In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Bekendmakingen

Op overheid.nl publiceren wij al onze bekendmakingen. Op deze pagina ziet u de bekendmakingen van de afgelopen 3 maanden

Berichten over uw buurt

Via de gratis service 'Over uw buurt' bent u op de hoogte wat er gebeurt in uw buurt. Via ‘Over uw buurt’ ontvangt u onze bekendmakingen automatisch in uw mailbox. Inschrijven voor de service kan via www.overuwbuurt.overheid.nl . Daar stelt u zelf in welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Berichten van ‘Over uw buurt ’ontvangen kan ook via de ‘Over uw buurt’ app op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. Zo weet u altijd wat er in uw buurt gebeurt!

Beleidsregels

PublicatiedatumBekendmakingBron
7 jul 2020Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent het vaststellen van vermogen in het kader van de Participatiewet (Beleidsregels vermogen)Blad gemeenschappelijke regeling
9 jun 2020Beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019Gemeenteblad
8 jun 2020Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland 2020Blad gemeenschappelijke regeling
4 jun 2020Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent inzetten extern advies Bbz (Beleidsregels inzetten extern advies Bbz 2004)Blad gemeenschappelijke regeling
4 jun 2020Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent terug- en invordering Bbz (Beleidsregels terug- en invordering Bbz 2004)Blad gemeenschappelijke regeling
7 mei 2020Uitvoeringregeling bij het raadsbesluit van 23 april 2020 (Verseon 520828/520886) om tijdelijke generieke noodmaatregelen vast te stellen voor verenigingen en instellingen zonder winstoogmerkGemeenteblad

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
6 jul 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 juli 2020)Gemeenteblad
25 jun 2020Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zaltbommel 2019Gemeenteblad
19 jun 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 15 juni 2020)Gemeenteblad
10 jun 2020STATUUT VOORZITTERSOVERLEG GELDERS STELSEL 2018Blad gemeenschappelijke regeling
9 jun 2020Reglement ambtelijk horen Omgevingsdienst Rivierenland 2019Blad gemeenschappelijke regeling
9 jun 2020Vervangingsregeling voor directeur, afdelingshoofden en coördinatorenBlad gemeenschappelijke regeling
8 jun 2020Controleverordening Omgevingsdienst RivierenlandBlad gemeenschappelijke regeling
8 jun 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 juni 2020)Gemeenteblad
29 mei 2020Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Rivierenland 2019-2Blad gemeenschappelijke regeling
25 mei 2020Mandaatregeling van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de voorzitter t.a.v. de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst Rivierenland 2020Blad gemeenschappelijke regeling
25 mei 2020Verordening sociaal domein gemeente Zaltbommel 2020Gemeenteblad
25 mei 2020Mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland 2020Blad gemeenschappelijke regeling
15 mei 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 11 mei 2020)Gemeenteblad
7 mei 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 28 april 2020)Gemeenteblad
20 apr 2020Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland van 19 februari 2019, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Rivierenland (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland februari 2019).Blad gemeenschappelijke regeling
20 apr 2020Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland van 5 november 2019, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Rivierenland (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland november 2019).Blad gemeenschappelijke regeling
20 apr 2020Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland van 19 februari 2019, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Rivierenland (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland februari 2019).Blad gemeenschappelijke regeling

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 jul 2020Ontwerp wijzigingsplan Poederoijen, naast Maasdijk 58Staatscourant
22 jun 2020Omgevingsvergunning Gameren, Ouwelsestraat - Schoolstraat verleendStaatscourant
17 jun 2020Ontwerp wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel- Wijzigingsplan Aalst, Maasdijk 142 - 2020Staatscourant
17 jun 2020Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Van Heemstraweg West (herontwikkeling American Roadhouse)Staatscourant
10 jun 2020Bestemmingsplan Nederhemert, Ambachtshof vastgesteldStaatscourant
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbestemmingsplan Bruchem, Kleinestraat 3-5Staatscourant
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet GeluidhinderStaatscourant
29 apr 2020Omgevingsvergunning Brakel, Flegelstraat tussen 5 en 7 verleendStaatscourant
29 apr 2020Bestemmingsplan Kerkwijk, Hoogveldweg vastgesteldStaatscourant
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Concept paraplubeheersverordening verkamering woningenStaatscourant
29 apr 2020Ontwerp wijzigingsplan Zaltbommel, Nieuwe Tijningen 109Staatscourant
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerp paraplubestemmingsplan verkamering woningenStaatscourant
8 apr 2020Ontwerpbestemmingsplan Gameren, Nieuwstraat 31Staatscourant
8 apr 2020Bestemmingsplan Delwijnen, Delwijnsestraat tussen 13 en 15 vastgesteldStaatscourant
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vastgesteld besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet GeluidhinderStaatscourant
8 apr 2020Bestemmingsplan Zaltbommel, Maatschappelijke zone Waluwe III Reparatieplan vastgesteldStaatscourant
