Bekendmakingen

Op overheid.nl publiceren wij al onze bekendmakingen. Op deze pagina ziet u de bekendmakingen van de afgelopen 3 maanden

Berichten over uw buurt

Via de gratis service 'Over uw buurt' bent u op de hoogte wat er gebeurt in uw buurt. Via ‘Over uw buurt’ ontvangt u onze bekendmakingen automatisch in uw mailbox. Inschrijven voor de service kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daar stelt u zelf in welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Berichten van ‘Over uw buurt ’ontvangen kan ook via de ‘Over uw buurt’ app op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. Zo weet u altijd wat er in uw buurt gebeurt!

Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Zaltbommel verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2,
tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 16 maart 2022,
kenmerk RWS-2022/7764 met ingang van donderdag 14 april 2022 voor een periode van veertien dagen
ter inzage ligt op het gemeentehuis van Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.

De gedoogbeschikking is op verzoek van Liander N.V. genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen Zaltbommel en Zuilichem in de gemeente Zaltbommel.

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19-virus kan de locatie waar de beschikking ter inzage ligt wellicht beperkt toegankelijk zijn. Rechthebbende(n) en/of vertegenwoordiger(s) van rechthebbende(n) die de beschikking willen inzien worden geadviseerd voorafgaand een afspraak te maken met de heer De Bruin van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer 14 0418 of via edebruin@zaltbommel.nl.

De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
10 mei 2022 Subsidieregeling medisch afval gemeente Zaltbommel
22 feb 2022 Besluit van de raad van de gemeente Zaltbommel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Kapelstraat 24 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2205945.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Schimminck 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202298.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een bedrijf aan de Jacob Ekelmansstraat 19 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2204954.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur tot een (zorg) woning en werkplaats aan de Meidijk 8 in Zuilichem. Zaaknummer: 0214127049.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor een mobiele puinbreker aan de Kleinestraat 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2204223.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen aan de Prins Hendrikstraat 3b in Aalst. Zaaknummer: ODR2203679.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan de Akkerstraat 5 in Bruchem. Zaaknummer: 0214147702.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw aan de Molenstraat 27 in Kerkwijk Zaaknummer: ODR2201349.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het behandelen van een melding voor het aanpassen van het sorteercentrum aan de Heksekamp 29 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2108489.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het mobiel breken aan de Uilkerweg 17 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2203248.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van activiteiten aan de Karel van Gelreweg 8 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2115820.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het mobiel puin breken aan De Schout 2 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2202945.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een damwand aan de Nieuwe Dam 2 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2201243.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit aan de Jacob Ekelmansstraat 11 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2200921
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van activiteiten aan de Valeton 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2111945.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Uilenvlugt kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2188 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201373.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf aan de Hogeweg 16 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2114738.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande bedrijfshal aan de Ambacht 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2113543.
22 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Parlevinkerspleintje thv Klipperstraat 5 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Bolwerk de Kat 1 Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Omhoeken 11 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertugen Johan van Oldebarneveldstraat t.h.v. Leoniusplantsoen 2 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen ladpaal voor elektrische voertuigen tegenover Kazemat 58 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Hoveniersland tegenover huisnr. 19 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen naast de Zandkampen 24 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Huibersakker 66 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen naast Tinbergenplantsoen 73 te Zaltbommel
21 mrt 2022 APV vergunning plaatsen laadpaal voor elektrische voertuigen Oude Vischmarkt thv nr. 14 te Zaltbommel
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een groothandel aan de Middelkampseweg 7h in Gameren. Zaaknummer: ODR2201692.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst
3 mrt 2022 Ambtsinstructie leerplicht
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van de activiteiten aan de Zietfortseweg 6a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2201215.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het overschrijven van een omgevingsvergunning aan het Walstraatje 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2201868.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen aan de Burgemeester Wilminkhof 10 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2201211.
2 mrt 2022 Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar Zaltbommel
1 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het behandelen van een melding starten bedrijf aan de BKL08 N 2207 in Brakel. Zaaknummer: ODR2111350.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het behandelen van een melding veranderen activiteiten aan de Groenesteeg 13 in Brakel. Zaaknummer: ODR2111268.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het wijzigen van exploitant naar TinQ aan de Van Heemstraweg 2b in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2202067.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het starten van een bedrijf aan de Doornepol 11 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2116010.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor de 5 jaarlijkse beoordeling UPD aan de Toepadweg 25 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2116182.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Melding Activiteitenbesluit voor het plaatsen van een gasdrukregelstation aan de Hogeweg 16 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2201798.

