Bekendmakingen

Op overheid.nl publiceren wij al onze bekendmakingen. Op deze pagina ziet u de bekendmakingen van de afgelopen 3 maanden

Berichten over uw buurt

Via de gratis service 'Over uw buurt' bent u op de hoogte wat er gebeurt in uw buurt. Via ‘Over uw buurt’ ontvangt u onze bekendmakingen automatisch in uw mailbox. Inschrijven voor de service kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daar stelt u zelf in welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Berichten van ‘Over uw buurt ’ontvangen kan ook via de ‘Over uw buurt’ app op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. Zo weet u altijd wat er in uw buurt gebeurt!

Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Zaltbommel verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2,
tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 16 maart 2022,
kenmerk RWS-2022/7764 met ingang van donderdag 14 april 2022 voor een periode van veertien dagen
ter inzage ligt op het gemeentehuis van Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.

De gedoogbeschikking is op verzoek van Liander N.V. genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen Zaltbommel en Zuilichem in de gemeente Zaltbommel.

Rechthebbende(n) en/of vertegenwoordiger(s) van rechthebbende(n) die de beschikking willen inzien worden geadviseerd voorafgaand een afspraak te maken met de heer De Bruin van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer 14 0418 of via edebruin@zaltbommel.nl.

De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
30 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Zaltbommel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2022
30 dec 2022 Verordening Wmo en Jeugd Zaltbommel 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van riool- en waterzorgheffing 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023
29 nov 2022 Verordening nadeelcompensatie Zaltbommel 2022
29 nov 2022 Verordening uitvoering en handhaving Zaltbommel 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand op het adres Van Heemstraweg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2215038.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het onttrekken van grondwater buiten de inrichting aan de Uilkerweg 11a in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2208578.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbouw van een garage en het plaatsen van 2 dakkapellen op het adres Vornstraat 10 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2213106.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 75 logies eenheden op het adres Maas-Waalweg 15 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2214188.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp beeldkwaliteitplan Zaltbommel, De Wildeman III
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Ingetrokken omgevingsvergunning voor het ambtshalve intrekken maatwerkbesluit lozen brijn in de bodem aan de Viaductweg 10 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2210038.
13 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadvoorziening voor elektrische voertuigen Hoogsdenhof naast De Zandkampen 110 te Zaltbommel
13 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadvoorziening voor elektrische voertuigen naast Buitentuin 72 te Zaltbommel
13 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadvoorziening voor elektrische voertuigen tegenover Heer Balderikstraat 45 Zaltbommel
13 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadvoorziening voor elektrische voertuigen tegenover Johanna Westerdijklaan 24 Zaltbommel
13 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadvoorziening voor elektrische voertuigen tegenover Aakstraat 14-16 te Zaltbommel
13 jan 2023 APV vergunning Plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen tegenover Vrijheidslaan 38 te Brakel
12 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Hertog Karellaan tegenover huisnr. 61 Zaltbommel
12 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Lindenstraat tegenover huisnr. 2 Brakel
12 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Theo van Rijenlaan Zaltbommel (naast Fiep Westendorplaan 208)
12 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Oranjestraat te Aalst (naast E.P. van Ooijenstraat 16)
12 jan 2023 APV vergunning plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Oude Bosscheweg 6 Zaltbommel
11 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, het aanleggen van een mestbassin aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211013.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor gesloten bodemenergiesystemen voor 49 woningen aan de Krangstraat 1-49, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 414 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2215651.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld beeldkwaliteitsplan Waluwe III Zaltbommel
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – vastgesteld besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Veilingweg 13 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207084.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een bedrijf aan de Rondgang 13 in Gameren. Zaaknummer: ODR2207918.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame aan de Munnikenlandse Maaskade 2 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2215771.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Ingetrokken omgevingsvergunning milieu aan de Middelsteeg 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215526.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Molenwal 22 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214460.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Ingetrokken herziende omgevingsvergunning voor de bouw van een varkensstal aan de Middelsteeg 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2103583.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets OBM, de bouw van een mono mestvergister aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211656.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke vergunning tijdens de verbouwing van de hooischuur aan de Maasdijk 12a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2214146.
22 dec 2022 Bekendmaking Opheffing Gr PHTB
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Waterstraat 13 in Zaltbommel Zaaknummer: ODR2213065.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Ingetrokken omgevingsvergunning voor de verbouw van slaapkamer naar kapsalon aan de Ketelsteeg 7a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211986.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schommel op het adres Dorpsstraat kadastraal bekend AAL02 sectie A nummer 561 in Aalst. Zaaknummer: ODR2213304.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Kooiweg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2211683.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het bouwen van een opslagschuur voor het stallen van materialen en het veiling klaar maken van bloemen aan de Liesveldsesteeg sectie N, perceelnummer 1186 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213694.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Ingetrokken omgevingsvergunning voor het tijdelijk opslaan van 56 dakplaten op de parkeerplaats aan de Patrijsstraat, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1148, ZBM00 sectie K nummer 1147, in Brakel. Zaaknummer: ODR2213769.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets OBM, de bouw van een mono mestvergister aan de Kooiweg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2211659.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor de bouw van 5 woningen aan de Watermunt 4 t/m 4d in Aalst. Zaaknummer: ODR2212873.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Geweigerde omgevingsvergunning voor de verbouw en splitsing van een monument aan de Waterstraat 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2208276.
9 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld beeldkwaliteitsplan locatie Akwamarijn/De Ring Zaltbommel
9 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -de gedeeltelijk intrekking van de vergunning ODR2206801 voor de vergunde 10 Kompakt 30 woningen aan de Beersteeg-West kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214740.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een hout- en zaagbedrijf aan de Veilingweg 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2212753.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Waterstraat 4 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202839.
16 nov 2022 Burgemeester van Zaltbommel - verlengen besluit cameratoezicht Thorbeckestraat en omgeving Zaltbommel
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp beeldkwaliteitplan De Wielewaal Zaltbommel
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder
14 nov 2022 APV vergunning plaatsen laadvoorziening tegenover Schuuraikker 7 te Kerkwijk
14 nov 2022 APV vergunning plaatsen laadvoorziening tegenover Harry Parrenhof 1 Zaltbommel
14 nov 2022 APV vergunning plaatsen laadvoorziening tegenover Jip en Jannekelaan 41 (parkeerplaatsen langs de Hogeweg) Zaltbommel
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een hoofddraagconstructie op het adres Van Voordenpark 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209908.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het gesloten bodemenergiesysteem aan de Molenstraat 69c in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2213289.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Middelkampseweg 32a in Gameren. Zaaknummer: ODR2213688.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van activiteiten aan de Flegelstraat 15 in Brakel. Zaaknummer: ODR2212391.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Veilingweg 13 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2207084.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een betonnen beschoeiing aan de Burgemeester Posweg 112 in Brakel. Zaaknummer: ODR2211606.

