Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Bruchem, Molenstraat 24

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bestaande camping ’t Meulenhuis aan de Molenstraat 24 in Bruchem te revitaliseren en uit te breiden. In het bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid voor het college opgenomen om de voor verblijfsrecreatie bestemde gronden en recreatiewoningen tijdelijk te gebruiken voor de huisvesting van maximaal 150 internationale werknemers.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBP20210030
Datum
17 mei 2022
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)