Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Bent u van plan woonruimte te verhuren? Of wilt u een inrit aanleggen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijke Omgevingsloket. Via het landelijke Omgevingsloket kunt u online één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag als het nodig is gesplitst.

Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Wilt u weten of dat ook geldt voor uw plannen? Doe dan de vergunningencheck ook via het landelijke Omgevingsloket.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Maakt u dan een (telefonische) afspraak met ons omgevingsloket. Dit doet u via ons algemene telefoonnummer 14 0418. Ook is het omgevingsloket per mail te bereiken via omgevingsloket@zaltbommel.nl. Door drukte kan de afhandeltermijn bij het Omgevingsloket tijdelijk wat langer duren dan gebruikelijk.

Blijkt uit de toets dat het noodzakelijk is dat u een omgevingsvergunning aan moet vragen voor ‘huisvesting mantelzorg’? Dien dan het  aanvraagformulier Mantelzorgruimte (PDF, 154.9 kB) in als bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Vooroverleg

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag dan kunt u ook een schetsplan indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning (PDF, 103.1 kB).

Aanvragen

Het aanvraagformulier stuurt u met de genoemde bijlagen naar het postadres van de gemeente of per e-mail naar info@zaltbommel.nl.

Kosten

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning. De hoogte van de leges wordt onder andere bepaald door de hoogte van de bouwkosten. Dit vindt u terug in de Legesverordening.

De kosten voor het schriftelijke schetsplan bedragen € 177,00.

Vragen?

Heeft u na het raadplegen van de digitale informatie (zoals bijvoorbeeld de website van ruimtelijkeplannen en het Omgevingsloketonline) nog vragen?
Neem dan contact op met het Omgevingsloket van de gemeente of via info@zaltbommel.nl. Kunnen wij uw vraag niet telefonisch of schriftelijk beantwoorden? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op ons gemeentekantoor. Het bezoek is uitsluitend op afspraak. Door drukte kan de afhandeltermijn bij het Omgevingsloket tijdelijk wat langer duren dan gebruikelijk.

?>