8 apr 2020Ontwerpbestemmingsplan Brakel, Waaldijk 99Staatscourant

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer aan de Molenstraat 55-man in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140221.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van 4 arbeidsmigranten aan de Citadel 20 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214137625.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het plaatsen van een overkapping aan het Gulden Kempke 10 in Gameren. Zaaknummer: 0214139507.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwrijpmaken van industrieterrein en aanleggen van een in- en uitrit aan de Van Heemstraweg, perceelnr. N1171, N1533, N1670, N1671 in Brakel. Zaaknummer: 0214132818.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Kasteellaan 14 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140712.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam aan de Krangstraat 10/Middelsteeg, perceelnr. L49 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140737.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dam met duiker aan de Broekheuvelstraat 1a-1 in Bruchem. Zaaknummer: 0214140238.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het starten van een bed en breakfast in het bijgebouw aan de Maasdijk 21a in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140104.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik aan de Uilkerweg 1a in Zuilichem. Zaaknummer: 0214139540.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Geweigerde omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Hogeweg 15 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214138267.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een overkapping aan de Molenstraat 48 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214140423.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een bedrijf aan huis in de vorm van een webwinkel in cocktails en accessoires aan het Tinbergenplantsoen 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140220.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken voor het aanleggen van voetpaden, verblijfsvoorziening en spelvoorziening aan de Hogeweg in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140733.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een tank-/wasplaats aan de Middelkampseweg 3a in Gameren. Zaaknummer: 0214137956.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis/veldschuur aan de Molenstraat 56 in Kerkwijk. Zaaknummer: 0214137732.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Zijlstraat 7 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214136139.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Zalmstraat 14 in Brakel. Zaaknummer: 0214141654.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Ouwelsestraat 26 in Gameren. Zaaknummer: 0214139652.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de deur en ramen inclusief kozijnen aan de voorzijde van het huis aan de Kruisstraat 1 in Kerkwijk. Zaaknummer: 0214134015.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning aan de Nol van Hattumhof 16 en 18 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139010.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het gebruik van de bestemming detailhandel ten behoeve van wonen aan de Kerkstraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139725.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Kerkwijksekade 1 in Kerkwijk. Zaaknummer: 0214137960.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke opslag van grond aan de Dwarsweg in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139240.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een praktijkschool aan de Sportlaan 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214134447.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 15 rijwoningen aan de Wilhelminalaan 36 t/m 54a in Brakel. Zaaknummer: 0214139352.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Pauwenhofstraat 1t-1 t/m 1t-10 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214136907.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van de werkplaats aan de Langekamp 5 in Brakel. Zaaknummer: 0214139002.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van de woning voor arbeidsmigranten aan de Kooihoek 7 in Brakel. Zaaknummer: 0214138266.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Flegelstraat 5a in Brakel. Zaaknummer: 0214140279.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker aan de Nieuwe Tijningen 86 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214138623.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van houten kozijnen aan de Middelweide 37 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140071.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een dakkapel aan de Nieuwe Tijningen 36 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214136795.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam t.b.v. een in- uitrit aan de Kleinestraat aan de Molenveldweg, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 227 in Bruchem. Zaaknummer: 0214137670.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een logiesgebouw aan de Molenkampseweg 24a in Brakel. Zaaknummer: 0214136124.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan de Oudenhof 1 in Gameren. Zaaknummer: 0214139011.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker aan de Maasdijk 56 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214135678.