Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Buitengebied, Maas-Waalweg

Dit plan maakt de aanleg van het tracédeel op het grondgebied van gemeente Maasdriel mogelijk. Gelijktijdig ligt ook in gemeente Maasdriel het bestemmingsplan ter inzage voor het tracédeel op het grondgebied van gemeente Maasdriel.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBP20170003
Datum
14 juni 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)