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanvragen van een extra huisnummer aan de Heksekamp, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3044 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300619.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame, een led dooslettertekst en logo aan de Hogeweg 95 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300716.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van kozijnen aan de Maasdijk 116 in Aalst. Zaaknummer: ODR2300400.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een filterhuis aan de Middelkampseweg 13 in Gameren. Zaaknummer: ODR2300754.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kap aan de Maasdijk 4 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2300438.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van de woning aan de Liesveldsesteeg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2300571.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dubbelglas aan de Kerkstraat 48 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300718.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning en bouw bijgebouw aan de Beemstraat 116 in Gameren. Zaaknummer: ODR2213424.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Koningstraat 28 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214905.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Lange Steigerstraat 22 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215221.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting aan de Waterkers 16 in Aalst. Zaaknummer: ODR2213265.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieuvergunning aan de Middelkampseweg 3a in Gameren. Zaaknummer: ODR2203508.
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het herstellen verschrijving besluit maatwerkvoorschriften aan de Waterstraat 4 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215626.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Kerkstraat 43 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300361.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco unit aan de Oeverwal 36 te Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300228.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schaftlokaal aan de Wielewaalhof, kadastraal bekend ZBM00 sectie A nummer 4278 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300354.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een aanbouw aan de Wilhelminalaan 70 in Brakel. Zaaknummer: ODR2300275.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Ruiterstraat 10 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300124.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Virieusingel 10 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2300328.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van steenstrips (gevelrenovatie) aan de Hovendsedijk 26 in Brakel. Zaaknummer: ODR2300193.
11 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Hoogveldweg 31 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2216561.
11 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het bouwen van een schoorsteen aan het Van Voordenpark 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216288.
11 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een aanmeer locatie nabij Slot Loevestein aan de Schouwendijk in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2215781.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een fietsenschuur aan de Koxkampseweg 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216290.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schoorsteen aan het Van Voordenpark 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216288.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verduurzamen van 9 woningen aan Hampad/Hobolaan, kadastraal bekend BKL08 sectie K nummer 586 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2216296.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van drijvende steigers aan de Maasdijk 3a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2216384.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een kantorencampus aan de Hogeweg, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3039 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216437.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een recreatiewoning aan de Zaaiwaard 3b-39, kadastraal bekend BKL08 sectie L nummer 1395 in Aalst. Zaaknummer: ODR2211743.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van de shop en het plaatsen van handelsreclame, milieuneutraal veranderen aan de Rijksweg A2 2b in Bruchem. Zaaknummer: ODR2201764.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van handelsreclame aan de Boschstraat 29 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214401.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Oenselsestraat 44a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214458.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan de Wilhelminalaan 91 in Brakel. Zaaknummer: ODR2214374.
3 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw met overkapping aan de Gemeent 17 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2216406.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning en herbouw garage en bergruimte aan de Wichard van Pontlaan 29 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216261.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 10 zonnepanelen aan de Burgemeester Posweg 16 in Brakel. Zaaknummer: ODR2215926.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Waterstraat 13 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2216174.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker aan de Peperstraat 7 in Gameren. Zaaknummer: ODR2216157.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een informatiebord aan de Waaldijk, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1360 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213744.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren overkapping met aanpassingen aan de Nieuwstraat 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214125.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw aan de Heer Balderikstraat 81 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215064.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en uitbreiden van schapenhuisvesting aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2116075.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van het pand naar wonen en werken aan de Tolstraat 4b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213984.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een berging en keuken aan de Liesveldsesteeg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2214258.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame op digitaal scherm tegen gevel aan de Wichard van Pontlaan 86 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215058.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schommel aan de Dorpsstraat, kadastraal bekend AAL02 sectie A nummer 561 in Aalst. Zaaknummer: ODR2213304.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een reeds bestaand terras aan de Koningstraat 30 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213944.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van ramen en aanbrengen van vacuumglas aan de Waterstraat 13 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215761.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van keerwanden aan de Van Heemstraweg 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2215584.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Nieuwstraat 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2215557.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bedrijfshal inclusief de activiteiten aan de Middelkampseweg 7 in Gameren. Zaaknummer: ODR2215601.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame aan de Munnikenlandse Maaskade 2 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2215771.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het logeren van 1 nacht in de sporthal aan de Courtine 4 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215604.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een propaantank aan De Rijswaard 2 in Aalst. Zaaknummer: ODR2215692.