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning VAN RECHTSWEGE voor het bouwen van een erker en het vervangen van de kozijnen in de zijgevel aan de Burgemeester C. Van Nootenstraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214136592.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het verhuren van een bijgebouw aan de Waalkade 4a in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139043.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden en renoveren van het kerkgebouw aan het Kerkpad 4 in Aalst. Zaaknummer: 0214138520.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van drijvende zonnepanelen is door het bevoegd gezag ingetrokken aan de Waaldijk, kadastraal bekend BKL08 sectie K nummer 1085 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214135727.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur en het aanpassen van het dak van de aanbouw aan de Dorpsweg 16 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214135911.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een woonwagen aan de Adelheid Van Gelrestraat 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214137115.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Zietfortseweg 6a in Nederhemert. Zaaknummer: 0214136667.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw en het vervangen van de kap aan het Kerkwegje 4 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214137347.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanleggen van een depot, voor de berging van baggerspecie aan de Eendenkade, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 507, in Delwijnen. Zaaknummer: 0214137569.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Courtine 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214138407.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanleggen van een weilanddepot voor baggerspecie aan de Eendenkade, kadastraal bekend BKL08 sectie L nummer 1451, in Aalst. Zaaknummer: 0214138743.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weilanddepot voor de periode van maximaal 3 jaar aan de Maasdijk, kadastraal bekend BKL08 sectie L nummer 1784, in Aalst. Zaaknummer: 0214137567.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen en isoleren van de gevels van een voorhuis aan de Molenstraat 4 in Bruchem. Zaaknummer: 0214137961.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning aan de Schoolstraat 2 en 2a in Gameren. Zaaknummer: 0214137964.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Ouwelsestraat 5a in Gameren. Zaaknummer: 0214120273.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijkeuken aan de Maarten Van Rossumweg 5 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214137373.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Burgerstraat 25 in Gameren. Zaaknummer: 0214138340.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het kamergewijs verhuren aan arbeidsmigranten aan de Lange Steigerstraat 12 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214135497.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de Schoolstraat 1 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214137375.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van 4 arbeidsmigranten tot 01-01-2025 aan de Kamillestraat 42 in Aalst. Zaaknummer: 0214136668.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het starten van een patisserie vanuit huis aan de Dirk Loef Van Hornestraat 5 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214137589.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de balustrade aan De Virieusingel 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139168.Gemeenteblad
24 apr 2020Van Goghstraat 16 te Zaltbommel, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 22 april 2020 Zaaknummer: 497420)Gemeenteblad
24 apr 2020Rembrandtstraat 59 te Zaltbommel, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 22 april 2020 Zaaknummer: 476641)Gemeenteblad
24 apr 2020Hogeweg 4, 5313 BA te Nieuwaal, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 17 april 2020) Zaaknummer:496890Gemeenteblad
24 apr 2020Hogeweg 2, 5313 BA te Nieuwaal, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 17 april 2020) Zaaknummer: 496891.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de schuur aan de Kasteellaan 14 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214138456.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de 5 jaarlijkse beoordeling van het programma van eisen aan de Langekamp 26 in Brakel. Zaaknummer: 0214131484.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit aan de Nol van Hattumhof 4 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214137195.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het huisvesten in een tijdelijke unit van 4 arbeidsmigranten voor 4 maanden aan de Mertstraat 4 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214137733.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen aan de Maasdijk 142 in Aalst. Zaaknummer: 0214136184.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het opstellen van maatwerk voor het lozen van afvalwater zonder vetafscheider aan de Dirk Loef Van Hornestr 5 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214138370.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het kamergewijs verhuren van een woning aan de Nieuwstraat 41 in Gameren. Zaaknummer: 0214134427.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor een vergunning brandveilig gebruik aan de Delwijnsekade 13 in Delwijnen. Zaaknummer: 0214137131.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Appelweg 5a in Brakel. Zaaknummer: 0214135672.