Oude Vischmarkt 14, woonhuis

Adres: Oude Vischmarkt 14, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 CZ Zaltbommel
Straat + huisnummer: Oude Vischmarkt 14
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 564

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie:  woonhuis

Bouwjaar: 1740 (kadastergegevens)
Architect: -
Bouwstijl: voorgevel neoclassicistisch

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/juli 2004
Datum foto’s: juli 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Oude Vischmarkt 14 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van de Oude Vischmarkt 14 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het hoekpand ligt tussen de ingang naar de Koningstraat aan de linkerzijde en belendend pand Oude Vischmarkt 10 aan de rechterzijde.

Plattegrond en opbouw

Het woonhuis is gebouwd op rechthoekige plattegrond en bestaat uit een voorhuis en een lager achterhuis. Beide woongedeelten bestaan uit twee bouwlagen met een zolderverdieping. Onder het achterhuis bevindt zich een kelder.
De voorgevel heeft een klassiek hoofdgestel en zowel de voor- als de linker zijgevel heeft een witte pleisterlaag met een antracietkleurige gepleisterde plint. De deur en de kozijnen zijn in bordeauxrood en crème geschilderd.
Het pand heeft een met pannen gedekt zadeldak met schild aan de voorzijde. De dakhelling van het achterhuis is door de lagere eerste verdieping steiler dan de dakhelling van het voorhuis. De nok is haaks op de voorgevel geplaatst.

Foto van Oude Vischmarkt 14 in Zaltbommel

Voorgevel

In de wit gepleisterde voorgevel zijn in lichte mate blokgroeven herkenbaar. Op de begane grond bevindt zich aan de rechterkant een houten paneeldeur voorzien van krullende versieringen in het bovenpaneel. De deur heeft een natuurstenen onderdorpel en natuurstenen neuten. Het kalf boven de deur is geprofileerd en het bovenlicht is enkelruits. Links naast de deur bevinden zich twee zeer grote 6-ruits schuifvensters, waarvan het rechter venster tegen de deurpost is geplaatst. Voor deze vensters zijn moderne voorzetramen gezet. In de gepleisterde plint zitten twee ventilatieroosters.
Op de eerste verdieping zijn twee 4-ruits schuifvensters symmetrisch in de gevel geplaatst. De bovenvensters zijn beduidend kleiner dan de benedenvensters. Alle vensters hebben natuurstenen lekdorpels. De voorgevel wordt afgesloten met een geprofileerde architraaf, een glad fries en een geprofileerde kroonlijst.

Linker zijgevel (voorhuis)

In de wit gepleisterde linker zijgevel is in lichte mate een blokverband zichtbaar. Aan de onderkant is een antraciet gekleurde plint geschilderd. In de grotendeels blinde gevel bevinden zich aan de linkerkant twee vensters boven elkaar. Het venster op de begane grond is een 6-ruits schuifvenster met modern voorzetraam, het venster op de eerste verdieping bestaat uit een 3-ruits schuifvenster. Bij beide vensters ontbreken de lekdorpels.
Rechts van het benedenvenster bevindt zich een steunbeer. Ter rechterzijde van deze ondersteuning zijn twee schieters zichtbaar. Schieters zijn ook aangebracht ter hoogte van de bovendorpels van de vensters. De waterafvoer bestaat uit een zinken bakgoot en een hemelwaterafvoer in de linkerhoek.

Linker zijgevel (achterhuis)

De linker zijgevel van het achterhuis is als verlengde van de zijgevel van het voorhuis wit gepleisterd en van een antraciet geverfde plint voorzien. In de aansluiting met de zijgevel van het voorhuis is een inspringing en een lichte knik waarneembaar. In de gevel bevindt zich een klein keldervenster met traliewerk. In de opkamer zijn twee 4-ruits schuifvensters symmetrisch in de gevel geplaatst. Deze twee vensters hebben geen lekdorpels en zijn voorzien van moderne voorzetramen. Ter hoogte van de bovendorpel van de vensters zijn twee schieters verankerd. In de zeer lage zolderverdieping is een klein 4-ruits venster geplaatst. Boven de gevelwand bevindt zich een zinken bakgoot.

Rechter zijgevel

Het pand staat voor een gedeelte met de rechter zijgevel tegen belendend pand Oude Vischmarkt 10 aangebouwd. De rechter zijgevel van het achterhuis ligt in het verlengde van die van het voorhuis, maar waaiert lichtelijk in de breedte uit. In het achtergedeelte dat vrij ligt, zijn op de eerste verdieping vier moderne aaneengeschakelde 1-ruits vensters zichtbaar.

Achtergevel

Het pand staat met de achtergevel tegen pand Koningstraat 21 aangebouwd.

Dak

Zowel het dak van het voor- als van het achterhuis is gedekt met rode Hollandse pannen. In het schild aan de voorkant is een klein dakraam aangebracht. Een tweede dakraam bevindt zich op het linker dakvlak. Een schoorsteen is niet zichtbaar.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Aan de voorkant ligt een verhoogde stoep met natuurstenen plavuizen.

Extra opmerking

De indeling van de gevel, de hoge begane grond en de aanbouw van een achterhuis wijst op een oude oorsprong. Het is goed mogelijk dat het pand van vóór 1740 (gegevens kadaster) dateert.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de beeldbepalende elementen zoals de opkamer en de hoge bouwlaag van de begane grond;
b. de bijdrage aan het 19de-eeuwse beeld van de buurt (klassiek hoofdgestel). 

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering op de hoek van de Oude Vischmarkt en de Koningstraat, in harmonie met de overige historische bebouwing.

Terug

Oude Vischmarkt 14, woonhuis op een kaart getoond.
?>