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad aan de Nieuwstraat 23 in Gameren. Zaaknummer: ODR2215664.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de daken aan de Vogelenzang 27 t/m 53 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215868.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw en het bouwen van een bijgebouw aan de E.P. van Ooijenstraat 12 in Aalst. Zaaknummer: ODR2215603.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Koxkampseweg kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1780 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215674.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een kleine windmolen aan de Zeedijk 2 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2211433.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning tot 2 wooneenheden aan de Molenstraat 3 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2212559.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van een hoofddraagconstructie aan het Van Voordenpark 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2209908.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het schilderen van de kozijnen en dakrand aan de Waterstraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2212977.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 extra woonunits voor arbeidsmigranten aan De Lange Morgen 10-9 en 10-10 kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 1171 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2213069.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke vergunning voor het gebruik van burgerwoning incl. nevenactiviteiten aan de Delwijnsestraat 7 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2215135.
21 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen en glas aan de M. Baksstraat 2 in Aalst. Zaaknummer: ODR2213019.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinpoort/carport aan de Schoolstraat 9 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2215415.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van 2 draagmuren en het plaatsen van 2 stalen balken aan de Delwijnsestraat 13 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2215373.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een vab woning aan de Molenkampsweg 29 in Brakel. Zaaknummer: ODR2215420.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kleur van de gevel aan de Herman de Ruijterstraat 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2215416.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het aanleggen van een terras aan de Maasdijk 34b in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2215384.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande loods aan de Hoogveldweg 15 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2215377.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Harenstraat 70 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2215298.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Oenselsestraat 47 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214032.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verkoop van bloemen vanuit een tuinhuis aan de Hovendsedijk 25 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213355.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van ruiten met monumentenglas aan de Ridderstraat 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2213431.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Kerkstraat 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214264.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van American Roadhouse Gebouw A aan de Dr. J.J. Willemsehof 1/3 4/17 18/29 30/43 44/51 52/54, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1585 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213670.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een in-en uitrit aan de Dorpsstraat 55 t/m 63, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 526, in Bruchem. Zaaknummer: ODR2113870.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor de bouw van een schuur en kas aan de Torentuin kadastraal bekend ZBM00 sectie A nummer 4278 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2212590.
7 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een wijziging van een vergunning aan de De lange Morgen 10 en Hogeweg 16 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2214928.
7 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Lange Steigerstraat 22 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215221.
7 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw aan de Heer Balderikstraat 81 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215064.
7 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame op digitaal scherm tegen gevel aan de Wichard van Pontlaan 86 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2215058.
7 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Van Heemstraweg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2215038.
7 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke vergunning voor het gebruik van burgerwoning incl. nevenactiviteiten aan de Delwijnsestraat 7 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2215135.
7 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte aan de Mertstraat 5 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2209791.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Ridderstraat 14 in Gameren. Zaaknummer: ODR2214823.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van bestaande huisvesting voor 8 medewerkers aan de Molenkampsweg 20 in Brakel. Zaaknummer: ODR2214676.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Koningstraat 28 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214905.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Uilkerweg 11 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2214764.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met garage en het aanleggen van een uitweg aan de Kommerstraat 1a kadastraal bekend BKL08 sectie H nummer 386 in Brakel. Zaaknummer: ODR2207028.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verkrijgen van een 2e huisnummer aan de Boschstraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2212340.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor ambtshalve maatwerk m.b.t. geluid aan de Waterstraat 4 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2210560.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het bouwen van 5 Kompakt 50 woningen aan de Beersteeg kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214266.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het renoveren van daken aan de Patrijsstraat 1 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2214399.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Kerkstraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213678.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur met carport aan de Maasdijk 10 in Aalst. Zaaknummer: ODR2208391.
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor de bouw van 2 schuren aan de Beersteeg kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214268.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Oenselsestraat 44a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214458.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van handelsreclame aan de Boschstraat 29 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214401.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van daken aan de Patrijsstraat 1 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2214399.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame op een gebouw aan de Wichard van Pontlaan 86 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214578.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Molenwal 22 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214460.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan de Wilhelminalaan 91 in Brakel. Zaaknummer: ODR2214374.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen aan de Lange Steigerstraat 12 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211104.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame aan de Wichard van Pontlaan 88 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214262.
23 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning en het aanleggen van een uitweg aan de Hogeweg kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 622 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2214617.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame aan de Wichard van Pontlaan 88 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214262.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 2 schuren aan de Beersteeg kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214268.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een overkapping met aanpassingen aan de Nieuwstraat 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214125.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 10 Kompakt 30 woningen aan de Beersteeg, kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214267.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een berging en keuken aan de Liesveldsesteeg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2214258.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Engsteeg 2a in Brakel. Zaaknummer: ODR2214193.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 75 logie eenheden aan de Maas-Waalweg 15 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2214188.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Kerkstraat 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214264.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Capreton 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2214149.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke vergunning tijdens de verbouwing van de hooischuur aan de Maasdijk 12a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2214146.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 Kompakt 50 woningen aan de Beersteeg, kadastraal bekend ZBM00 sectie L nummer 1689 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214266.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitweg aan de Rondgang 7, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 2126 in Gameren. Zaaknummer: ODR2210231.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Theo van Rijenlaan 43 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213791.
16 nov 2022 Rectificatie Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met garage en het aanleggen van een uitweg aan de Kommerstraat 9 in Brakel. Zaaknummer: ODR2210437.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van Pv panelen op het veld aan de Middelkampseweg 32A, kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 356 in Gameren. Zaaknummer: ODR2211839.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het bouwen van 75 logie eenheden, het plaatsen van bergingen en het veranderen van een bestaande in- en uitrit aan de Maas-Waalweg 15 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2205048.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan het Kerkwegje 8 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2211854.
16 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van het plaatsen van dakkapellen en het vervangen van de kozijnen aan de Burgerstraat 24 in Gameren. Zaaknummer: ODR2208849.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 19 koopwoningen, 8 garages, 9 tuinbergingen en het aanleggen van een uitweg aan de Krangstraat (kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 414) in Bruchem. Zaaknummer: ODR2213860.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame aan de Valeton 2a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213842.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Theo van Rijenlaan 43 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213791.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een reeds bestaand terras aan de Koningstraat 30 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213944.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een overkapping aan de Nieuwstraat 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213897.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van het pand naar wonen en werken aan de Tolstraat 4b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213984.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk opslaan van 56 dakplaten op de parkeerplaats aan de Patrijsstraat (kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1147 en kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1148) in Bruchem. Zaaknummer: ODR2213769.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Oenselsestraat 47 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2214032.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfshal met kantoorruimte aan de Heksekamp (kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 3042) in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2212002.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een ligboxenstal aan de Kleinestraat 8 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2208625.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van slaapkamer naar kapsalon aan de Ketelsteeg 7a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211986.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Oude Vischmarkt 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213375.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een reclamezuil aan de Oude Bosscheweg 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213476.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van een kas aan de Hoogveldweg 23 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2210150.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, monument aan de Waaldijk 34 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2210905.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning en het aanleggen van een uitweg aan de Sarskampseweg 5 (kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer1143) in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2211668.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een kantoorpand en bedrijfshal aan De Korterak 2 (kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2144) in Brakel. Zaaknummer: ODR2208955.
9 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding van een woning aan de Hovendsedijk 45 in Brakel. Zaaknummer: ODR2212378.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van handelsreclame aan de Oude Bosscheweg 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213476.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 10 huurwoningen, 4 huurappartementen en 14 tuinbergingen aan de Krangstraat bouwnummer 36 t/m 49 kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 414 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2213737.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Kerkstraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213678.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een informatiebord aan de Waaldijk kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1360 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213744.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw aan de Wilhelminalaan 85 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213625.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding van een pand aan de Steenweg 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213745.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Oliestraat 49 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213740.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten opslagschuur aan de Liesveldsesteeg kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1186 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213646.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van American Roadhouse Gebouw A aan de Van Heemstraweg West kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 1585, ZBM00 sectie K nummer 1752 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213670.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan De Boogerd 17 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2212541.
2 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Oliestraat 49 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2211672.