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van de huidige bestemming aan de Broekheuvelstraat 1b in Bruchem. Zaaknummer: 0214135779.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de dam en uitweg aan de Zietfortseweg 6a in Nederhemert. Zaaknummer: 0214135007.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan de Munnikenlandse Maaskade 2a in Poederoijen. Zaaknummer: 0214135256.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan het Hoveniersland 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214137943.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Mertstraat 4 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214136140.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame aan de Wildemanweg 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214135342.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte aan de Bossekamp 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214135041.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kantoorpand naar winkel en 2 appartementen aan de Markt 13, 13a en 13b in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214128893.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een groot onderhoud van 8 woningen aan de Heksenwal 22 t/m 32 en Vogelenzang 55 en 57 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214133619.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Mertstraat 2 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214137312.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de Maas-Waalweg nabij nr 12 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214136104.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het starten van een bedrijf aan huis aan de Thijs de Torenwachterstraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214137540.Gemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een manege tot kerkgebouw aan de Maasdijk 52a in Aalst. Zaaknummer: 0214142886.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de ramen aan de Maasdijk 22 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214142879.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de schuur aan de Dorpsstraat 4 in Bruchem. Zaaknummer: 0214143115.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakramen aan de Zandstraat 27 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142905.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een aparte in- en uitrit aan de Delwijnsestraat 13c in Delwijnen. Zaaknummer: 0214142560.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het pand aan de Waterstraat 44 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142526.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit aan de Maas-Waalweg, kadastraal bekend BKL08 sectie L nummer 156 in Aalst. Zaaknummer: 0214142565.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke tent aan de Hogeweg 65 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142354.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen en herstellen van de oevers nabij Dwarssteeg 2, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1833 in Brakel. Zaaknummer: 0214138821.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van 4 arbeidsmigranten aan de Dorpsstraat 21 in Bruchem. Zaaknummer: 0214142349.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage aan de Langekamp 22a in Brakel. Zaaknummer: 0214137485.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor 1 jaar aan de Liesveldsesteeg 11c in Brakel. Zaaknummer: 0214142574.Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kantoor tot appartementen aan de Tolstraat 11, 11a, 11b en 11c in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142339.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan de Tobias Asserlaan 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142169.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poort aan de Akkerstraat 5 in Bruchem. Zaaknummer: 0214139230.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras aan de Rijksweg A2 2 in Bruchem. Zaaknummer: 0214136455.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 29 huur- en 9 koopwoningen aan De Waluwe II bouwnummers 33-70, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 2474 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142137.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan de Maasdijk 89 in Aalst. Zaaknummer: 0214139764.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verhuren aan arbeidsmigranten aan De Zandkampen 80 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142188.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand aan de Hogeweg 2d in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214141915.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het restaurant aan de Gamerschestraat 81 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142006.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw c.q. eenzijdige dakkapel met nokverhoging aan de Groenestraat 32 in Bruchem. Zaaknummer: 0214142080.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van inritten t.b.v. een woningbouwproject aan de Delwijnsestraat tussen 13 en 15 in Delwijnen. Zaaknummer: 0214142231.Gemeenteblad
