpark 14 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2208630.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur met overkapping aan De Buurt 7 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2207457.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de maatwerkvergunning aan de Uilkerweg 5 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2208527.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van in- en uitritten aan de Kleinestraat, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 1106 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2208579.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een aanbouw aan de Maasdijk 109 in Aalst. Zaaknummer: ODR2208638.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een ligboxenstal aan de Kleinestraat 8 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2208625.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Prinses Wilhelminastraat 2 in Aalst. Zaaknummer: ODR2208637.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de gevelkozijnen aan de Bomela 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2208634.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw aan de Krangstraat 3a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2207841.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een prefab portacabin aan de Doornepol 11 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207745.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de E.P. van Ooijenstraat 7 in Aalst. Zaaknummer: ODR2203990.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit aan de Burgemeester Posweg 20 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2202795.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een schuur aan de Dorpsstraat 49 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2206699.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsten van een overkapping aan de Fazantstraat 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2207671.
6 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Molenkampsweg 12 in Brakel. Zaaknummer: ODR2115837.

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
15 sep 2022 Het college van van Zaltbommel - Collectevergunning verleend aan HHG Poederoijen op 7 oktober 2022
21 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel - verklaring van geen bezwaar
7 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding kleine evenementen ontvangen

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
11 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor het horecabedrijf aan de van Heemstraweg-west 27 in Zaltbommel (kantine NIVO Sparta)

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
15 sep 2022 Gewijzigde beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Zaltbommel

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
26 sep 2022 MANDAATBESLUIT ENERGIELOKET RIVIERENLAND TEN BEHOEVE VAN HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIES

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
27 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Waalzinnige koopzondag op 2 oktober 2022 op de Markt in Zaltbommel
27 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Wintermarkt op 12 novermber 2022 aan de Kooiweg 6 in Brakel
15 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel - Evenementvergunning voor pony- en goederenmarkt in Brakel verleend
31 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Winterbivak op Slot Loevestein op 25 en 26 februari 2023
31 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Wintermarkt op 25 en 26 november 2022 in Zaltbommel
29 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor het Foodtruckfestival op zaterdag 3 september 2022 in Zaltbommel
19 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel - Evenementvergunning Bommelweek verleend
17 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de vogeltentoonstelling in Poederoijen op 27, 28 en 29 oktober 2022
17 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Braderie/rommelmarkt in Zaltbommel op 8 oktober 2022.
11 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Riddertoernooi op Slot Loevestein in Poederoijen op 22 en 23 oktober 2022.
11 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Burendag Kerkwijk op 24 september 2022
9 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor “Lekker aan de Waal” op het parkeerterrein bij het bunkerschip in Zaltbommel op 27 en 28 augustus 2022.
3 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel - evenementvergunning voor motorcross verleend
29 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Verlichtingsdagen in Aalst van 8 tot en met 10 september 2022
28 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Burendag in de Johan van Oldenbarneveldtstraat op 25 september 2022
4 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor jaarlijkse braderie Zorgcentrum 't Slot Gameren op 7 september 2022

Evenementmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
22 sep 2022 Rectificatie
22 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
22 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
15 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding Bommelse Bokroute in Zaltbommel
14 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding van de Jeugdmuziekdag Bommelerwaard ontvangen.
12 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
12 sep 2022 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement voor Obstakelrun
31 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen van Scouting Zaltbommel
25 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
25 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
22 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
19 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
17 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
4 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
4 aug 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
27 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
20 jul 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
25 aug 2022 Verleende verhuurdersvergunning huisvesting personen
4 aug 2022 Verleende verhuurdersvergunning huisvesting personen
14 jul 2022 Verleende verhuurdersvergunning huisvesting personen aan de Jacob Ekelmansstraat 43a tot en met 43f in Gameren
7 jul 2022 Verleende verhuurdersvergunning huisvesting personen aan de Kerkwijksekade 1-1a in Kerkwijk
4 jul 2022 Verleende verhuurdersvergunning huisvesting personen aan de Toepadweg 37 en Toepadweg 43 in Zaltbommel

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 sep 2022 Omgevingsvergunning Brakel, Kommerstraat naast 1 ontwerp
20 jul 2022 Omgevingsvergunning Zaltbommel, Ruiterstraat 23 verleend
13 jul 2022 Omgevingsvergunning Gameren, Burgerstraat tussen 15 en 17 verleend

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
28 sep 2022 Voornemen tot verkoop bouwgrond aan woningcorporatie Bazalt wonen
17 aug 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst Aalst, Watermunt
3 aug 2022 Voornemen plaatsen snellader Fiep Westendorpplein, Zaltbommel
3 aug 2022 Voornemen uitvoeren pilots innovatieve laadinfrastructuur

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
7 sep 2022 Bestemmingsplan Nederhemert, De Maastuinen vastgesteld
25 aug 2022 Bestemmingsplan Nederhemert, Molenstraat 3 vastgesteld
3 aug 2022 Bestemmingsplan Zaltbommel, Steenweg 1 vastgesteld
3 aug 2022 Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, herontwikkeling Thorbeckestraat
27 jul 2022 Ontwerp wijzigingsplan Nederhemert, Molenstraat 48
27 jul 2022 Bestemmingsplan Gameren, Elskampseweg 6 vastgesteld
27 jul 2022 Bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan verkamering woningen reparatieplan vastgesteld
27 jul 2022 Bestemmingsplan Brakel, Molenkamp-Zuidwest vastgesteld
20 jul 2022 Bestemmingsplan Aalst, M. Baksstraat 2 vastgesteld
18 jul 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Voorbereidingsbesluit Bruchem, Krangstraat 3c
13 jul 2022 Bestemmingsplan Brakel, Kommerstraat/ Kooihoek 10 vastgesteld

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
16 sep 2022 Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats thv Hooimijt 37 Zaltbommel
9 sep 2022 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Kloosterstraat thv huisnr. 13 Zaltbommel
?>