Lees pagina voor

Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden dan betaalt u hondenbelasting. 
Meldt u één of meerdere hond(en) aan bij de gemeente dan ontvangt u van ons een belastingaanslag. Meldt u één of meerdere hond(en) af dan ontvangt u van ons een vermindering.

Aanmelden of afmelden hond

Schaft u een hond aan? Bent u niet langer eigenaar van de hond? Of is de hond overleden?

Online aanmelden of afmelden hond (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Heeft u geen DigiD, of heeft u hulp nodig? Neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken, Team belastingen op telefoonnummer 14 0418.

Kosten

De tarieven bedragen (op jaarbasis) voor:

Aantal honden Prijs per jaar
één hond € 57,04
tweede hond € 75,72
derde en volgende hond € 94,63

Heeft u een kennel, die geregistreerd is bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland? U betaalt dan 423,08 euro per jaar.

Let op: Bij aanmeldingen in de loop van het jaar brengen wij het bedrag over de resterende maanden in rekening. Bij afmeldingen in de loop van het jaar brengen wij het bedrag over de resterende maanden in mindering.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken, Team belastingen, telefoon: 14 0418.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Maak dan bezwaar binnen zes weken na verzending van het aanslagbiljet. Dit kan online en schriftelijk. 

Bezwaar maken (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Of u stuurt een brief naar de gemeente Zaltbommel. In uw bezwaarschrift (brief) neemt u in ieder geval de volgende gegevens op:

Stuur uw bezwaarschrift naar gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.