Gamerschestraat 33-35, winkel-bedrijfsruimte met bovenwoning

Adres: Gamerschestraat 33-35, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AP Zaltbommel
Straat + huisnummer: Gamerschestraat 33-35
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3444

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 20 oktober 1992

Oorspronkelijke functie: -
Huidige functie: winkel-/bedrijfsruimte met bovenwoning 

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s:  -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Gamerschestraat33-35 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Gamerschestraat 33-35 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Dit pand, nu bestaande uit twee winkel-/bedrijfsruimten met bovenwoning, was oorspronkelijk één breed dwars geplaatst pand. De voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw staat voor een veel oudere kern.
Aan de linkerzijde van het pand bevond zich van oorsprong een smalle steeg, die door middel van een overkluizing bij het pand betrokken is. Ten opzichte van de belendende panden links is de rooilijn van dit pand enigszins naar voren geschoven.

Plattegrond en opbouw

Het thans dubbele pand bezit een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen. Het ter plekke van de voormalige steeg gelegen deel van het pand, springt opvallend in.

Foto van Gamerschestraat 33-35 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is geheel gepleisterd en bezit een lage gepleisterde plint. Nr. 33 beslaat de linker twee traveeën van de gevel en de steeg. In de eerste bouwlaag bevinden zich hier twee vensters met doorlopende houten lekdorpel, kozijnen met duivejager en T-schuiframen met eenvoudig gekleurd glas-in-lood in de bovendelen. De tweede bouwlaag hierboven bezit een over de gehele gevel doorlopende gepleisterde cordonlijst, die tevens dienst doet als lekdorpel voor de vensters. Bij de vensters is deze lijst met zink bekleed. Nr. 33 bezit in een iets risalerend gevelvlak twee vensters met kozijnen met kwartrondprofilering en T-schuiframen met 3-ruits bovendelen (begin 20ste eeuw). De overkluisde doorgang uiterst links bezit in de eerste bouwlaag een oorspronkelijk houten kozijn met vellingkanten en aan de bovenzijde een houten paneel, dat aan de onderzijde is getoogd. In de portiekachtige ruimte bevindt zich een moderne deur naar de winkelruimte van nr. 33 en een moderne deur in de achterwand. Boven de doorgang bezit het muurwerk in beide bouwlagen een smal venstertje met enkelruits raam.
Nr. 35 beslaat het rechter deel van de voorgevel, met in de eerste bouwlaag een merkwaardige winkelpui, bestaande uit een ondiep driezijdig, door een keperboogvormige geprofileerde omlijsting omgeven portiek. Het geheel wordt geflankeerd door smalle geblokte pilasters met lijstkapiteeltjes, die aansluiten tegen de cordonlijst. Het portiek bezit nog de originele kozijnstijlen en hardstenen neuten.
De ingang in de middenas is geheel gemoderniseerd. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich in de schuine zijden enkelruits etalageramen. De bovenlichten gaan schuil achter recente reclame-borden.
Het portiek bezit een naar de top van de keperboog toelopend houten plafond. De tweede bouwlaag van nr. 35 bezit twee vensters, geplaatst tussen twee ondiepe rechthoekige spaarvelden. De vensters bezitten kozijnen met kwartrondprofilering, geprofileerde houten omlijstingen en T-schuiframen met 3-ruits bovendelen.
De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerde houten kroonlijst, die boven het licht risalerende deel van nr. 33 licht is omgezet.

De zijgevels

De beide zijgevels gaan geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De bakstenen achtergevel is gemetseld in kruisverband en bezit rechts in de tweede bouwlaag twee grote vensters met half steens rollagen, zware kozijnen en dubbele draairamen met enkelruits bovenlichten. In de middenas van de gevel bevindt zich een klein venster met enkelruits raam. Links bezit de tweede bouwlaag een venster met rollaag en zwaar kozijn.

Dak

Het pand bezit een fors zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel. Het is gedekt met Eternitleien.

Extra opmerking

Een oude foto van de Gamerschestraat toont het pand in zijn vroeg 20ste-eeuwse gedaante. Er zijn slechts weinig verschillen met de huidige situatie te bespeuren. De ramen van de tweede bouwlaag lijken nog hun 9-ruits schuiframen te bezitten, waarvan de huidige 3-ruits bovendelen nog resteren. De opmerkelijke naar voren geschoven rooilijn van het pand, de smalle steeg en de markante hoofdvorm (dwarshuis met fors zadeldak) bezitten een zeer oude oorsprong. Reeds op de kaart van Blaeu is deze situatie duidelijk herkenbaar. Mogelijk was de doorgang oorspronkelijk één van de toegangen tot het terrein van het Minnebroedersklooster, dat zich vroeger op het achterliggende terrein bevond.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. uitgezonderd enkele kleine wijzigingen aan de winkelpui, redelijk gaaf bewaard gebleven voorgevel;
b. voorgevel met opmerkelijke details zoals de merkwaardige spaarnissen in de tweede bouwlaag, de detaillering van de winkelpui en de overkluisde steeg links van het pand;
c. voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, geplaatst voor een pand met een veel oudere kern.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand;
b. onderdeel van een reeks karakteristieke huizen, die een dwars geplaatst zadeldak bezitten.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand, die een zeer geschakeerd beeld vertoont van vooral historische panden, die als gevolg van latere wijzigingen en moderniseringen wisselende architectonische kwaliteiten bezitten.

Terug

Gamerschestraat 33-35, winkel-bedrijfsruimte met bovenwoning op een kaart getoond.
?>