Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Inzage bouwplannen

Bouwplannen, zoals een verleende of geweigerde vergunning kunt u opvragen bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Pas nadat een besluit is genomen op een vergunningaanvraag kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Een vergunningaanvraag kan tijdens de behandeltermijn nog wijzigen. Beter is daarom om pas na besluitvorming de documenten in te zien.

Inzien bouwplannen

Wilt u een verleende (of geweigerde) vergunning inzien? Stuur dan een email naar post@odrivierenland.nl en vermeld om welk dossier het gaat en wat uw contactgegevens zijn. Een groot deel uit het archief is digitaal en kan per email naar u gestuurd worden. Houd er wel rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn.

Kosten

Het opvragen van digitale bouwplannen kost € 21,50 voor elk daaraan besteed kwartier met een maximum van € 434,--.
Dit tarief is vastgesteld in hoofdstuk 8, artikel 1.8.2. van de legesverordening 2023 (Deze link gaat naar een externe website)

Oudere bouwplannen via het Regionaal Archief Rivierenland

Oudere bouwplannen, bijvoorbeeld van uw eigen woning, kunt u kosteloos bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) (Deze link gaat naar een externe website) inzien.