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
20 jan 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor het horecabedrijf aan de Delwijnsestraat 5 in Kerkwijk
20 jan 2023 Burgemeester van Zaltbommel – vergunning Alcoholwet verleend voor het horecabedrijf aan de Nonnenstraat 5 in Zaltbommel
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Hoogveldweg 31 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2216561.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping met pergola aan de Dorpsstraat 10 in Aalst. Zaaknummer: ODR2213303.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het opstellen van maatwerkvoorschriften aan de Rondgang 13 in Gameren. Zaaknummer: ODR2213704.
14 dec 2022 Verleende vergunning voor plaatsen keetwagen, toilet, containers en glasbokken openbare ruimte
8 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel – ontwerpbesluit op aanvraag vergunning Alcoholwet voor Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel voor het horecabedrijf aan de Nonnenstraat 5 in Zaltbommel ter inzage
7 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel - ontwerpbesluit op aanvraag Alcoholwet voor Stichting BBQ Workshop Experience Center voor het horecabedrijf aan de Delwijnsestraat 5 in Kerkwijk ter inzage

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
24 jan 2023 Bekendmaking van voornemen tot verkopen/gronduitgiftes van grond gemeente Zaltbommel
30 dec 2022 Voornemen tot verkoop bouwgrond

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
28 dec 2022 Beleidsregels schuldhulpverlening 2023 Bommelerwaard
19 dec 2022 Beleid huisvesting internationale werknemers gemeente Zaltbommel wijziging 2022
3 nov 2022 Standplaatsenbeleid 2021 – 2025 Gemeente Zaltbommel

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
28 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel - Evenementvergunning verleend voor Nieuwjaarsfeest op het Wiellaag in Brakel
5 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Intocht van Sinterklaas in Zaltbommel op 12 november 2022
5 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor het "Pop-up cafe Truuske" van 20 tot en met 30 december 2022 in Kerkwijk.
5 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel - evenementvergunning verleend voor NK Veldrijden van 13 tot en met 15 januari 2023 in Zaltbommel (plan B)
5 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel - evenementvergunning verleend voor NK Veldrijden van 13 tot en met 15 januari 2023 in Zaltbommel (plan A)
16 nov 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor de Opening Kerkwijks Lichtjesfestijn op 17 december 2022 .
10 nov 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Kerstviering op 22 december 2022 in Poederoijen
8 nov 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Kerstviering van de Juliana van Stolbergschool op 22 december 2022 aan de Maarten van Rossumweg 31A in Poederoijen

Evenementmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
5 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding ontvangen voor een auto en wandel puzzeltocht in Aalst op 16 december 2022 van 18.00 uur tot 23.59 uur
5 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein voor "Heel Hemert Bakwedstrijd" op 29 december 2022 in Nederhemert.
5 dec 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen voor een Lampionnenoptocht in Nederhemert op 29 december 2022
16 nov 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen voor het houden van een receptie op de stoep in de Waterstraat (voor huisnummer 27) in Zaltbommel
16 nov 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen voor de viering van Sinterklaas in Zuilichen op 26 november 2022.

