Lees pagina voor

Rioolheffing

Als u eigenaar bent van een pand betaalt u rioolheffing. Ook panden die direct of indirect afvalwater op onze riolering lozen vallen onder de rioolheffing. 

Kosten

Soort pand Rioolaansluiting Tarief
een woning aangesloten op riool € 349,36
  niet direct aangesloten op riool € 87,34
een niet woning met WOZ-waarde tot en met € 500.000 aangesloten op het riool € 349,36
  niet direct aangesloten op riool € 87,34
een niet woning met WOZ-waarde boven € 500.000 aangesloten op het riool € 349,36 plus 0,0099% van de WOZ-waarde
  niet direct aangesloten op riool €  87,34 plus 0,0099% van de WOZ-waarde
recreatie-object   € 174,68
glastuinbouwbedrijf aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 0,5 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0,1084
  aangesloten op tuinbouwriool met een aansluitcapaciteit van 1,0 m3/ha/uur per bruto m2 glas € 0,2169

Meer informatie

In de toelichting (PDF, 180.0 kB) leest u meer over de rioolheffing. Voor vragen kunt u terecht bij het team Belastingen: 14 0418 of per mail: belastingen@zaltbommel.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Maak dan bezwaar binnen zes weken na verzending van het aanslagbiljet. Dit kan online en schriftelijk.

Bezwaar maken (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar maken (met eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)

Of u stuurt een brief naar de gemeente Zaltbommel. In uw bezwaarschrift (brief) neemt u in ieder geval de volgende gegevens op:

Stuur uw bezwaarschrift naar gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.