Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Bent u van plan woonruimte te verhuren? Of wilt u een inrit aanleggen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijke Omgevingsloket. Via het landelijke Omgevingsloket kunt u online één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag als het nodig is gesplitst.

Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Wilt u weten of dat ook geldt voor uw plannen? Doe dan de vergunningencheck ook via het landelijke Omgevingsloket.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Maakt u dan een (telefonische) afspraak met ons omgevingsloket. Dit doet u via ons algemene telefoonnummer 14 0418. Ook is het omgevingsloket per mail te bereiken via omgevingsloket@zaltbommel.nl.

Vooroverleg

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag dan kunt u ook een schetsplan indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning (PDF, 103.1 kB).

Aanvragen

Het aanvraagformulier stuurt u met de genoemde bijlagen naar het postadres van de gemeente of per e-mail naar info@zaltbommel.nl.

Kosten

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning. De hoogte van de leges wordt onder andere bepaald door de hoogte van de bouwkosten. Dit vindt u terug in de Legesverordening.

De kosten voor het schriftelijke schetsplan bedragen € 172,00

Vragen?

Heeft u na het raadplegen van de digitale informatie (zoals bijvoorbeeld de website van ruimtelijkeplannen en het Omgevingsloketonline) nog vragen?
Neem dan contact op met het Omgevingsloket van de gemeente of via info@zaltbommel.nl. Kunnen wij uw vraag niet telefonisch of schriftelijk beantwoorden? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op ons gemeentekantoor. Het bezoek is uitsluitend op afspraak.