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van tijdelijke woonunits van arbeidsmigranten aan de Appelweg 6 in Brakel. Zaaknummer: ODR2206009.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan Bolwerk de Kat 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2205910.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Kapelstraat 5 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2205943.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2205972.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor B & B aan de Vleugeldijk 24 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2206183.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen pallet stellingen aan de Wildemanweg 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2206096.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een woonboerderij aan de Jacob Ekelmansstraat 11 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2202429.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Uilenvlugt (kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2235) in Brakel. Zaaknummer: ODR2204409.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods aan de Inktfordseweg 2 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2115761.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van twee toegangspoorten aan de Prinkweg 8 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2203633.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen aan de Theo van Rijenlaan 62 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204271.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een aan- en afmeersteiger aan de Zaaiwaard 3b in Aalst. Zaaknummer: ODR2203291.
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging aan kadastraal bekend BKL08 sectie L nummer 1778, bij een chalet in het recreatiegebied Zaaiwaard te Aalst. Zaaknummer: ODR2200857.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning aan de Jacob Ekelmansstraat 5 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2205641.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een woning aan de Kerkwijksekade 1 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2205844.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een damwand aan de Nieuwe Dam 2 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2201243.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets aan de Beemstraat 17 in Nieuwaal. Zaaknummer: 0214141247.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en realisatie inpandig kantoor aan de Koxkampseweg 9a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203192.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor revisie bedrijfspand aan de Burgemeester Posweg 20 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2107702.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Waterkers 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2201134.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten, het aanleggen van een in- en uitrit en het brandveilig gebruik aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2116172.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbinden en verbouwen van twee panden aan de Markt 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2114189.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe accommodatie BZC '14 aan de Veerdam 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2115810.
4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verhogen van het chalet aan de Harenstraat 34 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2204806.
26 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Jacob Ekelmansstraat in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2205363.
26 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren, renoveren en verduurzamen van een monument aan de Molenstraat 43 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2205480.
26 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Korte Steigerstraat 6 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2205415.
26 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een bedrijfspand aan de Langerakseweg en het aanleggen van een uitweg aan De Korterak 38 in Brakel. Zaaknummer: ODR2200967.
26 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het plaatsen van een keerwand in een C-watergang aan 't Boske 1 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2204800.
26 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan de Heksekamp 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202665.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Zaaiwaard 3 in Aalst. Zaaknummer: ODR2205094.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zijraam in de zijgevel aan de Annekeshof 26 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2205179.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin en het plaatsen van een zwembad in strijd met de regels R.O. aan de Delkant 18 in Gameren. Zaaknummer: ODR2205167.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding van een woning aan de Maasdijk 46 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2205175.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van beschoeiing en vrijstaande bergingen aan de Watermunt 9 t/m 23 in Aalst. Zaaknummer: ODR2205164.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Nieuwstraat 2a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2205087.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Waaldijk 101 in Brakel. Zaaknummer: ODR2205159.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit aan de Peerboltestraat 9 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2205180.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik aan de Juliana van Stolbergstraat 29 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2200702.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van migranten aan de Kerkwijksekade 1 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2113586.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een waterbassin aan de Karel van Gelreweg 8 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2112902.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Bieskamp 6 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2201971.
20 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsloods aan de Jacob Ekelmansstraat 19 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2202646.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning in strijd met de regels R.O. aan het Gemeent 5 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2204808.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van het chalet aan de Harenstraat 34 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2204806.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten en ballenvangers bij het nieuwe voetbalveld aan de Veerdam in Brakel. Zaaknummer: ODR2204631.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het stuken van de buitenmuren aan de Vrijheidslaan 42 in Brakel. Zaaknummer: ODR2204635.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning aan de Burgerstraat 4 in Gameren. Zaaknummer: ODR2204623.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de Kloosterwiel 60 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204815.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Uilenvlugt, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2232 in Brakel. Zaaknummer: ODR2202161.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keerwand in C-watergang aan 't Boske 1 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2204800.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van tenten aan kadastraal bekend KWK02 sectie L nummer 23 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2204909.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Kerkstraat 7b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204891.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van noodopvang Oekraïense vluchtelingen in strijd met regels R.O. en het brandveilig gebruik aan de Donkerstraat 19 in Aalst. Zaaknummer: ODR2203985.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Bosuil 8 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201900.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het realiseren van Starbucks voor 10 jaar en het plaatsen van reclame aan de Rijksweg A2 2b in Bruchem. Zaaknummer: ODR 0214151801