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Verleende verhuurdersvergunning Zandkampen 80 Zaltbommel
22 dec 2022 Verleende verhuurdervergunning huisvesting personen
28 nov 2022 Verleende verhuurdersvergunning huisvesting personen

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame op het adres Valeton 2a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2213842.
17 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het adres Uilkerweg 11a t/m 11f in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2208625.
11 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning en bouw bijgebouw op het adres Beemstraat 116 in Gameren. Zaaknummer: ODR2213424.
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op het adres Capreton 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2214149.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw op het adres Wilhelminalaan 85 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213625.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping met pergola op het adres Dorpsstraat 10 in Aalst. Zaaknummer: ODR2213303.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 19 koopwoningen, 8 garages, 9 tuinbergingen en het aanleggen van een uitweg op het adres Krangstraat, kadastraal bekend KWK02 sectie S nummer 414 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2213860.
28 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten opslagschuur op het adres Liesveldsesteeg kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1186 in Brakel. Zaaknummer: ODR2213646.
21 dec 2022 Omgevingsvergunning Aalst, Watermunt 4 ontwerp
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting op het adres Waterkers 16 in Aalst. Zaaknummer: ODR2213265.
14 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 extra woonunits voor arbeidsmigranten op het adres De Lange Morgen 10 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2213069.
7 dec 2022 Omgevingsvergunning Brakel, Kommerstraat naast 1 verleend
30 nov 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 7 woningen op het adres Vrijheidslaan kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2320 in Brakel. Zaaknummer: ODR2212454.

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
2 dec 2022 Lokaal Adoptieprogramma (LAP) Zaltbommel
2 dec 2022 Tendermethodiek voor windenergie gemeente Zaltbommel
2 dec 2022 Zon- en Windbeleid gemeente Zaltbommel
23 nov 2022 Start inschrijving selectieprocedure woningbouwontwikkeling Akwamarijn – Thorbeckestraat Zaltbommel

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, De Wildeman III
25 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ontwerp-omgevingsvergunning Bruchem, Sint Antoniestraat 6, 7 en 9
4 jan 2023 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld bestemmingsplan Zaltbommel, Waluwe III – fase 1
21 dec 2022 Ontwerpbestemmingsplan Nederhemert, Kapelstraat 26
9 dec 2022 Bestemmingsplan Zaltbommel, herontwikkeling Thorbeckestraat vastgesteld
8 dec 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – onherroepelijk wijzigingsplan Nederhemert, Molenstraat 48
1 dec 2022 Omgevingsvisie Bommelerwaard
23 nov 2022 Ontwerp wijzigingsplan Zuilichem, Leendertdijk 4-5
16 nov 2022 Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, De Wielewaal

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Westlanderstraat 38 Zaltbommel
13 jan 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Johanna Westerdijklaan 24 Zaltbommel
13 jan 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Vrijheidslaan 38 te Brakel
13 jan 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Heer Balderikstraat 45 Zaltbommel
13 jan 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Aakstraat 14-16 te Zaltbommel
13 jan 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen Hoogsdenhof naast De Zandkampen 110 te Zaltbommel
13 jan 2023 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen naast Buitentuin 72 te Zaltbommel
21 dec 2022 Verkeersbesluit (aanvullend) Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het NK Veldrijden (plan A) in Zaltbommel in de periode van 9 tot en met 16 januari 2023
9 dec 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen Lindenstraat tegenover huisnr. 2 te Brakel
9 dec 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen Theo van Rijenlaan Zaltbommel naast Fiep Westendorplaan 208
9 dec 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen Oranjestraat te Aalst (naast E.P. van Ooijenstraat 16)
9 dec 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen Hertog Karellaan tegenover huisn. 61 te Zaltbommel
9 dec 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen Oude Bosscheweg 6 Zaltbommel
24 nov 2022 Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het NK Veldrijden (plan B) in Zaltbommel in de periode van 9 tot en met 16 januari 2023
24 nov 2022 Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met NK Veldrijden (plan A) in Zaltbommel in de periode van 9 tot en met 16 januari 2023
14 nov 2022 Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Harry Parrenhof 1 te Zaltbommel
14 nov 2022 Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Jip en Jannekelaan 41 (parkeerplaatsen langs Hogeweg) te Zaltbommel
14 nov 2022 Aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen tegenover Schuurakker 7 te Kerkwijk
?>