Lees pagina voor

Container, steiger of ander object plaatsen

Wanneer u tijdelijk bouwmaterialen wilt plaatsen op gemeentegrond zoals een steiger, puincontainer, hijskraan, (bouw)kraan of bouwkeet dan vraagt u dit minimaal 5 werkdagen van te voren aan bij het gemeentekantoor.

Voorwaarden

De materialen mogen geen schade toebrengen aan het aanzien, de bruikbaarheid of beheer van de weg. Onder de weg wordt bijvoorbeeld ook verstaan een groenstrook, het trottoir en parkeerplaatsen.

Kosten

Een vergunning kost € 85,00.

Aanvragen

U kunt de ontheffing aanvragen via het formulier vergunning voorwerp op de openbare weg (PDF, 103.3 kB). U stuurt het ingevulde formulier naar info@zaltbommel.nl