Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Bruchem, Krangstraat (Veldzicht) tussen 3b en 7

Dit plan maakt het mogelijk om een woningbouwplan te realiseren. Het betreft de gronden aan de Krangstraat tussen nummer 3b en 7 te Bruchem. U kunt het plan bekijken op de website van Ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website).

Dit zijn de bijbehorende stukken:

De beroepsprocedure loopt voor het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde (niet voor het beeldkwaliteitsplan). De beroepsprocedure is van 21 oktober tot en met 1 december 2021.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBP20200001
Datum
31 januari 2024
Status
Vastgesteld
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)