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van de in- en uitrit aan de Van Heemstraweg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201969.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer en erker te gebruiken voor mantelzorg aan de Parallelweg 6 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2202448.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het plaatsen van beschoeiing en damwand aan de Watermunt 10 in Aalst. Zaaknummer: ODR2203546.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers aan de Burgemeester Posweg in Brakel. Zaaknummer: ODR2203983.
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit aan de Maasdijk 56a in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2110498.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker aan de Kapelstraat 5a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2204344.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de schuur aan de Burgemeester Posweg 49 in Brakel. Zaaknummer: ODR2204330.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 150 wooneenheden en aanleggen van een uitweg aan de Maas-Waalweg 15 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2204387.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning d.m.v. een dakopbouw aan de Heer Balderikstraat 73 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204388.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen aan de Theo van Rijenlaan 62 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204271.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan het perceel kadastraal bekend NDH02 sectie C nummer 187 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2204416.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Uilenvlugt 6 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201085.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Wichard van Pontlaan 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2201577.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de C187 (aan het einde van Veerweg, achter de haven van Nederhemert Zuid, eventuele toelichting op locatie; gemeente code KWK02, sectie L, perceel 187). Zaaknummer: ODR2204409.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Dorpsstraat 21 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2200732.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Uilenvlugt 12 in Brakel. Zaaknummer: ODR2202161.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Viaductweg 4 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2115692.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Viaductweg 4 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2115692.
6 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand en aanleggen uitweg aan de Valeton 2b in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2115842.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels RO het huisvesten van 8 personen aan de Veilingweg 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2204066.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de E.P. van Ooijenstraat 7 in Aalst. Zaaknummer: ODR2203990.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen en verbreden van de uitweg aan het Van Voordenpark 14 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203959.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van noodopvang Oekraïense vluchtelingen in strijd met regels R.O. en het brandveilig gebruik aan de Donkerstraat 19 in Aalst. Zaaknummer: ODR2203985.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers aan de Burgemeester Posweg in Brakel. Zaaknummer: ODR2203983.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van tenten aan Loevestein 1 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2115807.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe accommodatie BZC '14 aan de Veerdam 1 in Brakel. Zaaknummer: ODR2115810.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uit- en verbouwen van de garage aan de Graaf Ottostraat 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203015.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van een milieuinrichting en een interne verbouwing aan de Rijksweg A2 2a in Bruchem. Zaaknummer: ODR2115670.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen en plaatsen zonnepanelen aan de Peperstraat 9 in Gameren. Zaaknummer: ODR2111454.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw in strijd met de regels R.O. aan de Sarskampseweg in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2203965.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde omgevingsvergunning voor het legaliseren van een in-en uitrit aan de Dorpsstraat in Bruchem. Zaaknummer: ODR2113870.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Nol van Hattumhof 6 en 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202838.
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Middelkampseweg 7h in Gameren. Zaaknummer: ODR2201742.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren van een duiker van een rijksmonument aan het perceel kadastraal bekend KWK02 sectie L nummer 104 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2203493.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan de Gamerschestraat 9a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203688.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Burgemeester Posweg 69 in Brakel. Zaaknummer: ODR2203539.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Hendrikstraat, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 2173 in Gameren. Zaaknummer: ODR2203417.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieuvergunning aan de Middelkampseweg 3a in Gameren. Zaaknummer: ODR2203508.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Kleinestraat 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2203531.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van beschoeiing en damwand aan de Watermunt 10 in Aalst. Zaaknummer: ODR2203546.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van 3 bedrijfsruimten aan de Valeton kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 2605 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203449.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning aan de Middelkampseweg 3a in Gameren. Zaaknummer: ODR2203664.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van twee toegangspoorten aan de Prinkweg 8 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2203633.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het onderhoud van gevels en kozijnen van 10 woningen aan de Marten van Rossemsingel 65 tot 83 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2115773.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging aan het recreatiegebied De Zaaiwaard kadastraal bekend BKL08 sectie L nummer 1778 in Aalst. Zaaknummer: ODR2200857.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Beemstraat 7 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2109210.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en uitbreiden schapenhuisvesting aan de Verdrietweg 3 in Brakel. Zaaknummer: ODR2116075.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Waterkers 1 in Aalst. Zaaknummer: ODR2201134.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderstation en het plaatsen van een erfafscheiding aan de Mertstraat 1087t kadastraal bekend BKL08 sectie K nummer 1345 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2115739.
