Inzage bouwplannen

Bouwplannen kunt u op afspraak inzien bij het omgevingsloket in het gemeentekantoor. Pas nadat een besluit is genomen op een vergunningaanvraag kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Een vergunningaanvraag kan tijdens de behandeltermijn nog wijzigen. Beter is daarom om pas na besluitvorming de documenten in te zien.

Ontwerpbesluit

Een ontwerpbesluit kunt u tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor. Onze receptie verzorgt dan voor u de inzage.

Digitale bouwplannen

Wilt u een verleende (of geweigerde) vergunning inzien? Of een ouder bouwplan? Neem dan contact op met het omgevingsloket van onze gemeente. We geven hierbij de voorkeur aan een verzoek per e-mail. Zo ontstaat er geen misverstand over de opgevraagde gegevens. Een groot deel uit ons archief is digitaal en kunnen wij per mail naar u sturen.