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een rotonde aan de Prins Willem-Alexanderstraat, Middelkampseweg in Gameren. Zaaknummer: 0214142106.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Nol van Hattumhof, kavel 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141918.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van zonnepanelen en struiken aan de Kasteellaan 10 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214141793.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de Maasdijk 89 in Aalst. Zaaknummer: 0214141636.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Zalmstraat 14 in Brakel. Zaaknummer: 0214141654.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco op een monumentaal pand aan de Oude Vischmarkt 13 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141770.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afrastering aan de Maasdijk 74 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214141911.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonwagen aan de Middelweide 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141767.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk bewonen van het pand aan de Steenweg 83 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141607.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het opheffen van de strijdigheid met planologische kaders aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem. Zaaknummer: 0214141534.Gemeenteblad
10 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van opzet zwembad aan de Kasteellaan 10 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214141784.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een balustrade t.b.v. het dakterrras aan de Nonnenstraat 58 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141161.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan de Sint Antoniestraat 7 in Bruchem. Zaaknummer: 0214141526.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonnecollector aan de Wichard Van Pontlaan 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141313.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de entree van de bovenwoning aan de Boschstraat 40 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141134.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een leiding nabij Meidijk 2a in Zuilichem. Zaaknummer: 0214140947.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Langekamp 4, 4a t/m 4d in Brakel. Zaaknummer: 0214141246.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een wijziging bestemmingsplan t.b.v. woongenot aan de Minnebroederstraat 2c in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141384.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van glasvezel in het Buitengebied van de gemeente in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214141393.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Hogeweg 15 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214138267.Gemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Toepadweg 43 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214137446.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Molenkampsweg 25 in Brakel. Zaaknummer: 0214140886.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad aan de Maasdijk 8 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214140888.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van een duiker aan de Hogeweg tegenover nr. 11 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140780.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een dakkapel aan de Nieuwe Tijningen 36 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214136795.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis/veldschuur aan de Molenstraat 56 in Kerkwijk. Zaaknummer: 0214137732.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en het vervangen van de dakpannen door riet aan de Maasdijk 80 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140463.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een schuurtje aan de Delkant 16 in Gameren. Zaaknummer: 0214140655.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Kasteellaan 14 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140712.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een gewijzigde vergunning voor het uitbreiden van de woning aan de Courtine 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140831.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam aan de Krangstraat 10 / Middelsteeg, kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 49 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140737.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de dakkapellen aan de Vleugeldijk 7 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214134639.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Molensteeg 28 in Brakel. Zaaknummer: 0214140859.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 23 woningen aan de Hoogveldweg, kadastraal bekend KWK02 sectie O nummer 563 in Kerkwijk. Zaaknummer: 0214140755.Gemeenteblad
27 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van voetpaden, verblijfsvoorziening en spelvoorziening aan de Hogeweg ongenummerd in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140733.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een overkapping aan de Molenstraat 48 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214140423.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weilanddepot voor de periode van maximaal 3 jaar aan de Zietfortseweg, kadastraal bekend KWK02 sectie T nummer 557 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214137570.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Middelstraat 2 in Bruchem. Zaaknummer: 0214140304.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Harry Parrenhof, kavel 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140430.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Flegelstraat 5a in Brakel. Zaaknummer: 0214140279.