Lees pagina voor

Huisnummer aanvragen

Elke woning of bedrijfspand moet een adres en een huisnummer hebben. In de meeste gevallen regelt de gemeente een huisnummer. Heeft uw pand (nog) geen eigen huisnummer? Dan kunt u dat aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden aanvragen huisnummer

Alleen ‘verblijfsobjecten’ (woningen of bedrijfspanden die voldoen aan de vereisten), standplaatsen en ligplaatsen kunnen een adres, en dus een huisnummer hebben. Op de website van het kadaster bekijkt u of uw woning/ bedrijfspand een verblijfsobject is (Deze link gaat naar een externe website).

Let op: er wordt nooit een huisnummer uitgegeven aan objecten zonder 'verblijfsobject', bijvoorbeeld:

U krijgt automatisch een huisnummer

In de volgende situaties regelt de gemeente automatisch een huisnummer voor u:

Zelf een huisnummer aanvragen

Wil u een huisnummer aanvragen (dit geldt ook voor mantelzorgwoningen)? Volg dan de volgende stappen:

  1. Check via de website van het omgevingsloket of u voor uw verbouwing een omgevingsvergunning nodig heeft (Deze link gaat naar een externe website). Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, krijgt u automatisch een huisnummer bij de verleende omgevingsvergunning. Het verlenen van een omgevingsvergunning duurt maximaal 8 weken en kan eventueel verlengd worden.
  2. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw verbouwing? Dien dan een informatieverzoek (samen met een tekening met maatvoering) in bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (Deze link gaat naar een externe website). U geeft in dit verzoek aan waarom u een huisnummer wilt aanvragen. Zij sturen u dan een brief met daarin het advies voor de gemeente. Het afhandelen van een verzoek duurt ongeveer 1-2 weken.
  3. U kunt vervolgens met de adviesbrief en de tekeningen een huisnummer aanvragen bij de gemeente. Dit doet u door de onderstaande documenten (zie kopje 'Meesturen bij de aanvraag') en uw verzoek te mailen naar bag@bommelerwaard.nl.
  4. U ontvangt een besluit van de gemeente in uw brievenbus of per e-mail.
  5. Zodra de bouw gereed is moet dit gemeld worden via bag@bommelerwaard.nl
    Let op! Wanneer de bouw niet gereed wordt gemeld, zal het ook niet in de BAG worden geregistreerd en bestaat het risico dat de nummeraanduiding automatisch wordt ingetrokken, zonder vooraankondiging!

Meesturen bij de aanvraag

Aansluiting gas, water en elektriciteit regelen

Na registratie van het nieuwe huisnummer, kunt u een nieuwe aansluiting regelen bij één van de nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit).
Let op: u kunt een nieuwe aansluiting aanvragen als uw nieuwe huisnummer is geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dit gebeurt maximaal 4 dagen nadat u de beschikking omgevingsvergunning heeft ontvangen van de gemeente.

Als er geen huisnummer is, kunt u ook een aansluiting aanvragen op basis van locatie.

Meer informatie over het aanvragen van een aansluiting voor gas, water en elektriciteit leest u op mijnaansluiting.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Meer informatie over het verlenen van een huisnummer

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0418.