Inzage bouwplannen

Bouwplannen kunt u op afspraak inzien op het gemeentekantoor. Pas nadat een besluit is genomen op een vergunningaanvraag kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Een vergunningaanvraag kan tijdens de behandeltermijn nog wijzigen. Beter is daarom om pas na besluitvorming de documenten in te zien.

Ontwerpbesluit

Een ontwerpbesluit kunt u tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor. Onze receptie verzorgt dan voor u de inzage.

Digitale bouwplannen

Wilt u een verleende (of geweigerde) vergunning inzien? Of een ouder bouwplan? Stuur dan een email naar: bouwdossierszbm@zaltbommel.nl. Een groot deel uit ons archief is digitaal en kunnen wij per mail naar u sturen.

Kosten

Het opvragen van digitale bouwplannen kost  € 25,00 voor elk daaraan besteed kwartier met een maximum van € 406,--.
Dit tarief is vastgesteld in de legesverordening 2021 in Hoofdstuk 8, paragraaf 1.8.2. De legesverordening vindt u op de pagina Regelingen en verordeningen.

?>