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een logiesgebouw aan de Molenkampseweg 24a in Brakel. Zaaknummer: 0214136124.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Harenstraat 34 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214140561.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een bedrijf aan huis m.b.t. verkoop van cocktails en accessoires aan het Tinbergenplantsoen 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140220.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vaste steiger en het plaatsen van twee afmeerpalen aan de Zaaiwaard 3b in Aalst. Zaaknummer: 0214140555.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik aan de Nieuwstraat 2 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140341.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dam met duiker aan de Broekheuvelstraat 1a1 in Bruchem. Zaaknummer: 0214140238.Gemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer in gebruik te nemen als mantelzorgwoning aan de Molenstraat 55 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140221.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging aan de Ormelingstraat 14 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140112.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van houten kozijnen aan de Middelweide 37 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140071.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan de Kommerstraat 12 in Brakel. Zaaknummer: 0214140044.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het starten van een Bed & Breakfast in het bijgebouw aan de Maasdijk 21 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140104.Gemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van 3 bomen en een aantal struiken aan de Kasteellaan 10 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214140124.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het kantoor aan de Langekamp 6 in Brakel. Zaaknummer: 0214139763.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten (10 woonunits) aan de Pauwenhofstraat 1t-1 t/m 1t-10 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214136907.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen met berging, het aanleggen / verplaatsen van een in-uitrit en het slopen van een tuinmuur aan de Kerkstraat kadastraal bekend ZBM00 A 4201 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139701.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan de Maasdijk 89 in Aalst. Zaaknummer: 0214139764.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw aan de Maasdijk 94 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214139638.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Ouwelsestraat 26 in Gameren. Zaaknummer: 0214139652.Gemeenteblad
6 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie detailhandel naar woonbestemming aan de Kerkstraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139725.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan het Gulden Kempke 10 in Gameren. Zaaknummer: 0214139507.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 rijwoningen en het aanleggen van een in- en uitrit aan de Herman de Ruijterstraat, kadastraal bekend BKL08, sectie N nummer 2048, in Poederoijen. Zaaknummer: 0214139351.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het schilderen van de woning aan de Vleugeldijk 6 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214139209.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de deur en ramen inclusief kozijnen aan de voorzijde van het huis aan de Kruisstraat 1 in Kerkwijk. Zaaknummer: 0214134015.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het schilderen van een hekwerk en poort aan de Jan Stuversdreef 10 in Delwijnen. Zaaknummer: 0214139347.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 15 rijwoningen aan de Wilhelminalaan, kadastraal bekend BKL08 sectie O nummer 17, in Brakel. Zaaknummer: 0214139352.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poort aan de Akkerstraat 5 in Bruchem. Zaaknummer: 0214139230.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een melding brandveilig gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten aan de Zietfortseweg 6a in Nederhemert. Zaaknummer: 0214138933.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke opslag van grond aan de Dwarsweg, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1747 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139240.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Nieuwstraat 33 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214139375.Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik aan de Uilkerweg 1a in Zuilichem. Zaaknummer: 0214139540.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan de Oudenhof 1 in Gameren. Zaaknummer: 0214139011.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een bestemmingsplan wijziging voor het realiseren van een B&B aan de Maasdijk 51a in Poederoijen. Zaaknummer: 0214139004.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur en het aanpassen van het dak van de aanbouw aan de Dorpsweg 16 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214135911.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een buitenopslag aan de Toepadweg 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214135491.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning aan de Nol van Hattumhof kavel 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139010.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verhuren van een bijgebouw aan de Waalkade 4a in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139043.