Onroerende zaakbelasting (OZB)

Als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, kantoor, garage of stukje grond betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). Ook betaalt u onroerende zaakbelasting als u een onroerende zaak, (niet zijnde een woning) gebruikt of huurt. 

Kosten

Het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting berekenen we met een percentage over de waarde van de onroerende zaak:

Soort onroerende zaak Voor wie? Percentage
die in hoofdzaak tot woning dient eigenaren 0,1054 %
die niet in hoofdzaak tot woning dient eigenaren 0,2694 %
die niet in hoofdzaak tot woning dient gebruikers 0,2292 %

Meer informatie

In de toelichting (PDF, 321.2 kB) leest u meer over de onroerende zaakbelasting. Voor vragen kunt u terecht bij het team Belastingen: 14 0418.

?>