Lees pagina voor

Inzage bouwplannen

Bouwplannen, zoals een verleende of geweigerde vergunning kunt u opvragen bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Pas nadat een besluit is genomen op een vergunningaanvraag kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Een vergunningaanvraag kan tijdens de behandeltermijn nog wijzigen. Beter is daarom om pas na besluitvorming de documenten in te zien.

Inzien bouwplannen

Wilt u een verleende (of geweigerde) vergunning inzien? Stuur dan een email naar post@odrivierenland.nl en vermeld om welk dossier het gaat en wat uw contactgegevens zijn. Een groot deel uit het archief is digitaal en kan per email naar u gestuurd worden. Houd er wel rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn.

Kosten

Het opvragen van digitale bouwplannen kost € 23,00 voor elk daaraan besteed kwartier met een maximum van € 180,--.
 

Oudere bouwplannen via het Regionaal Archief Rivierenland

Oudere bouwplannen, bijvoorbeeld van uw eigen woning, kunt u kosteloos bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) (Deze link gaat naar een externe website) inzien.