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 verlichte gevelreclames aan de Wildemanweg kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 2991 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2201504.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kringloopwinkel aan De Korterak 18 in Brakel. Zaaknummer: ODR2203209.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 5200 zonnepanelen en het kappen van 2 bomen aan De Schout 2 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2203074.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een aan- en afmeersteiger aan de Zaaiwaard 3b in Aalst. Zaaknummer: ODR2203291.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een steiger en 2 afmeerpalen aan de Zaaiwaard 3b in Aalst. Zaaknummer: ODR2203138.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en realisatie inpandig kantoor aan de Koxkampseweg 9a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203192.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de indeling van de brandcompartimenten aan de Johan van Oldenbarneveldtstraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2114305.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Molensteeg 13 in Brakel. Zaaknummer: ODR2200819.
16 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan de Kerkstraat 22b in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2200239.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg voor nr. 6 en 8 aan de Nol van Hattumhof, kadastraal bekend ZBM00 sectie K nummer 2811 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202838.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uit- en verbouwen van de garage aan de Graaf Ottostraat 5 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2203015.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de loods aan de Ambacht 3 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202879.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets OBM aan de Schimminck 15 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202815.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame aan de Heksekamp 7 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202665.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van gevelkozijnen aan de Peerboltestraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2200151.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers aan de Delwijnsestraat (noordzijde, sectie S 16) kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2209, BKL08 sectie N nummer 2211, KWK02 in Delwijnen. Zaaknummer: ODR2115520.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een 2-onder 1 kap woning aan de Nol van Hattumhof 6 en 8 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2116097.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Kasteellaan 9a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2114265.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Botterstraat 1 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2200383.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit aan de Burgemeester Posweg (t.h.v. huisnummer 18), kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 1898, BKL08 N 1925, BKL08 N 794 in Brakel. Zaaknummer: ODR2202795.
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Oenselsestraat 33 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2114888.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een damwand in de A-watergang aan de Liesveldsesteeg 7a in Brakel. Zaaknummer: ODR2202342.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsloods aan de Jacob Ekelmansstraat 19 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2202646.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een woonboerderij aan de Jacob Ekelmansstraat 11 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2202429.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Zandstraat 17 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202520.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur en het verbouwen van de woning aan de Aalderwijksestraat 2 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2202450.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer en erker te gebruiken voor mantelzorg aan de Parallelweg 6 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2202448.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods aan de Maasdijk 64 in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2202534.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning aan de Buitentuin 59 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2202442.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een onderhouds-/toegangsweg te Kerkwijk (N668). Zaaknummer: ODR2115449.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een mantelzorgwoning in strijd met de regels RO aan de Nieuwstraat 23 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2201212.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten, het aanleggen van een in- en uitrit en het brandveilig gebruik aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2116172.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Viaductweg 4 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2115692.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de Waluwestraat 23 in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2200655.
2 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een gebouw t.b.v. roeibotenverhuur aan de Maasdijk 3a in Nederhemert. Zaaknummer: ODR2113624.
1 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging aan het perceel BKL08 serie L nummer 1778 in Brakel. Zaaknummer: ODR2200857.
28 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderstation en het plaatsen van een erfafscheiding aan het perceel kadastraal bekend BKL08 sectie K nummer 1345 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2115739.
28 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Middelkampseweg, kadastraal bekend KWK02 sectie P nummer 1802 in Gameren. Zaaknummer: ODR2201742.
28 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan het perceel, kadastraal bekend BKL08 sectie N nummer 2229 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201085.
28 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een onderhouds-/toegangsweg aan het perceel, kadastraal bekend KWK02 sectie N nummer 668 in Kerkwijk. Zaaknummer: ODR2115449.
28 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de af- en aanmeer steigers kadastraal bekend BKL08 sectie M nummer 1131 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201553.
25 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 150kV kabelverbinding aan het perceel, kadastraal bekend KWK02 sectie R nummer 329 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2111501.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Bosuil 8 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201900.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de in- en uitrit aan de Van Heemstraweg 2 in Brakel. Zaaknummer: ODR2201969.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Bieskamp 6 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2201971.
23 feb 2022 Rectificatie Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het kleuren van bloemen aan de Delwijnsestraat 13c in Delwijnen. Zaaknummer: ODR22001284.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Molenkampsweg 12 in Brakel. Zaaknummer: ODR2115837.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Wissekerkeweg 20 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2113623.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een werkterrein t.b.v. het aanleggen van een 150kV verbinding aan de Krangstraat 3 in Bruchem. Zaaknummer: ODR2115815.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een glastuinbouwbedrijf aan de Uilkerweg 11 in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2114116.
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Uilenvlugt 12 in Brakel. Zaaknummer: ODR2115806.

