Rioolheffing

Als u eigenaar bent van een pand betaalt u rioolheffing. Ook panden die direct of indirect afvalwater op onze riolering lozen vallen onder de rioolheffing. 

Kosten

Soort pand Rioolaansluiting Tarief
een woning aangesloten op riool € 276,70
  niet direct aangesloten op riool € 69,17
een niet woning met WOZ-waarde t/m € 500.000 aangesloten op het riool € 276,70
  niet direct aangesloten op riool € 69,17
een niet woning met WOZ-waarde boven € 500.000 aangesloten op het riool € 276,70 plus 0,0099% van de WOZ-waarde
  niet direct aangesloten op riool €  69,17 plus 0,0099% van de WOZ-waarde
recreatie-object   € 138,35
glastuinbouwbedrijf aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 0,5 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0,0949
  aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 1,0 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0.1898

Meer informatie

In de toelichting (PDF, 321.2 kB) leest u meer over de rioolheffing. Voor vragen kunt u terecht bij het team Belastingen: 14 0418

?>