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Waterstraat 22, 22a, 22b, 22c in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214139006.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van de werkplaats aan de Langekamp 5 in Brakel. Zaaknummer: 0214139002.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Courtine 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214138407.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker aan de Nieuwe Tijningen 86 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214138623.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijk weilanddepot voor de berging van baggerspecie aan de Eendenkade, kadastraal bekend BKL08 sectie L nummer 1451, in Aalst. Zaaknummer: 0214138743.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met aanbouw en het plaatsen van zonnepanelen aan de Oenselsestraat 19 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214138432.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker aan de Maasdijk 56 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214135678.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor een verzoek om maatwerkvoorschriften ten aanzien van geluid aan de Waaldijk 29 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214135949.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Zijlstraat 7 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214136139.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen en herstellen van de oevers nabij Dwarssteeg 2 in Brakel. Zaaknummer: 0214138821.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de schuur aan de Kasteellaan 14 in Nederhemert. Zaaknummer: 0214138456.Gemeenteblad
16 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en renoveren van het kerkgebouw aan het Kerkpad 4 in Aalst. Zaaknummer: 0214138520.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de dam aan de Zietfortseweg 6a in Nederhemert. Zaaknummer: 0214135007.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de woning aan de Gamerschestraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214138177.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Kommerstraat 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214138268.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van de woning voor arbeidsmigranten aan de Kooihoek 7 in Brakel. Zaaknummer: 0214138266.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van de woning voor arbeidsmigranten aan de Hogeweg 12a in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214138270.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Burgerstraat 25 in Gameren. Zaaknummer: 0214138340.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van de woning voor arbeidsmigranten aan de Burgemeester Posweg 25 in Brakel. Zaaknummer: 0214138262.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een replica muziekkiosk nabij Waalbandijk 21 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214137945.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Hogeweg 15 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214138267.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Fintstraat 2 in Brakel. Zaaknummer: 0214138265.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een rondweg aan de Rondweg Nieuwaal, Kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 1122, in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214138084.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Hoveniersland 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214137943.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en isoleren van de gevels van een voorhuis aan de Molenstraat 4 in Bruchem. Zaaknummer: 0214137961.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Kerkwijksekade 1 in Kerkwijk. Zaaknummer: 0214137960.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning aan de Schoolstraat 2 en 2a in Gameren. Zaaknummer: 0214137964.Gemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een bedrijf aan de De Schout 4a in Zuilichem. Zaaknummer: 0214142892.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het mobiel breken van 1.000 ton betonpuin. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op zondag 28 juni en maandag 29 juni 2020 aan de Kooiweg 6 in Brakel. Zaaknummer: 0214142255.Gemeenteblad
1 jul 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het uitbreiden van een restaurant aan de Gamerschestraat 81 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214142020.Gemeenteblad
26 jun 2020Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Zaltbommel 2019Gemeenteblad
24 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Aakstraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: 0214140875.Gemeenteblad
24 jun 2020DOORLOPENDE (ALGEMENE) VOLMACHT 2019-2Blad gemeenschappelijke regeling
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het buiten de inrichting lozen in de bodem of de riolering aan de Maas-Waalweg 1 in Aalst. Zaaknummer: 0214141923.Gemeenteblad
12 jun 2020Aanwijzingsbesluit toezichthouders Staatsbosbeheer APV gemeente ZaltbommelGemeenteblad
3 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van activiteiten aan de Beemstraat 17 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214141250.Gemeenteblad
28 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Voornemen aanwijzen gemeentelijk monument Zuilichem, Waaldijk 2Gemeenteblad
27 mei 2020Aanwijzingsbesluit gemeente Zaltbommel toezichthouders AVRI op grond van de APV en de WaboGemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het mobiel breken van 500 ton betonpuin en 1.500 ton menggranulaat aan de Molenkampsweg 31 in Brakel. Zaaknummer: 0214139817.Gemeenteblad
