Lees pagina voor

Kadastrale informatie

Wilt u weten waar precies de grens ligt van een kadastraal perceel? Deze informatie vraagt u online aan via de website van het Kadaster (Deze link gaat naar een externe website) of kunt u zelf inzien via de website https://kadastralekaart.com/kaart (Deze link gaat naar een externe website)

Situatietekening 

Heeft u een situatietekening nodig voor bijvoorbeeld het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning? Een situatietekening kunt u eveneens aanvragen via het Kadaster (Deze link gaat naar een externe website) of dit zelf kosteloos afdrukken via de website https://bagviewer.kadaster.nl/ (Deze link gaat naar een externe website).