Rioolheffing

Als u eigenaar bent van een pand betaalt u rioolheffing. Ook panden die direct of indirect afvalwater op onze riolering lozen vallen onder de rioolheffing. 

Kosten

Soort pand Rioolaansluiting Tarief
een woning aangesloten op riool € 287,77
  niet direct aangesloten op riool € 71,94
een niet woning met WOZ-waarde t/m € 500.000 aangesloten op het riool € 287,77
  niet direct aangesloten op riool € 71,94
een niet woning met WOZ-waarde boven € 500.000 aangesloten op het riool € 287,77  plus 0,0099% van de WOZ-waarde
  niet direct aangesloten op riool €  71,94 plus 0,0099% van de WOZ-waarde
recreatie-object   € 143,89
glastuinbouwbedrijf aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 0,5 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0,0966
  aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 1,0 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0.1932

Meer informatie

In de toelichting (PDF, 181.9 kB) leest u meer over de rioolheffing. Voor vragen kunt u terecht bij het team Belastingen: 14 0418

?>