Lees pagina voor

Incidentele particuliere woningbouw

Heeft u als particulier grond in eigendom binnen onze gemeente en wilt u daarop voor uzelf of voor uw familie een woning bouwen? Heeft u hiertoe binnen het geldende bestemmingsplan geen mogelijkheden? Wellicht kan het IPW-beleid (Incidentele Particuliere Woningbouw) voor u een uitkomst bieden.

IPW-beleid

Het doel van het IPW-beleid is het verruimen van de mogelijkheden voor incidentele woningbouw door particulieren. Belangrijke voorwaarden die Gemeente Zaltbommel stelt aan een IPW-aanvraag zijn; dat u bouwt voor eigen behoefte, er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat het bouwen plaatsvindt binnen de vastgestelde bebouwingscontouren. U kunt maximaal één vrijstaande woning of twee wooneenheden in één woongebouw realiseren. Wat deze voorwaarden precies inhouden en welke voorwaarden er nog meer gelden, leest u in onderstaande beleidsnota.