Lees pagina voor

Hoog water

De gemeente Zaltbommel ligt in een polder tussen de Waal, Maas en Afgedamde Maas. De waterstand in deze rivieren is van grote invloed op het leven in en om de polder. Bij hoog water treffen de gemeente, het waterschap en Rijkswaterstaat maatregelen.

Waterstanden

Rijkswaterstaat meet de waterhoogte in de grote rivieren. De meetgegevens kunt u bekijken via de website Rijkswaterstaat.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen aan de Veerweg, Havendijk en Waalkade liggen in de uiterwaard. Bij hoog water worden deze parkeerplaatsen gesloten.

Onderlopende parkeerplaatsen

NAP Waarde Parkeerplaats
4,25 m +NAP De parkeerplaats aan de Veerweg loopt onder
4,40m +NAP De parkeerplaats aan de Havendijk (onderste gedeelte) loopt onder
5,00m +NAP De parkeerplaats bij het bunkerschip nabij de Waalkade loopt onder
5,40m +NAP De parkeerplaats bij de Oude Wasserij nabij de Waalkade loopt onder


Flexibele waterkering

Vanwege het historische karakter van de oude binnenstad bouwde het Waterschap Rivierenland in 1999 in plaats van een dijkverzwaring een speciale flexibele waterkering. Dit is een betonnen keerwand waar bovenop een speciale constructie van stalen staanders en aluminium balken geplaatst kan worden. Om de 5 jaar worden de flexkering en de coupures getest, dus opgebouwd. Hierbij wordt de samenwerking tussen aannemer en waterschap ook getest. Het materiaal ligt opgeslagen op Dijkpost Zaltbommel (bij de rioolwaterzuivering te Zaltbommel).

NAP waarde Waterkering
7,00m +NAP De coupures in de Waalkade, Veerweg en Havendijk worden gesloten
8,20m +NAP De flexibele waterkering wordt opgebouwd
8,90m +NAP Onderkant flexibele waterkering Zaltbommel
9,43m +NAP Bovenkant flexibele waterkering

Veerdiensten

De veerdiensten over de Waal, de Maas en de Afgedamde Maas kunnen bij hoog water tijdelijk gestremd zijn. U kunt op de website van de betreffende veerdienst op de hoogte blijven van de actuele situatie.

Scheepvaart

De Waal en Maas kennen behalve bij extreme waterpeilen geen beperkingen ten aanzien van de scheepvaart.
De Afgedamde Maas wordt bij een waterpeil van 3,42m +NAP afgesloten van de Maas door sluiting van de Kromme Nolkering. De Wilhelminasluis bij Andel kent beperkingen vanaf een verschil in waterpeil van 1,80m tussen de Waal en de Maas.

Munnikenland en Slot Loevestein

De buitenpolder Munnikenland is ingericht om bij hoog water onder te lopen en zo rivierwater te bergen. Bij een waterpeil van 2,5m +NAP (meetpunt Vuren (Deze link gaat naar een externe website)) loopt het natuurgebied onder. De toegangsweg naar Slot Loevestein ligt hoger dan de rest van het gebied en blijft dan nog begaanbaar. Bij zeer hoog water wordt Slot Loevestein onbereikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van Slot Loevestein (Deze link gaat naar een externe website).