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
13 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel - melding vuurwerkevenement ontvangen
6 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel - melding klein evenement ontvangen
6 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen
6 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – melding klein evenement ontvangen

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
25 apr 2022 Burgemeester van Zaltbommel –RECTIFICATIE verleende standplaatsvergunningen voor de volgende locaties
25 apr 2022 Burgemeester van Zaltbommel –verleende exploitatievergunning met uitbreiding terras Waalkade 4A
25 apr 2022 Burgemeester van Zaltbommel –verleende exploitatievergunning met uitbreiding terras Waalkade 6
19 apr 2022 Burgemeester van Zaltbommel –verleende exploitatievergunning met uitbreiding terras Markt 4-6

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
30 mrt 2022 Beleidsregel Mantelzorgvoucher gemeente Zaltbommel 2022-2023
22 feb 2022 Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zaltbommel houdende regels omtrent handhaving van het digitaal nachtregister

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
16 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor 5-jarig jubileum Zaltbommelse Stadsbrouwerij op 5 juni 2022
16 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Vakantie Bijbelweek Brakel op 30 en 31 augustus en 1 september 2022
13 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor verkeerseducatie school met de bijbel in Zuilichem op 14 juni 2022
11 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel - RECTIFICATIE evenementenvergunning verleend voor Buitenspeeldag Franciscusschool op 8 juni
6 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een Oldtimer toertocht op 2 juli 2022
6 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor een sport- en speldag in De Waluwe Zaltbommel op 15 juli 2022
6 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Tour de Waal op 5 mei 2022 op de Waalkade in Zaltbommel
4 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Buitenspeeldag Franciscusschool op 8 juni (zaaknummer: 304830)
4 mei 2022 Burgemeester van Zaltbommel – evenementvergunning verleend voor Tour de Bommel op 5 mei 2022 (zaaknummer: 292869)

