Kadastrale informatie

Wilt u weten waar precies de grens ligt van een kadastraal perceel? Of wilt u een situatietekening die u kunt gebruiken voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning? Deze informatie vraagt u digitaal aan via de website van het Kadaster.

?>