Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Paraplubestemmingsplan kleinschalige opwekking windenergie

Het paraplubestemmingsplan maakt de realisatie van erfturbines (windturbines met een maximale ashoogte 20 meter) in of nabij bouwvlakken van (agrarische) bedrijven in het buitengebied en op bedrijventerreinen mogelijk.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBP20210014
Datum
16 december 2021
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)