Rioolheffing

Als u eigenaar bent van een pand betaalt u rioolheffing. Ook panden die direct of indirect afvalwater op onze riolering lozen vallen onder de rioolheffing. 

Kosten

Soort pand Rioolaansluiting Tarief
een woning aangesloten op riool € 313,94
  niet direct aangesloten op riool € 78,49
een niet woning met WOZ-waarde tot en met € 500.000 aangesloten op het riool € 313,94
  niet direct aangesloten op riool € 78,49
een niet woning met WOZ-waarde boven € 500.000 aangesloten op het riool € 313,94 plus 0,0099% van de WOZ-waarde
  niet direct aangesloten op riool €  78,49 plus 0,0099% van de WOZ-waarde
recreatie-object   € 156,97
glastuinbouwbedrijf aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 0,5 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0,1013
  aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 1,0 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0,2027

Meer informatie

In de toelichting (PDF, 185.3 kB) leest u meer over de rioolheffing. Voor vragen kunt u terecht bij het team Belastingen: 14 0418

?>