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
11 mei 2022 Omgevingsvergunning Zaltbommel, Ruiterstraat 23 ontwerp
11 mei 2022 Omgevingsvergunning Gameren, Burgerstraat tussen 15 en 17 ontwerp
28 apr 2022 Omgevingsvergunning Zuilichem, Meidijk 8 ontwerp
30 mrt 2022 Omgevingsvergunning Bruchem, Akkerstraat 5 ontwerp

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
6 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst Poederoijen, naast Egter van Wissekerkeweg 14
5 mei 2022 Verleende verhuurdersvergunning huisvesting personen
7 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerp aanwijsbesluit DAEB voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door Energieloket Rivierenland Coöperatief U.A. 2022 - 2026
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst Bruchem, Vreedstraat 2a
23 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst Bruchem, Akkerstraat 5
9 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Gesloten exploitatieovereenkomst

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Ontwerpbestemmingsplan Poederoijen, naast Egter van Wissekerkeweg 14
21 apr 2022 Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan verkamering woningen reparatieplan
13 apr 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld wijzigingsplan Brakel, Leuvensveldseweg 2
6 apr 2022 Ontwerpbestemmingsplan Gameren, Elskampseweg 6
30 mrt 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Steenweg 1
23 mrt 2022 Bestemmingsplan Zaltbommel, Van Heemstraweg-West (Petanque) vastgesteld
9 mrt 2022 Ontwerpbestemmingsplan Nederhemert, Molenstraat 3
9 mrt 2022 Voorontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, herontwikkeling Thorbeckestraat
2 mrt 2022 Ontwerpbestemmingsplan Aalst, M. Baksstraat 2
24 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – onherroepelijk bestemmingsplan Bern, Veldweg 5 en 6
23 feb 2022 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpwijzigingsplan Nederhemert, Eendenkade 3b

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
22 apr 2022 Verkeersbesluit Verwijderen vrachtwagenparkeerplaats Kweldijk te Zuilichem
22 apr 2022 Verkeersbesluit Verplaatsen 30 km zone Maas-Waalweg te Zuilichem
15 apr 2022 Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Schuurakker t.h.v. nr. 6 Kerkwijk
22 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen Parlevinkerspleintje t.h.v. Klipperstraat 5 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen t.h.v. Huibersakker 66 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen Tinbergenplantsoen naast huisnr. 73 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen parkeerterrein naast de Zandkampen 24 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen Kazemat t.h.v. huisnr. 58 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen Bolwerk de Kat 1 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen parkeerplaats tegenover Hoveniersland 19 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen parkeerplaats naast Oude Vischmarkt nr. 14 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen aan de Johan van Oldebarneveldstraat thv Leoniusplantsoen 2 te Zaltbommel
21 mrt 2022 Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen Omhoeken 11 te Zaltbommel
2 mrt 2022 Verkeersbesluit Vrachtwagenparkeerplaats Doornepol te Zaltbommel (naast parkeerterrein Gamma)
18 feb 2022 Verkeersbesluit Instellen 60 km zone Nieuwstraat Nederhemert tussen komgrens Nederhemert en Maas-Waalweg
18 feb 2022 Verkeersbesluit instellen 60 km zone Spellewaardsestraat te Zaltbommel tussen de bebouwde kom van Zaltbommel en Leutsestraat
18 feb 2022 Verkeersbesluit instellen 60 km zone Gamerschedijk en Waalbandijk te Zaltbommel en Gameren tussen de bebouwde kom Zaltbommel en de bebouwde kom Gameren
18 feb 2022 Verkeersbesluit instellen 60 km zone Leutsestraat te Gameren tussen Middelkampseweg en de bebouwde kom van Gameren aan de Beemstraat en de Waalbandijk
18 feb 2022 Verkeersbesluit instellen 60 km zone parallelweg Maas-Waalweg te Aalst tussen de bebouwde kom grens en de inrit van het tankstation
18 feb 2022 Verkeersbesluit instellen 30 km zone Courtine te Zaltbommel tussen Nieuwe Tijningen en Kroonwerk
?>