7 mei 2020Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-ZuidGemeenteblad
30 apr 2020Besluit van het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent verlenen mandaat (Mandaatbesluit Werkzaak Rivierenland 2019)Blad gemeenschappelijke regeling
28 apr 2020Besluit van het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent verlenen mandaat (Mandaatbesluit Werkzaak Rivierenland 2019)Blad gemeenschappelijke regeling
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Krangstraat 3a2 in Bruchem. Zaaknummer: 0214138052.Gemeenteblad
22 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een bedrijf: thuisbakker aan de Dirk Loef Van Hornestr 5 in Poederoijen. Zaaknummer: 0214138056.Gemeenteblad
17 apr 2020Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende regels omtrent vaststelling subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF (Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020)Blad gemeenschappelijke regeling
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen naast Nieuwe Tijningen 11 ZaltbommelGemeenteblad
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen tegenover Nieuwe Tijningen 75 ZaltbommelGemeenteblad
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Annekeshof 3 BruchemGemeenteblad
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Van Heemstraweg-West 27 ZaltbommelGemeenteblad
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Omhoeken 13 ZaltbommelGemeenteblad
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Burg. Posweg 1 PoederoijenGemeenteblad
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Burg. Hobolaan 1b ZuilichemGemeenteblad
16 apr 2020APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Marktplein BrakelGemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Middelkampseweg 3a in Gameren. Zaaknummer: 0214125259.Gemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Verleende vergunning stookontheffing voor het verbranden van snoeihout aan de Elskampseweg 6 in Gameren. Zaaknummer: 0214137982.Gemeenteblad

Plannen | ruimtelijk

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 jul 2020Ontwerp wijzigingsplan Poederoijen, naast Maasdijk 58Gemeenteblad
22 jun 2020Omgevingsvergunning Gameren, Ouwelsestraat - Schoolstraat verleendGemeenteblad
17 jun 2020Ontwerp wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel- Wijzigingsplan Aalst, Maasdijk 142 - 2020Gemeenteblad
17 jun 2020Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Van Heemstraweg West (herontwikkeling American Roadhouse)Gemeenteblad
10 jun 2020Bestemmingsplan Nederhemert, Ambachtshof vastgesteldGemeenteblad
20 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbestemmingsplan Bruchem, Kleinestraat 3-5Gemeenteblad
29 apr 2020Omgevingsvergunning Brakel, Flegelstraat tussen 5 en 7 verleendGemeenteblad
29 apr 2020Ontwerp wijzigingsplan Zaltbommel, Nieuwe Tijningen 109Gemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet GeluidhinderGemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerp paraplubestemmingsplan verkamering woningenGemeenteblad
29 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Concept paraplubeheersverordening verkamering woningenGemeenteblad
29 apr 2020Bestemmingsplan Kerkwijk, Hoogveldweg vastgesteldGemeenteblad
8 apr 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vastgesteld besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet GeluidhinderGemeenteblad
8 apr 2020Ontwerpbestemmingsplan Brakel, Waaldijk 99Gemeenteblad
8 apr 2020Bestemmingsplan Delwijnen, Delwijnsestraat tussen 13 en 15 vastgesteldGemeenteblad
8 apr 2020Bestemmingsplan Zaltbommel, Maatschappelijke zone Waluwe III Reparatieplan vastgesteldGemeenteblad
8 apr 2020Ontwerpbestemmingsplan Gameren, Nieuwstraat 31Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

PublicatiedatumBekendmakingBron
19 jun 2020Verkeersbesluit instellen 60 km zone Weitjesweg te BruchemStaatscourant
19 jun 2020Verkeersbesluit invoeren stopverbod Courtine Zaltbommel overzijde Cambium CollegeStaatscourant
19 jun 2020Verkeersbesluit instellen 60 km zone Zeedijk tussen Eendenkade en Stuversdreef AalstStaatscourant
19 jun 2020Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Veerdam te Aalst thv V.V. Roda BoysStaatscourant
19 jun 2020Verkeersbesluit aanbrengen voetgangersoversteekplaats Pr. Bernhardweg/Van Heemstraweg-west ZaltbommelStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen parkeerplaats Burg. Posweg 1 PoederoijenStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Nieuwe Tijningen 75 ZaltbommelStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen parkeerplaats Brug. Hobolaan 1b ZuilichemStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen thv Van Heemstraweg-West 27 ZaltbommelStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen parkeerplaats Marktplein BrakelStaatscourant
16 apr 2020Verkeersbesluit verplaatsen laad- en losstrook Waterstraat ZaltbommelStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen naast Nieuwe Tijningen 11 ZaltbommelStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen parkeerplaats Annekeshof 3 BruchemStaatscourant
16 apr 2020VERKEERSBESLUIT Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen parkeerplaats Omhoeken ZaltbommelStaatscourant

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
17 jun 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomstGemeenteblad
13 mei 2020Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomstGemeenteblad