Lees pagina voor

Onroerende zaakbelasting

Als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, kantoor, garage of stukje grond betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). Ook betaalt u onroerende zaakbelasting als u een onroerende zaak, (niet zijnde een woning) gebruikt of huurt. 

Kosten

Het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting berekenen we met een percentage over de waarde van de onroerende zaak:

Soort onroerende zaak Voor wie? Percentage
die in hoofdzaak tot woning dient  eigenaren 0,0928%
die niet in hoofdzaak tot woning dient  eigenaren 0,2947%
die niet in hoofdzaak tot woning dient gebruikers 0,2507 %.

Meer informatie

In de toelichting (PDF, 180.0 kB) leest u meer over de onroerende zaakbelasting. Voor vragen kunt u terecht bij het team Belastingen: 14 0418 of per mail: belastingen@zaltbommel.nl.