Kerkstraat 19, woonhuis

Adres: Kerkstraat 19, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 EG Zaltbommel
Straat + huisnummer: Kerkstraat 19
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2371

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 11 februari 1992

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar:1887
Architect: -
Bouwstijl: neoclassicisme

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Kerkstraat 19 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Kerkstraat 19 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Dit pand uit 1887 maakt deel uit van een harmonische gevelrij aan de oostzijde van de Kerkstraat, waaronder zich een aantal rijksmonumenten bevinden. Het gebouw is opgetrokken in een sobere neoclassicistische stijl uit de 19de eeuw met eenvoudige maar opvallende details.

Plattegrond en opbouw

Het huis heeft door aanbouwsels aan de achterkant een samengestelde plattegrond gekregen. De gevel heeft twee bouwlagen en wordt bekroond door een zwaar hoofdgestel. In de eerste bouwlaag bevinden zich van links naar rechts twee vensters en een deur, regelmatig over de gevel verdeeld. In de tweede bouwlaag bevinden zich twee vensters, eveneens regelmatig over de gevel verdeeld, dus niet in de as van de drie eronder gelegen openingen.

Foto van Kerkstraat 19 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is opgetrokken uit machinaal vervaardigde baksteen in kruisverband, met een gepleisterde grijze plint.
In de eerste bouwlaag is rechts een moderne deur met een bovenlicht (1 ruit) met getoogde bovendorpel geplaatst. De neuten en de onderdorpel zijn van hardsteen. Het gebroken wit geschilderde kozijn heeft een ojief-profiel. Het kalf heeft een kraalprofiel. Links van de deur bevinden zich twee schuifvensters met T-indeling en getoogde bovendorpels. De kozijnen hebben dezelfde profilering als het kozijn van de deur. De ramen hebben ojief-geprofileerde weldorpels. De wisseldorpels hebben een duivejagerprofiel. Midden onder de rechthoekige hardstenen lekdorpels van deze vensters bevindt zich een stichtingssteen met de tekst: “J.A. v.d. Weert. 23 mei 1887”.
De scheiding tussen de eerste en de tweede bouwlaag wordt gevormd door een eenvoudige hardstenen, rechthoekige cordonlijst, die tevens dienst doet als lekdorpel voor de beide vensters van de tweede bouwlaag. De vensters in de tweede bouwlaag bestaan uit schuifvensters met T-indeling en getoogde bovendorpels en zijn iets lager dan de vensters van de eerste bouwlaag. De profileringen van de kozijnen, wisseldorpels en weldorpels zijn identiek aan die van de vensters van de eerste bouwlaag. De vensters en de deur worden aan de bovenzijde afgesloten door anderhalf steens togen. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een houten architraaf, fries en kroonlijst, met opvallend groot verstek, waarin de bakgoot is geplaatst. Het bloktandfries is bijna geheel verdwenen, alleen aan de kopse kant van het fries zijn enkele blokjes gespaard. Het geheel is gebroken wit geschilderd.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De achtergevel wordt aan het zicht onttrokken door diverse aanbouwsels.

Dak

Het dak is een schilddak waarvan de nok loodrecht op de straat staat en dat gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen.

Interieur

Het interieur van het huis heeft als opvallende kenmerken de rijk geprofileerde deurstijlen en een plafond met ornamenten in pleisterwerk in de kamer aan de straatzijde.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het huis bevindt zich een eigen, smalle, fraaie hardstenen stoep met aan de beide korte zijden een zeer fraai gekruld stoephek, waarvan sommige krullen uitlopen in grote smeedijzeren bladeren.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. harmonisch opgezette sobere gevel met een opvallende kroonlijst;
b. met uitzondering van de voordeur, goed bewaard gebleven details.

Stedenbouwkundige criteria

a. onderdeel uitmakend van een beeldbepalende gevelrij, waarin zich ook een paar rijksmonumenten bevinden.

Terug

Kerkstraat 19, woonhuis op een kaart getoond.
?>