Lees pagina voor

Coordinated Vulnerability Disclosure

This text is also available in English

Gemeente Zaltbommel hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding zal gemeente Zaltbommel uw melding conform onderstaande procedure afhandelen.

Wij vragen het volgende van u:

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

Wat wij beloven:

Coordinated Vulnerability Disclosure (EN)

The municipality of Zaltbommel attaches great importance to the security of its systems. Despite all precautions, it remains possible that a weak spot can be found in the systems. We would like to hear from you if you discover a weak spot in one of our systems so that we can quickly take appropriate measures. By making a report, the municipality of Zaltbommel will handle your report in accordance with the procedure below.

We ask the following of you:


The following actions are not allowed:

What we promise: